Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οι ενστάσεις στην δημόσια διαβούλευση για το ΕΛΚΑΚ

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Λήγει στις 13 Μαΐου η διαδικασία δημόσιας διαβουλεύσεως για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο “Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις”, που στο Β΄ Μέρος, αφορά την σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων που έχουν αναρτηθεί, προέρχεται από αποστράτους που διαμαρτύρονται δικαιολογημένα για την “πραξικοπηματική” πρόβλεψη δωρεάν παραχωρήσεως τμήματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς στέγαση του ΕΛΚΑΚ. Από εκεί και πέρα, το κοινό σημείο αναφοράς σοβαρών ενστάσεων, είναι η πρόβλεψη του Άρθρου 11 που ορίζει ότι το ελληνικό Δημόσιο διά του ΥΠΕΘΑ καθίσταται δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για κάθε χρήση στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης!

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property – IP) στο ΕΛΚΑΚ, θεωρείται εκτός πραγματικότητος ως πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημιουργεί την εντύπωση ότι το ενδιαφέρον των αρμοδίων εστιάζεται σε εξυπηρέτηση έργων κρατικών εταιρειών σε συνεργασία με ξένους συνεργάτες. Φυσικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε αμφισβητούνται οι καλές προθέσεις του ΥΕΘΑ. Υποτίθεται ότι το ΕΛΚΑΚ έχει στηριχθεί στις γραμμές πετυχημένων μοντέλων ξένων αναλόγων οργανισμών, όπου όμως στο συγκεκριμένο σημείο η προσέγγιση είναι είτε εντελώς διαφορετική, είτε πολύ πιο ευέλικτη και προφανώς προς αυτές τις γραμμές θα πρέπει να προσαρμοστεί και το ΕΛΚΑΚ. Στην περίπτωση του νομοσχεδίου για το ΕΛΚΑΚ, εντοπίζεται απολυτότητα που δεν ευνοεί τον σκοπό, στοιχείο το οποίο ενισχύει την εντύπωση ότι οι αρμόδιοι στερούνται εικόνας ή δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος λειτουργίας της πραγματικής αγοράς, ούτε έχουν αποσαφηνίσει τον επακριβή ρόλο – αποστολή του ΕΛΚΑΚ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης παρατηρήσεις επί προβλέψεων που φαίνεται να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων, να ευνοούν φαινόμενα διαφθοράς ή έρχονται σε αντίθεση με άλλες προβλέψεις του ίδιου νομοσχεδίου. Επιπλέον ζήτημα που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, είναι ο ρόλος της ΓΔΑΕΕ σε προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης, από την στιγμή που θα δημιουργηθεί το ΕΛΚΑΚ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τοποθετήσεις – σχόλια συναφώς με το ζήτημα, με κοινό σημείο αναφοράς τις επιφυλάξεις προσώπων και οργανισμών της αγοράς, όχι με θεωρητική γνώση αλλά με εμπειρία επί του πρακτέρου.
Γεώργιος Τζιραλής

Ονομάζομαι Γεώργιος Τζιραλής και είμαι εταίρος της Marathon Venture Capital. Έχω υπηρετήσει ως επενδυτής σε δεκάδες εταιρείες τεχνολογίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ενώ ως Marathon έχουμε ήδη επενδύσει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της άμυνας.

Το σχέδιο νόμου είναι εξαίρετο και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας διττής χρήσης. Ωστόσο το Άρθρο 11 θέτει την όλη προσπάθεια εν αμφιβόλω.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί τον πυρήνα των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας τεχνολογίας. Η διερεύνηση πιθανών ζητημάτων αναφορικά με την πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί βασικό παράγοντα της διαδικασίας due diligence που πραγματοποιείται πριν από κάθε επένδυση.

Η μεταβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο πέραν της ίδιας της εταιρείας -στην προκειμένη περίπτωση στο ελληνικό Δημόσιο- ουσιαστικά καταστρέφει τις προοπτικές της εταιρείας για άντληση οποιασδήποτε χρηματοδότησης venture capital.

Θα ήθελα αυτό να καταστεί σαφές: Στην εμπειρία μας, δεν υπάρχει venture capital fund που πρόκειται να επενδύσει σε εταιρεία τεχνολογίας που δεν κατέχει σε απόλυτο βαθμό χωρίς αστερίσκους την πνευματική ιδιοκτησία της.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι εξ’ ορισμού αντίθετο με τον καταστατικό σκοπό του ΕΚΑΚ, ήτοι «την καλλιέργεια οικοσυστήματος, την επιτάχυνση ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων» και ούτω καθεξής.

Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, μία εταιρεία που δεν μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική και κατ’ επέκταση τα προϊόντα της σταματούν να επιτελούν ικανοποιητικά την αποστολή τους για τους πελάτες τους, εν προκειμένω τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Είμαι πεποισμένος ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν είναι επιθυμητή για τον νομοθέτη και ευελπιστώ πως το Άρθρο 11 θα επικαιροποιηθεί καταλλήλως ώστε να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο και η πληθώρα των ευεργετικών διατάξεων του σχεδίου νόμου να αξιοποιηθούν στην ολότητά τους.

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Εκπροσωπώντας το επενδυτικό ταμείο Marathon Venture Capital που ήδη έχει επενδύσει στον τομέα θα ήθελα να σταθώ στο Άρθρο 11 που θεωρώ κλειδί για την ανάπτυξη οικοσυσύματος καινοτομίας.

Αρχικά θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα επιβίωσης και εξού οι διαδικασίες αναλόγως τη φύση του προϊόντος θα πρέπει να απλοποιηθούν καθώς και η αποσαφήνιση σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας. Το άρθρο 11 είναι αρκετά ασαφές και οι σχετικές αποφάσεις μετακαλούνται στο ανώτατο κλιμάκιο του Υπουργείου Άμυνας. Μια νεοφυής επιχείρηση δεν μπορεί να περιμένει Υπουργική απόφαση η απόφαση η οποία δε θα αποτελεί προτεραιότητα για τον υπουργό καθώς ο φόρτος εργασίας, επιχειρησιακά συμβάντα ή πολιτικές εξελίξεις θα καθιστούν λόγους καθυστέρησης.

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις όπου:
– Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δικιά την πνευματική ιδιοκτησία (ΙΡ) και δε ζητά τη χρηματοδότηση από ΕΛΚΑΚ παρά να συμμετάσχει σε δοκιμές.
– Τι γίνεται στην περίπτωση όπου πάνω την υπάρχουσα ΙΡ υπάρχει συνδημιουργία με το ΕΛΚΑΚ, θεωρείται το τελικό παραδοτέο νέα ΙΡ, επέκταση του υφιστάμενου;
– Θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή μνεία για ΙΡ διαφορετικής φύσης όπως έργα μηχανικής φύσης, λογισμικού και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα τα δύο τελευταία δε μπορούν ποτέ να κριθούν ως παραδοτέα καθώς πρέπει να συντηρούνται και να εξελίσσονται συνέχεια. Αν π.χ. το ΕΛΚΑΚ έχει την πρώτη έκδοση ενός λογισμικού και η εταιρία συνεχίσει να το εξελίσει οι νέες εκδόσεις συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία για το ΕΛΚΑΚ; Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης καθότι χτίζονται με ιδιόκτητα δεδομένα είναι λογικό να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΛΚΑΚ αλλά το λογισμικό παραγωγής τους να ανήκει την εταιρία που το συντηρεί και εξελίσει. Άλλο παράδειγμα: εταιρία δημιουργεί λογισμικό για καλύτερη στόχευση και μέσω ΕΛΚΑΚ χρηματοδοτείται η ανάπτυξη διεπαφής με συγκεκριμένο οπλικό σύστημα των ΕΔ. Είναι λογικό σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει κυριότητα της ΙΡ αλλά όχι για αυτό που έχει αναπτύξει η εταιρία. Ο αποσαφήνιση πρέπει να γίνεται σε εύλογο διάστημα με τυποποιημένη διαδικασία.
– Δε χρειάζεται το ΕΛΚΑΚ να έχει την ιδιοκτησία της ΙΡ για λόγους ασφάλειας καθώς ήδη υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για export control.
– Θα είναι παρανοϊκό επίσης το ΕΛΚΑΚ να διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία για να έργο που ίσως ποτέ να μην τεθεί στην παραγωγή.
– Στον αντίποδα για σημαντικά έργα που αποτελούν project of record είναι λογικό να διατηρηθεί η ΙΡ όταν αύτη έχει χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ΕΛΚΑΚ.
– Θα πρέπει η διευκρίνιση σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας να αποφασίζεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά το σχετικό αίτημα π.χ. 90 ημερών και η κρίση να βρίσκεται στο ΕΛΚΑΚ και όχι στον Υπουργό.
– Ακόμα προτιμότερο θα ήταν η δημιουργία προτύπων συμβολαίων στα πρότυπα της DASA έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν εκ των πρωτέρων τους όρους χρηματοδότησης αντί βρίσκονται αντιμέτωποι εκλπήξεων και χρονοβόρων διαδικασιών που ίσως να κάνουν το όλο εγχείρημα οικονομικά ατελέσφωρο για αυτούς. πχ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/564682/DEFCON_705.pdf

Στο άρθρο 4 παράγραφο ζ γίνεται λόγος για ίδρυση θυγατρικών εταιρειών. Σε συνδυασμό με το άρθρο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εκχώρηση των δικαιωμάτων στο ΕΛΚΑΚ δημιουργείται θέμα μη ευθυγράμμισης συμφερόντων με ιδιωτικές επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν νέα ΕΑΣ ή μια ελληνική Anduril;
Στο άρθρο 8 παράγραφος 4 αναφέρεται: Στη συνέχεια το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας συντάσσει και δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θα μπορούσαν οι ιδιωτικές εταιρίες να προσεγγίζουν τον οργανισμό και να παρουσιάζουν δικές τους λύσεις που ίσως ακόμα να μην υπάρχει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ως γνωστό τα αντανακλαστικά των δημοσίων φορέων είναι πιο αργά από αυτά των ιδιωτών. Για παράδειγμα η εκτεταμένη χρήση UAVs έγινε αντιληπτή μόνο μετά τους πολέμους σε Αρμερνία και Ουκρανία ενώ πολλοί ιδιώτες δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα για σχεδόν μια δεκαετία τώρα.

Άρθρο 23 Παράγραφος 1

Ζητείται εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα του άρθρου 64 του ν. 3978/2011 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

H διαδικασία και ο χρόνος εγγραφής στα μητρώα αυτά είναι παράλογα υψηλοί και θα αποτρέψει πολλές εταιρίες από τα να μπουν στη διαδικασία. Είναι δε απορίας άξιο γιατί να ζητείται όλη αυτή τη διαδικασία αν μιλάμε για προϊόντα λογισμικού ή τεχνητής νοημοσύνης. Αρκετές από τις απαιτήσεις είναι πιο ταιριαστές σε επιχειρήσεις παραγωγής όλμων παρά στις παραπάνω.

Αν δεν απλοποιηθούν οι εγγραφές στα μητρώα αυτά αναλόγως την ωριμότητα και την κατηγορία δραστηριοποίησης πολύ φοβάμαι ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δε θα έχει αποτέλεσμα καθώς ελάχιστες εταιρίες θα μπουν ή θα καταφέρουν την εν λόγω γραφειοκρατική και κοστοβόρο διαδικασία.

Άρθρο 24
Δοκιμή προϊόντος έρευνας και ανάπτυξης

– Θα πρέπει να υπάρχει τυποποίηση της διαδικασίας δοκιμών π.χ. σε ποιο πεδίο, με τι διαδικασίες αναλόγως της φύσης του έργου. Αν κάθε φορά αναζητείται νέος υποψήφιος οι διαδικασίες θα κρατήσουν πολύ.
– Κάποιες ελεγκτικές διαδικασίες θα μπορούσαν να παραληφθούν αν μια εταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένα πρότυπα π.χ. ISO 27001.
– Μια εταιρία να μπορεί να προβεί σε δημοσιότητα των δοκιμών και το αντίθετο να ισχύει μόνο με απόφαση εμπιστευτικότητας. Η προβολή για μια νεοφυή επιχείρηση είναι μείζονος σημασίας για την επιβίωσή της.
– Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εύλογα μέτρα ασφαλείας ωστε να μην εγείρονται ζητήματα ασφαλείας κατά προσωπική κρίση.
– Υπογραφή εμπιστευτικότητας από όσους συμμετέχουν στις δοκιμές.

Κωνσταντίνος Σάραγκας
Καλησπέρα σας,

Σχετικά με το άρθρο 11 «Το ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθίσταται δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για κάθε χρήση στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, εξαιρουμένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Διαχειριστής των δικαιωμάτων αυτών είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Παραχώρηση της χρήσης τους στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνεται με συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του αντίστοιχου υπουργείου, στην οποία καθορίζονται οι επιμέρους όροι, συμπεριλαμβανομένου του ανταλλάγματος.»

Είναι λάθος το ελληνικό δημόσιο να καθίσταται δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πάρτε ως παράδειγμα το Department of Homeland Security στις ΗΠΑ και το πρόγραμμα καινοτομίας που τρέχει το Silicon Valley Innovation Program όπου το DHS ζητάει άδεια όπως παρακάτω:
«The Government will minimally require an unlimited use license for all report deliverables; and a non-exclusive, time limited, royalty-free license for technologies utilized and developed under this agreement in order for the Government to test and evaluate. It is expected that any follow-on production items purchased by the Government will be separately acquired under commercially available terms, with license terms enforceable under Federal law. Specific terms and conditions are always negotiable and will be included in each OT.»

Έτσι η κάθε εταιρεία διατηρεί το IP της τεχνολογίας/του προιόντος που αναπτύχθηκε και μπορεί να το εξελίξει και να το χρησιμοποιήσει εμπορικά.
Ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας με το IP στο ελληνικό δημόσιο δεν είναι δυνατό να γίνει.
Η πρότασή μου είναι το ελληνικό δημόσιο να ακολουθήσει την προσέγγιση του DHS – SVIP. Παραθέτω σχετικό απόσπασμα που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο από το SVIP FAQs από παλαιότερη υποβολή την οποία πραγματοποίησα σχετικά με το πως θα μπορούσε να διαμορφωθεί το άρθρο 11.

Question: Will the Government get rights in my computer software?
Answer: Yes, the Government will get license rights, but you, the OTA Award Recipient, retain or obtain ownership rights of the computer software. The scope of the Government’s license depends on some factors discussed below:
If the computer software is noncommercial computer software and was developed exclusively with private funds, the Government will get “restricted rights” in it. This means the Government will be able to use, test and evaluate, modify, reproduce, release, perform, and display the noncommercial software within the Government during the period of the OTA.

