Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Νέα στοιχεία στην εκπαίδευση Ελευθέρων Σκοπευτών στο ΚΕΑΠ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Ανακοίνωση του ΓΕΣ σχετική με το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΣΒΕΕΣΕΑ) των Ειδικών Δυνάμεων, πέραν των βασικών στοιχείων και ενδεικτικού φωτογραφικού υλικού, επιτρέπει την καταγραφή – σχολιασμό κάποιων εξελίξεων των τελευταίων ετών.

Κατ’ αρχάς, στο φωτογραφικό υλικό, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζονται να χρησιμοποιούν τυφέκια G3A3 των 7,62 mm. Τα τυφέκια είναι χαρακτηρισμένα εργοστασιακά “Ειδικής Ακριβείας” (G3A3 ΕΑ), υπό την έννοια ότι στις δοκιμαστικές βολές κατά το στάδιο της παραγωγής από την τότε ΕΒΟ, παρουσίαζαν αυξημένο επίπεδο συγκεντρώσεως πυρών. Πρόκειται συγκεκριμένα για τροποποιημένα τυφέκια, ώστε να διευκολύνουν την σκόπευση ακριβείας και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Οι βελτιώσεις εντοπίζονται σε νέο κοντάκιο ρυθμίζομενου ύψους και μήκους, νέο χειροφυλακτήρα με οπές προσαρμογής παρελκομένων και διόπτρα μεταβλητής μεγεθύνσεως εμπορίου. Η τελευταία, σε επιλογή μεγάλης μεγεθύνσεως, διευκολύνει την αναγνώριση στόχων από πλευράς σκοπευτού.

Η χρησιμοποίηση τυφεκίων G3 στο ΣΒΕΕΣΕΑ ξεκίνησε το 2020, αντικαθιστώντας το μέχρι τότε χρησιμοποιούμενο M16A3 (RO 908) των 5,56 mm. Εν συνεχεία, αποφασίστηκε η αναβάθμισή των G3A3 ΕΑ με τα συγκεκριμένα απάρτια.

Εν τούτοις, οι μονάδες Ειδικών Δυνάμεων εξακολουθούν να είναι εφοδιασμένες με M16A3 για τον ακροβολιστή στην Ομάδα Μάχης και το G3 χρησιμοποιείται από έναν αριθμό μονάδων μόνο. Έτσι, στο ΣΒΕΕΣΕΑ οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται τις επιδόσεις ενός τυφεκίου 7,62 mm ενώ κατά τα άλλα οι άλλες δεξιότητες που διδάσκονται, δεν επηρεάζονται.

Εν όψει του διαγωνισμού προμήθειας τυφεκίου ελευθέρου σκοπευτού διαμετρήματος 0,338” Lapua Magnum για το σύνολο των μονάδων, με το επιλεγέν τυφέκιο θα εφοδιαστεί και το ΣΒΕΕΣΕΑ.

Μια άλλη εξέλιξη του Σχολείου, σχετίζεται με την διάρκειά του. Η σχετική εκπαίδευση στο ΚΕΑΠ, ξεκίμησε σε πειραματική μορφή το 2000 και σταδιακώς κατέληξε στην συγκεκριμένη μορφή – δομή, βάσει της εμπειρίας που μετέφεραν στελέχη που υπηρέτησαν κι εκπαιδεύθηκαν στο Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαιδεύσεως (ΔΙΚΕΕ) στην Γερμανία. Αρχικώς το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως του ΣΒΕΕΣΕΑ είχε ορισθεί ως προς την διάρκεια, σε 8 εβδομάδες.

Ωστόσο, το 2011-2012, λόγω της δημοσιονομικής καταστάσεως που απαίτησε περικοπές από τα πάντα, ζητήθηκε η μείωση της διαρκείας του Σχολείου, προκειμένου να προκύψει μείωση των επιπλέον εξόδων σε μισθοδοσία των στελεχών εκ της απουσίας από τις μονάδες τους. Για τον λόγο αυτόν, αποφασίσθηκε η μείωση της διάρκειας του ΣΒΕΕΣΕΑ σε 6 εβδομάδες, που υλοποιήθηκε με σύντμηση του χρόνου κάποιων αντικειμένων, όχι πάντως του προγράμματος βολών.

Το θέμα δεν ξεχάσθηκε όμως και μετά από ωρίμανση των συνθηκών, προωθήθηκε ιεραρχικώς η πρόταση αυξήσεως της διάρκειας του Σχολείου. Τελικώς αποφασίσθηκε και από το 2021 η διάρκεια του ΣΒΕΕΣΕΑ ορίσθηκε στις 7 εβδομάδες. Στο πλαίσιο των αλλαγών που συντελέσθηκαν εν τω μεταξύ και με βάση την εμπειρία από το ΔΙΚΕΕ, στο πρόγραμμα προστέθηκε και εκπαίδευση στις επιχειρήσεις ελευθέρου σκοπευτού σε κατοικημένους τόπους (Urban Sniper).

Η παρεχομένη εκπαίδευση στο ΣΒΕΕΣΕΑ είναι υψηλού επιπέδου αλλά υπάρχουν πάντα πολλά που μπορούν να γίνουν, βάσει των εισηγήσεων των εκπαιδευτών και του ΚΕΑΠ, ώστε να διατηρηθεί η πορεία παρακολουθήσεως των εξελίξεων και οι υψηλές απαιτήσεις.

Η ανακοίνωση Τύπου του ΓΕΣ, είχε ως εξής:

Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΣΒΕΕΣΕΑ) πραγματοποιείται με σκοπό την εκπαίδευση των Ελεύθερων Σκοπευτών Ειδικών Αποστολών (ΕΣΕΑ) σε εξειδικευμένες βολές, προκειμένου να μπορούν  να προσβάλουν επιλεγμένους στόχους, σε μεγάλες αποστάσεις και κάτω από συνθήκες που καθιστούν την επιτυχία αδύνατη για οποιονδήποτε άλλο σκοπευτή.

Ειδικότερα, το υπόψη Σχολείο πραγματοποιήθηκε από 28 Αυγούστου έως 13 Οκτωβρίου 2023, στην έδρα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗ» στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 10 στελεχών, εκ των οποίων 2 από την Κύπρο και 2 από τη Σερβία.

Κατά τη διάρκεια των 7 εβδομάδων εκπαίδευσης το προσωπικό εκπαιδεύτηκε σε αντικείμενα ατομικής τακτικής, κάλυψης, απόκρυψης και παραλλαγής. Επίσης, διδάχθηκε τις διαδικασίες  προσέγγισης στόχου καθώς και την επίδραση των καιρικών συνθηκών στην επιτυχή εκτέλεση της αποστολής του. H εκπαίδευση περιέλαβε πρακτική εξάσκηση με την εκτέλεση βολών σε σταθερούς και κινητούς στόχους, ημέρα και νύχτα και ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στελεχών.

Διάκριση Ελλήνων ΕΣΕΑ στην διαγωνισμό Ευρώπης και εμφάνιση νέου οπλισμού DMR

Tags

Related Articles

Back to top button
Close