Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Διεξαγωγή Σχολείου NATO SOF Mid-Level Leaders Course – STEP 2

Rheinmetall Lynx

Την περίοδο 13-24 Νοεμβρίου διοργανώθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) η τελική φάση του Σχολείου NATO SOF Mid-Level Leaders Course – STEP 2. To σχολείο είναι το δεύτερο κατά σειρά από τέσσερα σχολεία ακαδημαϊκής εκπαιδεύσεως και στρατιωτικής ηγεσίας, του προγράμματος της Ακαδημίας Ηγεσίας (NATO SOF Leadership & Professional Development Academy – NLPA) του Πανεπιστημίου Ειδικών Επιχειρήσεων ΝΑΤΟ (NATO Special Operations University – NSOU) της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (SOFCOM).

Το πρόγραμμα του Σχολείου, αφορά Ομάδες Διοικήσεως (Διοικητές/ Υπασπιστές Διοικήσεως) σε όλα τα επίπεδα διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στα επίπεδα Special Operation Tactical Unit – SOTU, Special Operations Special Group – SOTG, Special Operations Component Command – SOCC και Διοικήσεις Στρατηγικού επιπέδου (ΔΕΠ/ΔΔΕΕ) αντιστοίχως και σε επίπεδα βαθμών από Λοχία και Υπολοχαγό ως Ανθυπασπιστή και Αντιστράτηγο αντιστοίχως.

Το Σχολείο Ηγετών Μεσαίου Επιπέδου ΔΕΕ του NATO έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους ηγήτορες μεσαίου επιπέδου με τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τους γνώσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο ενδιάμεσο επίπεδο διοικήσεως των ΔΕΕ του ΝΑΤΟ. Οι μαθητές υπηρετούν ή προετοιμάζονται για να υπηρετήσουν ως Ομάδα Διοίκησης σε επίπεδο SOTG ή άλλου παρόμοιου οργανισμού Ειδικών Επιχειρήσεων, σε Επιχειρησιακό επίπεδο. Πριν την τελική φάση, προηγήθηκαν 8 εβδομάδες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεως ασύγχρονης διδασκαλίας, μέσω προηγμένης πλατφόρμας εξ αποστάσεως μαθήσεως.

Από το Σχολείο αποφοίτησαν 8 Έλληνες και 19 Αλλοδαποί μαθητές από 7 άλλα έθνη.

Το Σχολείο επισκέφθηκαν και μετείχαν σε τράπεζα συζητήσεως οι Υπασπιστές Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων της Τσεχίας και Νέας Ζηλανδίας, του Πανεπιστημίου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και της ΔΔΕΕ.

Νέα στοιχεία στην εκπαίδευση Ελευθέρων Σκοπευτών στο ΚΕΑΠ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close