If the computer software is noncommercial computer software developed with Government funds under the OTA, the Government gets the right to use, modify, duplicate or disclose the computer software for United States Government purposes for up to 5 years. During the 5 years, the Government can share the computer software outside the Government to authorized persons to use the computer software for Government purposes as long as an executed non-disclosure agreement is used. This is known as “Government Purpose Rights.”

If the computer software is commercial computer software, the Government gets the same rights under which the commercial computer software is sold, offered for sale, leased, or licensed to the general public.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Σάραγκας

SOTIRIA Technology

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία και συγκεκριμένα η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΚΑΚ) αποτελεί μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη, σε μια τεταμένη περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της χώρας μας όπου καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη για άμεση ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων σε κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια τεχνολογίες διττής χρήσης.

Ως εκπρόσωποι της εταιρείας SOTIRIA Technology, η οποία αποτελεί μέχρι στιγμής τη μοναδική ελληνική εταιρεία που έχει επιλεγεί από τον επιταχυντή καινοτομίας της βορειοατλαντικής συμμαχίας (NATO DIANA), αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από αντίστοιχους με το ΕΚΑΚ φορείς σε συμμαχικές χώρες, θα θέλαμε να εκφράσουμε ορισμένους προβληματισμούς αλλά και σχετικές τροποποιητικές προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας σε 3 κρίσιμους τομείς:

Τομέας 1- Διανοητική Ιδιοκτησία
Το Άρθρο 11 περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα πρέπει να προσαρμοστεί δραστικά, καθώς εκτιμούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δράσει αποτρεπτικά προς την προσέλκυση νέων ιδεών και εν γένει ενδιαφέροντος προς κατάθεση προτάσεων από τη βιομηχανία και την ακαδημία. Συγκεκριμένα στο Άρ.11, παρ.1 το εδάφιο «Το ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθίσταται δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για κάθε χρήση στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης» θα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε η διανοητική ιδιοκτησία να διατηρείται από την εταιρεία/οργανισμό που τη δημιούργησε. Αντίστοιχος είναι και ο τρόπος διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας σε επιτυχημένους φορείς Αμυντικής Καινοτομίας συμμάχων χωρών (Defence and Security Accelerator-DASA στο Ηνωμένο Βασίλειο και Defense Innovation Unit-DIU στις Ηνωμένες Πολιτείες).

Τομέας 2- Διαδικασίες, Ταχύτητα και Διαφάνεια
Εκτιμούμε ότι στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει γίνει η αναγκαία προσπάθεια αποτύπωσης και απλοποίησης των διαδικασιών συμβασιοποίησης για έργα έρευνας και ανάπτυξης όπως αυτές ήδη προβλέπονται στο ΦΕΚ 3743/Β/18-7-2022. Θυμίζουμε ότι, αν και το εν λόγω ΦΕΚ έλυσε υφιστάμενα προβλήματα, τα τελευταία 5-10 χρόνια ελάχιστα εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης κατάφεραν να φτάσουν στο στάδιο της χρηματοδότησης (κατά την εκτίμησή μας όχι περισσότερα των 5 έργων) μεταξύ άλλων και εξαιτίας της πολυδαίδαλης διαδικασίας λήψης αποφάσεων αλλά και της έλλειψης ενός θεσμοθετημένου μέγιστου χρόνου αξιολόγησης των προτάσεων. Στον συγκεκριμένο τομέα προτείνουμε:

-Θέσπιση μέγιστου ορίου χρόνου αξιολόγησης των προτάσεων έρευνας και ανάπτυξης που θα κατατίθενται. Ενδεικτικά, ο αντίστοιχος χρόνος από την κατάθεση μιας πρότασης μέχρι τη συμβασιοποίηση αυτής σε φορείς όπως το Defence Innovation Unit (DIU) στις ΗΠΑ είναι οι 142 ημέρες
-Άρθρο 8, παρ. 1-6. Απλοποίηση της διαδικασίας, με ενίσχυση του ρόλου επιτελικής απόφασης από το ΕΚΑΚ σε περίπτωση καθυστερήσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς
-Άρθρο 10, παρ. 3. Προτείνουμε ο ετήσιος απολογισμός να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΚ και της ΓΔΑΕΕ, στα πρότυπα καλών πρακτικών από φορείς που προαναφέρθηκαν 1, με κατ’ ελάχιστο αναφορά α) στον αριθμό των προκηρύξεων και του προϋπολογισμού αυτών κατ έτος, β) στον αριθμό των προτάσεων που κατατέθηκαν από τη βιομηχανία και την ακαδημία και τα σωρευτικά δημογραφικά στοιχεία αυτών (μέγεθος, γεωγραφία, κ.α), γ) στον αριθμό των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και τον σχετικό προϋπολογισμό αυτών, δ) στο ποσό των μετέπειτα εθνικών συμβολαίων με τις Ένοπλες Δυνάμεις που οι προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν κατάφεραν να αποσπάσουν (transitioning success)
-Τέλος, εκτιμούμε ότι το Άρθρο 9.3.α. “Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) συντονίζει την υλοποίηση και την παρακολούθηση διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.” θα πρέπει να τροποποιηθεί καθώς είναι ασαφές αν η αρμοδιότητα παραμένει στη ΓΔΑΕΕ ή μεταβιβάζεται στο ΕΚΑΚ.

Τομέας 3 – Δημιουργία Οικοσυστήματος
Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη σημαντικότητα της διεύρυνσης του αριθμού των εταιρειών/οργανισμών που θα ενδιαφερθούν να καταθέσουν προτάσεις προς το ΕΚΑΚ και θα αποτελέσουν τη βάση του νέου οικοσυστήματος καινοτομίας στο χώρο της Άμυνας και Ασφάλειας: Ως προς τούτο, προτείνονται:
-Προσαρμογή των κριτηρίων καταλληλότητας όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε’ Άρθρο 23 παράγραφος 1α. εδάφιο “σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στο άρθρο 77 του ν. 3978/2011 (Α’ 137)”. Με βάση τον συγκεκριμένο νόμο απαιτείται μια (νεοφυής) εταιρεία να έχει μεριμνήσει ήδη για την “ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης”, γεγονός που αυτόματα αποκλείει την πλειοψηφία των πιθανών ενδιαφερόμενων οντοτήτων
-Άρ.8, παρ.12 Η ανάγκη συνδρομής για δοκιμές στο πεδίο εκτιμάται ότι είναι δυσανάλογη σε οικονομικό κόστος, τόσο για νεοφυείς όσο και για Αμυντικές Βιομηχανίες. Θα πρέπει να καθοριστεί ότι για την εκμετάλλευση της καινοτομίας θα πρέπει οι περιοχές δοκιμών να διατίθενται δωρεάν και η διάθεση προσωπικού και μέσων για τις δοκιμές να γίνεται παράλληλα με άλλες ασκήσεις ή εκπαιδεύσεις, ως πρόσθετα σενάρια. Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούν και άλλες χώρες (π.χ. Το κέντρο καινοτομίας του Πορτογαλικού Ναυτικού, νοτίως της Λισαβόνας)
-Θα πρέπει να οριστούν και διευκρινιστούν οι εξ’ αντικειμένου διαφορές μεταξύ μιας νεοφυούς εταιρείας (startup) και μίας καλώς εγκατεστημένης (well established) αμυντικής εταιρείας. Ταυτόχρονα, να δοθούν στοχευμένα κίνητρα με στόχο την εν γένει διεύρυνση της εθνικής βιομηχανικής βάσης
-Τέλος, εκτιμούμε ότι το Άρθρο 4ζ “Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων” δεν θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό σκοπό του ΕΚΑΚ

Η ομάδα μας παραμένει στην απόλυτη διάθεσή σας για παροχή διευκρινίσεων και περαιτέρω πληροφοριών όπου αυτές κριθούν απαραίτητες.

Διατελώντας μετά τιμής, SOTIRIA Technology

Ανώνυμος
1) Άρθρο 4 παράγραφος 3ε) και Καταστατικό Άρθρο Τέταρτο, παράγραφος 3ε): Να διαγραφεί η φράση «πιστοποίηση συστημάτων». Η πιστοποίηση είναι εντελώς διαφορετικό αντικείμενο από την έρευνα και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά μέσα, υπόκειται ήδη στη δικαιοδοσία της ΕΣΑΑ (Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας).

2) Άρθρο 4 και Άρθρο 9: Υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΛΚΑΚ, ΓΔΑΕΕ και ΣΤ’ Επιτελικού ΓΕΕΘΑ: Ενώ στο Άρθρο 9, παράγραφος 1 δίδεται η εποπτεία του ΕΛΚΑΚ και ο συντονισμός των ΔΟΠΕΑΣ στην ΓΔΑΕΕ, στο Άρθρο 4 καταγράφεται ότι η παρακολούθηση και ο συντονισμός των διακρατικών προγραμμάτων είναι σκοπός του ΕΛΚΑΚ! Ποιος συντονίζει, τελικά, τα προγράμματα έρευνας και ποιος αναφέρεται σε ποιον;

3) Άρθρο 11: Στην παράγραφο 1, να προστεθεί η φράση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ: «Το ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθίσταται δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για κάθε χρήση στον τομέα της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας των προϊόντων των υλοποιούμενων ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΚΑΚ προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, εξαιρουμένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΚΑΚ». Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχει απολύτως κανένα κίνητρο για τους τρίτους φορείς να αναζητήσουν χρηματοδότηση μέσω ΕΛΚΑΚ, καθώς τόσο τα πνευματικά, όσο και τα βιομηχανικά δικαιώματα, θα ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στον ΕΛΚΑΚ – ο οποίος, μάλιστα, θα μπορεί πλέον να παράγει και να αξιοποιεί προϊόντα (είτε ο ίδιος, είτε μέσω θυγατρικών του) χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία άλλων (βλ. και άρθρο Πέμπτο του καταστατικού)

4) Άρθρο 12: Να διαγραφεί ολόκληρη η παράγραφος 3 αναφορικά με τη θητεία Δοκίμων, καθώς εξευτελίζεται και καταργείται επί της ουσίας το νόημα της θητείας των Εφέδρων Αξκων. Αποτελούν εξόφθαλμη ανισότητα τα διαλαμβανόμενα σε σχέση με τους Δόκιμους που υπηρετούν κανονική θητεία και συν τοις άλλοις, δημιουργούνται προϋποθέσεις μη χρηστών συναλλαγών στις τάξεις των ΕΕΔ.

— ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ —
5) Άρθρο Τέταρτο: Να διαγραφούν οι παράγραφοι η), θ) 2βα), 2ββ) και 2βγ. Το ΕΛΚΑΚ δεν μπορεί ΚΑΙ να διεξάγει έρευνα/ πειραματική ανάπτυξη ΚΑΙ να αποφασίζει για τη χρηματοδότηση έρευνας τρίτων: Καθίσταται προφανές ότι δημιουργείται conflict of interest, διότι δεν είναι δυνατόν ο ίδιος φορές που διεξάγει έρευνα, να αποφασίζει για τη χρηματοδότηση έρευνας άλλων φορέων. Αυτό, ανοίγει το δρόμο για διαφθορά και συναλλαγή μεταξύ ημετέρων, με αποτέλεσμα τελικά το ΕΛΚΑΚ να επιτύχει τα αντίθετα αποτελέσματα από όσα επιδιώκει.

6) Άρθρο Πέμπτο, παράγραφος α): Να διαγραφεί η λέξη «συγχρηματοδοτούμενων», καθώς τα εν λόγω προγράμματα (λ.χ. EDF) απαιτούν αξιολόγηση και έγκριση από ΚΡΑΤΙΚΟ φορέα εθνικής άμυνας – κάτι, δηλαδή, που καλύπτει πλήρως και πολύ καλά ήδη η ΓΔΑΕΕ – και όχι από φορείς ιδιωτικού συμφέροντος όπως το ΕΛΚΑΚ. Ομοίως, να διαγραφεί από την παράγραφο ιδ) η φράση «ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα»

7) Άρθρο Πέμπτο, να διαγραφεί ολόκληρη η παράγραφος ια): Η δυνατότητα ίδρυσης ή συμμετοχής του ΕΛΚΑΚ σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα με «ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς» επωάζει συνθήκες: 1ον για conflict of interest με εταιρείες που αξιολογεί το ΕΛΚΑΚ (δηλαδή το ΕΛΚΑΚ αξιολογεί κι έπειτα χρησιμοποιεί το project για να ιδρύσει δική του εταιρεία), 2ον για χρηματισμό και διαφθορά, καθώς θα δίνεται η δυνατότητα για συναλλαγές μεταξύ αξιολογούμενων εταιρειών και ΕΛΚΑΚ, 3ον για αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς οι spin-off εταιρείες του ΕΛΚΑΚ θα μπορούν να συμβασιοποιούν τα τελικά προϊόντα (σύμφωνα με Άρθρο 4, παράγραφο Θ) και όχι οι λοιπές εταιρείες του κλάδου. Εξάλλου, στο άρθρο δέκατο πέμπτο, παράγραφο 5β, προβλέπεται conflict of interest στα μέλη του ΔΣ. Είναι δυνατόν για τα μέλη ΔΣ να προβλέπεται και να μην προβλέπεται για την ίδια τη λειτουργία του ΕΛΚΑΚ;

8) Άρθρο Ένατο, να διαγραφεί η παράγραφος 1αβ όπου ζητείται 2,5% ως διαχειριστική αμοιβή επί ΟΛΩΝ των συμβάσεων Ε&Α: Σε περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων από ΕΕ (EDF), η ΕΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ διαχειριστικές αμοιβές ιδιωτικών φορέων, όπως είναι το ΕΛΚΑΚ.

Γεώργιος Τσούμπελης

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΊΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Το σχέδιο νόμου και ειδικά η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) είναι σίγουρα μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση με στόχο να ωθήσει την καινοτομία στο χώρο της άμυνας και όχι μόνο. Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, ο νόμος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό υπόβαθρο ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη τόσο για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και τις εταιρίες που ασχολούνται με την έρευνα όσο και για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ως εκπρόσωποι της INTRACOM DEFENSE, έχοντας σημαντική εμπειρία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης από τη θέση του συντονιστή αλλά και ως μέλος κοινοπραξιών μεταξύ Ευρωπαϊκών εταιριών του χώρου της άμυνας και ερευνητικών & πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, διατυπώνουμε τα σχόλιά μας επί του σχεδίου νόμου.

Σχόλια επί του Άρθρου 3 (Σύσταση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας):
1. Η σύσταση του ΕΛΚΑΚ ως Ανώνυμη Εταιρεία (ν.4548/2018) βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Άμυνας αλλά δεν ανήκει στο Υπουργείο καθώς και η δυνατότητα του να έχει το ίδιο θυγατρικές εταιρείες σε συνδυασμό με το σκοπό του (δες πιο κάτω σχόλια επί του Άρθρου 4) μπορούν να οδηγήσουν σε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και/ή σύγκρουσης συμφερόντων. Σύμφωνα με τις αναφορές [1-26] αντίστοιχα Κέντρα Αμυντικής Έρευνας και Καινοτομίας άλλων χωρών όπως σε ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ φαίνεται να ανήκουν και να εποπτεύονται από το Δημόσιο.

Σχόλια επί του Άρθρου 4 (Σκοπός και αντικείμενο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας):
1. «Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων,…» της παρ. 1(ζ) αλλά και «Η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης…» σύμφωνα με την παρ. 1(θ), «Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών…» σύμφωνα με την παρ. 1(ι), αλλά και οι παράγραφοι 1(ε), 1(στ), δημιουργούν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ή/και αθέμιτου ανταγωνισμού και θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαφάνεια των διαδικασιών και αποφάσεών του. Κατ’ επέκταση είναι προβληματικά τα αντίστοιχα σημεία της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου (ειδικά οι παράγραφοι 3(ε) και 3(στ)).
2. Γενικότερα, όπως βλέπουμε στα Κέντρα Αμυντικής Έρευνας και Καινοτομίας άλλων χωρών [1-24] όπως σε ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ στόχο έχουν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας, να παραχθούν τεχνολογίες και προϊόντα που μπορούν να γίνουν spin off εταιρείες, και το αντίστοιχο κέντρο θα τις βοηθήσει να εξελιχθούν και να τις ενώσει με το υπόλοιπο αμυντικό οικοσύστημα (VCs ή βιομηχανία) με στόχο το όφελος σε επίπεδο χώρας και Ενόπλων Δυνάμεων. Η λογική το ίδιο το κέντρο να γίνει βιομηχανία που παράγει προϊόντα δεν ακολουθείται (υπάρχει δυσκολία στην ανάπτυξη προϊόντων όπως τα συστήματα μη επανδρωμένων συστημάτων που αναφέρονται, διαδικασίες ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων, εμφανίζονται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού). Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από ARIA UK παρακάτω[11] όπου αναφέρεται:

ARIA : “In practice
We do not perform research internally that could be seen as competitive with prospective awardees.
We do not retain IP rights to the work we fund nor do we take equity in resulting spinouts. That said, to promote inventor-led science startups and maximise the incentives for downstream scaling and growth:
We do require that non-profit award recipients give preference to inventors in licensing.
We limit the percentage of equity that non-profit award recipients and their affiliates can retain in spinouts resulting from ARIA-funded research.”
3. Αντίστοιχα άλλα κέντρα καινοτομίας για την Άμυνα όπως [3, 12, 23] δεν έχουν στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων. Το Γαλλικό DIA αναφέρει στο [4] πως δεν μπορεί το ίδιο να κάνει προμήθεια στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στόχος του είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υποσυστημάτων που στη συνέχεια θα ενταχθούν στο αμυντικό οικοσύστημα και στην βιομηχανία.

Σχόλια επί του Άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο):
1. Μέτοχοι θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 67% και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, με ποσοστό 33%. Το συνδυασμένο ποσοστό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο ΕΛΚΑΚ, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, και οποιουδήποτε άλλου φορέα του οποίου την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, δεν δύναται να είναι κατώτερο του πενήντα ενός τοις εκατό (51%) επί του συνόλου των μετοχών του ΕΚΑΕΑΚ με δικαίωμα ψήφου. Με βάση τα παραπάνω ποσοστό 16% μπορεί να κατέχεται τελικά από άλλους τρίτους φορείς ή πρόσωπα που εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις για θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σχόλια επί του Άρθρου 6 (Πόροι):
1. Αναφορικά με τους πόρους της παρ. 2(β) κατά την οποία το ΕΛΚΑΚ θα μπορεί να χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας, το οποίο με τη σειρά του θα μπορεί να χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από χορηγήσεις και επενδύσεις από διεθνείς οργανισμούς, χορηγήσεις, δωρεές και λοιπές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ερευνητικών κέντρων, φορέων του Δημοσίου, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών του ν. 4873/2021 (Α’248), κλαδικών φορέων και φυσικών και νομικών προσώπων του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που θα αποτρέπουν τη μετέπειτα χρηματοδότηση αυτών των οντοτήτων από τον ΕΛΚΑΚ με τρόπο που θα προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σχόλια επί του Άρθρου 8 (Οργάνωση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης):
1. Η δυνατότητα που δίνεται στον ΕΛΚΑΚ να καθορίζει την προτεραιότητα των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που εντάσσονται στο έργο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας να καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο καταστατικό του της παραγράφου 6, έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 1 και τις προτεραιότητες όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.
2. Κατά τον ίδιο τρόπο και η παράγραφος 3 όπου «Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εντάσσει σε προγραμματισμό υλοποίησης τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, εκτός αν αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη υλοποίηση κάποιου προγράμματος.» έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 1 και τις προτεραιότητες όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Σχόλια επί του Άρθρου 11 (Διανοητική Ιδιοκτησία):
1. Ο σκοπός για τον οποία μία εταιρία τεχνολογίας επενδύει πολύτιμους πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, είναι η αποκόμιση των πνευματικών δικαιωμάτων σε όσα αναπτύσσει. Η ιδιοκτησία και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο και η δυνητική παραχώρηση χρήσης τους για πελάτες στο εξωτερικό σύμφωνα με όρους που θα καθοριστούν στις μετέπειτα συμβάσεις απέχει πολύ από τους στόχους κάθε εταιρίας που επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
2. Προτείνουμε να υιοθετηθεί ο τρόπος που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα προγράμματα EDF (European Defence Funds) στην ιδιοκτησία και χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
3. Η μεταβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο πέραν της ίδιας της εταιρείας που τα αναπτύσσει ουσιαστικά δρα ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή της σε έργο έρευνας και ανάπτυξης.
4. Στόχος του ΕΛΚΑΚ πρέπει να είναι η προώθηση της καινοτομίας και όχι η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να έχει το δικαίωμα χρήσης για αμυντικούς σκοπούς της χώρας [11, 25, 26].
5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από άλλα κέντρα καινοτομίας στην Ευρώπη:
“ARIA : We do not retain IP rights to the work we fund nor do we take equity in resulting spinouts. That said, to promote inventor-led science startups and maximize the incentives for downstream scaling and growth:
-We do require that non-profit award recipients give preference to inventors in licensing.
-We limit the percentage of equity that non-profit award recipients and their affiliates can retain in spinouts resulting from ARIA-funded research.”

Σχόλια επί του Άρθρου 13 (Καταστατικό), Ένατο Άρθρο Καταστατικού, Έσοδα:

1. Σε συνέχεια του σχολίου επί του Άρθρου 6 ανωτέρω, θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο είναι εφικτό η χρηματοδότηση του ΕΛΚΑΚ να γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1(α) διότι η τιμολόγηση του 2,5% επί του ποσού των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν οι επιλεγέντες φορείς από τα ταμεία που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης ή επί όλων των συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης για τις οποίες μεσολάβησε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ή επί όλων των συμβάσεων προμήθειας τεχνολογικών προϊόντων και παροχής τεχνολογικών λύσεων στην περίπτωση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το EDF δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Είναι ασαφές το κατά πόσο το ανωτέρω ποσοστό θα εφαρμόζεται στο ποσό που χρηματοδοτεί η Ελλάδα για τις Ελληνικές Οντότητες στο έργο ή θα εφαρμόζεται και επί του ποσού που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν θα αφορά όλους τους συμμετέχοντες στο έργο (Ελληνικές και μη οντότητες). Ειδικά για συμμετέχοντες εκτός Ελλάδος είναι πρακτικά αδύνατον να ισχύει. Δεν είναι σαφές εάν θα αφορά μόνο έργα που συντονίζονται από την Ελλάδα ή θα αφορά και έργα που η Ελλάδα έχει απλή συμμετοχή.

Αναφορές
French Defense Innovation Agency
1. All the threads come together at the defence innovation agency (europa.eu)
2. Agence de l’innovation de défense | Ministère des Armées (defense.gouv.fr)
3. Présentation de l’Agence | Ministère des Armées (defense.gouv.fr)
4. Defence Innovation Talks: a French perspective on defence innovation (youtube.com)
5. How France’s armed forces are riding the waves of innovation and digital – The Agility Effect How France’s armed forces are riding the waves of innovation and digital
6. A French perspective on defence innovation (iiss.org)
German case
7. 68-Policy-Paper-Def-Innov-German-Case-May-2021.pdf (iris-france.org)
UK Defense Innovation
8. uk-germany_military_innovation_.pdf (dgap.org)
9. Advantage through innovation: the Defence Innovation Initiative prospectus (publishing.service.gov.uk)
10. UK Defence Innovation Funds & Accelerator Programmes » Karve (karveinternational.com)
11. About ARIA – Aria
US DARPA
12. About DARPA
13. Industry (darpa.mil)
14. Acquisition Innovation | Years of Innovation (darpa.mil)
15. Acquisition Innovation | What are OTs? (darpa.mil)
16. Acquisition Innovation | Protests and Litigation (darpa.mil)
17. Kuyath article on IP in OTs 1998.pdf (darpa.mil)
18. government-contracts-protecting-intellectual-prope.pdf (foley.com)
19. When working with DARPA, how do companies protect their intellectual property from automatic government ownership? – Quora
20. CRADAs – Cooperative Research & Development Agreements | U.S. Department of the Interior (doi.gov)
21. Frequently Asked Questions about the Federal Technology Transfer Act Program | US EPA
Israel’s cases
22. Directorate of Defence Research & Development – Wikipedia

23. Innovative Strength | Ministry of Defense (mod.gov.il)

24. How Israel’s military is prioritizing dual-use start-ups to accelerate defense tech – Breaking Defense
25. Innofense – iHLS Startup Accelerator (i-hls.com)
26. iHLS Accelerator & Innofense Innovation Center (i-hls.com)
IP rights
27. EDA CAT B Grant Agreement Model
28. EDF regulation – IPRs.

Λιβύη, Αρμενία, Ουκρανία και η “απούσα” Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Tags

Related Articles

Back to top button
Close