Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκριση προσφοράς της SAKO στον διαγωνισμό τυφεκίου ελευθέρου σκοπευτού

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Πιο κοντά στην ανάθεση συμβάσεως βρίσκεται πλέον η διαδικασία του διαγωνισμού 03/2020 για την προμήθεια τυφεκίου ελευθέρου σκοπευτού, με το οποίο θα εφοδιαστούν οι μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στις 2 Φεβρουαρίου, η ΓΔΑΕΕ αποφάσισε να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας ATESE AE. Η απόφαση στηρίζεται στην υπηρεσιακή αναφορά του προέδρου της επιτροπής διενεργείας διαγωνισμού με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2023 και την βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με 99,98%.

Απορρίφθηκε επίσης η τεχνική προσφορά της εταιρείας STEEL CORE DESIGNS Ltd, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΕΕ) καθόσον κατά την διάρκεια των βολών του τυφεκίου δεν επετεύχθησαν δύο Απαράβατοι Όροι της προκηρύξεως του διαγωνισμού, όπως έγραψε και ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ προ ημερών.

Επί της ουσίας, προκρίνεται η προσφορά για το τυφέκιο TRG M10 της φινλανδικής εταιρείας SAKO. 

Κατά τα προβλεπόμενα, οι δύο υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ασκήσεως προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας 10 ημερών από λήψεως της αποφάσεως.

Νέα στοιχεία στην εκπαίδευση Ελευθέρων Σκοπευτών στο ΚΕΑΠ

 

Related Articles

Back to top button