Επέκταση συμμετοχής της IDE σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του EDF 2021

Τα τελευταία χρόνια η IDE συμμετέχει επιτυχώς σε πολλά προγράμματα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Eρευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, του Horizon 2020 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF – European Defense Fund). Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα EDF καθώς η στρατηγική και οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι συμβατοί … Continue reading Επέκταση συμμετοχής της IDE σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του EDF 2021