Νέα στοιχεία στην εκπαίδευση Ελευθέρων Σκοπευτών στο ΚΕΑΠ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Ανακοίνωση του ΓΕΣ σχετική με το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΣΒΕΕΣΕΑ) των Ειδικών Δυνάμεων, πέραν των βασικών στοιχείων και ενδεικτικού φωτογραφικού υλικού, επιτρέπει την καταγραφή – σχολιασμό κάποιων εξελίξεων των τελευταίων ετών. Κατ’ αρχάς, στο φωτογραφικό υλικό, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζονται να χρησιμοποιούν τυφέκια G3A3 των 7,62 mm. Τα … Continue reading Νέα στοιχεία στην εκπαίδευση Ελευθέρων Σκοπευτών στο ΚΕΑΠ