Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Υπογραφή αναπτυξιακής συμφωνίας MBDA και MILTECH Hellas για υλικά stealth

Rheinmetall Lynx

Στις 18 Οκτωβρίου, η γαλλική MBDA και η ελληνική εταιρεία MILTECH Hellas, υπέγραψαν σύμβαση Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα των καινοτόμων υλικών υπερύθρου αποκρύψεως (stealth) για στρατιωτικές εφαρμογές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η σύμβαση εμπίπτει στο πρόγραμμα συνεργασίας επί της προμήθειας 3 φρεγατών FDI HN για το Πολεμικό Ναυτικό.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της MBDA Eric Béranger και ο Διευθυντής Ναυτικών και Προγραμμάτων ΕΕ της MILTECH Hellas Δημήτριος Δημητρίου, στην διάρκεια της έκθεσης EURONAVAL 2022, παρόντων του ΥΦΕΘΑ Νικολάου Χαρδαλιά και του γενικού διευθυντού ΓΔΑΕΕ Αριστείδη Αλεξόπουλου.

Σκοπός του αναπτυξιακού προγράμματος είναι η έρευνα σε φωτονικά νανοϋλικά, προηγμένες υπέρυθρες δομές νανοϋλικών και η χρήση τους. Το πρόγραμμα στηρίζεται στην τεχνική ικανότητα της MILTECH Hellas στον τομέα της υπέρυθρης αποκρύψεως και την εξειδίκευση του Πανεπιστημίου Πατρών στην μικρο/νανοφάση, στα μοριακά, υβριδικά και βιοφασικά υλικά και τις σχετικές τεχνολογίες.

Η MBDA βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με ελληνικές εταιρείες (INTRACOM, AKMON, ELFON, TEMMA, DASYC, SSA, ΕΑΒ και MEVACO) για την σύναψη συμφωνιών σε προγράμματα βιομηχανικής συνεργασίας, περιλαμβανομένης μεταβιβάσεως αυτάρκειας επ’ ωφελεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η MBDA αναφέρει ότι σκοπός των προγραμμάτων αυτών που σχετίζονται με την προμήθεια των φρεγατών FDI HN, είναι η ένταξη επιλεγμένων ελληνικών εταιρειών στην αλυσίδα προμηθευτών της.

Επέκταση συμμετοχής της IDE σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του EDF 2021

Related Articles

Back to top button