Λιβύη, Αρμενία, Ουκρανία και η “απούσα” Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η κυβέρνηση, υποτίθεται ότι έχει πολιτική για την εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία. Από τα μέσα του 2019, κοντεύει μία ολόκληρη πενταετία, με ανυπαρξία δειγμάτων κυβερνητικού έργου. Αντιθέτως, ελήφθησαν αποφάσεις δίχως διορατικότητα, που προκάλεσαν ζημιά. Καθώς όλα αυτά έλαβαν χώρα ενώ παραλλήλως η κυβέρνηση αύξησε δραστικά τις εξοπλιστικές δαπάνες, έχουμε ίσως ένα μοναδικό … Continue reading Λιβύη, Αρμενία, Ουκρανία και η “απούσα” Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής