Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Επέκταση συμμετοχής της IDE σε Ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του EDF 2021

Rheinmetall Lynx

Τα τελευταία χρόνια η IDE συμμετέχει επιτυχώς σε πολλά προγράμματα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Eρευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, του Horizon 2020 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF – European Defense Fund). Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα EDF καθώς η στρατηγική και οι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι συμβατοί με εκείνους της εταιρείας για την ανάπτυξη καινοτόμων αμυντικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα μέσω αυτού του προγράμματος η IDE επιδιώκει:

Να αναπτύξει την καινοτομία με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα προϊόντα της.

Να ενισχύσει την προϊοντική της βάση με συστήματα που ικανοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των Υπουργείων Άμυνας της Ευρώπης και ιδιαίτερα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε τομείς όπως οι Τακτικές Επικοινωνίες, οι Ζεύξεις Δεδομένων, η Ασφάλεια Πληροφοριών, τα Υβριδικά Συστήματα Ενέργειας και τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα.

Να συνεργαστεί με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες στο χώρο της άμυνας και να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες, ερευνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Για τους παραπάνω λόγους η IDE έδειξε από νωρίς ισχυρό ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συμμετέχει ήδη με επιτυχία στις δύο πρώτες πιλοτικές δράσεις του ΕDF: στην Προπαρασκευαστική Δράση για την Έρευνα στον τομέα της Άμυνας (PADR – Preparatory Action for Defense Research) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στο τομέα της Άμυνας (EDIDP – European Defense Industrial Development Program).

Στο πλαίσιο του PADR, η IDE συμμετέχει στα προγράμματα OCEAN2020 (Open Cooperation for European mAritime awareNess), INTERACT (πρότυπα διαλειτουργικότητας για μη επανδρωμένα στρατιωτικά συστήματα) και PRIVILEGE (Privacy and Homomorphic Encryption for Artificial Intelligence).

Παράλληλα, στο πλαίσιο του EDIDP, η IDE συντονίζει το έργο LOTUS – Low Observable Tactical Unmanned Air System, που αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή πρωτοτύπων και δοκιμή ενός καινοτόμου Μη Επανδρωμένου Τακτικού Αεροσκάφους και το αναπτυξιακό έργο SMOTANET – Development of Software Defined Mobile Ad-hoc Tactical Network Devices and Testbed, που αφορά Δικτυο-Κεντρικές Επικοινωνίες σε τακτικό επίπεδο με χρήση τεχνολογιών Software Defined Radio, Mobile Ad-hoc Networks και Software Defined Networking.

Πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες Συναντήσεις Περιοδικής Επανεξέτασης αυτών των Προγραμμάτων (LOTUS – 8 Ιουνίου 2022 και SMOTANET – 20 Ιανουαρίου 2022) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και των εταίρων των αντίστοιχων Κοινοπραξιών. Οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν σημαντικά ορόσημα και επικύρωση της σκληρής και αποτελεσματικής δουλειάς που πραγματοποίησαν οι κοινοπραξίες LOTUS & SMOTANET, κατά τη διάρκεια των πρώτων 18 και 12 μηνών, των προγραμμάτων αυτών, αντιστοίχως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή του έργου LOTUS αναμένεται να είναι πολύπλευρη και σημαντική, καθώς:

Πολλές από τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα LOTUS έχουν πολλαπλές ανεξάρτητες χρήσεις σε διάφορους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, και καλύπτουν σειρά σημαντικών απαιτήσεων των κρατών – μελών σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που περιέχεται στο Capability Development Plan του 2018, το οποίο εκδίδει o Eυρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας – ΕΟΑ.

Η σχεδίαση βασίζεται σε σειρά προτύπων και έχει άξονα την δυνατότητα πιστοποίησης για αξιοπλοϊμότητα. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει την διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των διαδικασιών προμήθειας και λειτουργίας από όλα τα κράτη – μέλη.

Το αποτέλεσμα του έργου καλύπτει μία σημαντική ανάγκη κρατών – μελών της Ε.Ε. σε μία περιοχή που επί του παρόντος κυριαρχείται από φορείς τρίτων χωρών, μειώνοντας έτσι μέσο-μακροπρόθεσμα την εξάρτησή της από τρίτες χώρες.

Η τεχνογνωσία που αποκτάται κατά την υλοποίηση του έργου LOTUS θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των εταίρων καθώς πολλές από τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε Μη Επανδρωμένα Συστήματα.

Αρχιτεκτονική συστήματος LOTUS.

Το έργο SMOTANET, από την άλλη πλευρά, αφορά τακτικές επικοινωνίες στρατιωτικών μονάδων που βρίσκονται εν κινήσει και θα αποτελέσει διεθνή καινοτομία, ενισχύοντας σημαντικά την επίγνωση της τακτικής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, παρά τη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της, κατά την εξέλιξη επιχειρήσεων. Έτσι, ενισχύεται σημαντικά το δόγμα των «δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων» καθώς και η διακλαδικότητα των επικοινωνιών και αναμένεται ότι το έργο θα προσδώσει έναν πολλαπλασιαστή ισχύος στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα πολυσύνθετο γεωγραφικό περιβάλλον με ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών.

Παράλληλα, το SMOTANET εισαγάγει μια σύγχρονη και επιτυχημένη μη στρατιωτική τεχνολογία στον αμυντικό τομέα και συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στη χρήση αυτής της τεχνολογίας, για επιχειρησιακούς αμυντικούς σκοπούς.

Εκτός των LOTUS και SMOTANET, η INTRACOM DEFENSE συμμετέχει και σε δύο άλλα έργα του EDIDP, στο ODΙN’s EYE (ανάπτυξη ευρωπαϊκής λύσης έγκαιρης προειδοποίησης έναντι βαλλιστικών πυραύλων και νέων υπερηχητικών απειλών, βασισμένη σε διαστημικούς δορυφόρους) και στο E-COLORSS (αρχική σχεδίαση μίας πλατφόρμας πυροβολικού επόμενης γενιάς).

Οι προηγμένες τεχνολογίες που συνθέτει το έργο SMOTANET.

Οι νέες συμμετοχές της IDE στα Ευρωπαϊκά έργα – EDF 2021

Μέσω του EDF η ευρωπαϊκή συνεργασία στον αμυντικό τομέα γίνεται ολοένα και περισσότερο ο κανόνας, κάτι που ωφελεί όλα τα κράτη – μέλη καθώς και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Στις 20 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τα αποτελέσματα σχετικά με τα έργα που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕDF 2021, κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας και αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σημαντική ήταν η παρουσία των Ελληνικών εταιριών και οργανισμών με εμπλοκή τους στα 19 από τα 61 συνολικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο σε αυτή την φάση.

Η INTRACOM DEFENSE, πιο συγκεκριμένα, σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς συμμετέχει σε 6 νέα έργα του EDF 2021 (5 αναπτυξιακά και 1 ερευνητικό). Το επίτευγμα αυτό αποτελεί συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων που έχει ήδη πετύχει η εταιρεία στις δύο πρώτες πιλοτικές δράσεις του ΕDF, ενώ με την δραστηριότητα αυτή θα έχει την ευκαιρία να ερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες, θέτοντας σε εφαρμογή μια ανθεκτική και ανταγωνιστική βιομηχανική βάση.

Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά τα νέα έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία με την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας:

EDF 2021 5G COMPAD

Το αναπτυξιακό έργο “5G Communications for Peacekeeping And Defense” (5G COMPAD) θα μελετήσει και θα σχεδιάσει συστήματα επικοινωνιών βασισμένα στην τεχνολογία 5G για χρήση τους σε αμυντικές εφαρμογές, μειώνοντας το κόστος κύκλου ζωής τους και προσδίδοντας σε αυτές βελτιωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Στην κοινοπραξία εταιρειών που συμμετέχουν στο έργο (εταίροι ή υπεργολάβοι), ανήκουν εκτός της INTRACOM DEFENSE, οι ελληνικές εταιρείες EIGHT BELLS HELLAS και Space Hellas.

EDF 2021 COMMANDS

Το αναπτυξιακό έργο “Convoy Operations with Manned-unManneD Systems” (COMMANDS) στοχεύει στην ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων με τη συνεργατική χρήση έξυπνων επανδρωμένων και μη επανδρωμένων χερσαίων συστημάτων. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα επιτρέψουν την αναβάθμιση των υπαρχόντων χερσαίων οχημάτων, ενώ παράλληλα θα μπορούν να ενσωματωθούν σε μελλοντικά οχήματα υπό ανάπτυξη, δρώντας βοηθητικά μέσων των αποτελεσμάτων του, στις εργασίες του PESCO έργου “Integrated Unmanned Ground System” (UGS).

Εκτός της IDE, στην κοινοπραξία αυτού του έργου συμμετέχει και η ελληνική εταιρεία iKnowHow Πληροφορική.

EDF 2021 dTHOR

Το ερευνητικό έργο “Digital Ship Structural Health Monitoring” (dTHOR) θα αναπτύξει την επόμενη γενιά προγνωστικών συστημάτων για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας, τη βελτιωμένη αξιολόγηση ζημιών στο πεδίο της μάχης, τις μειωμένες υδροακουστικές υπογραφές και την ακριβέστερη λειτουργία των οπλικών συστημάτων σε ένα πλοίο.

Στο έργο dTHOR, η χώρα μας έχει μεγαλύτερη συμμετοχή με άλλες εταιρείες πέραν της IDE (ISD και Heron Engineering), καθώς και με ελληνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Εθνικό κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

EDF 2021 EPC

Το αναπτυξιακό έργο “European Patrol Corvette” (EPC) στοχεύει στην αρχική φάση σχεδίασης ενός ευρωπαϊκού καινοτόμου, αρθρωτού, ευέλικτου, διαλειτουργικού, πράσινης ενέργειας, ασφαλές στον κυβερνοχώρο και πολλαπλών ρόλων σκάφους, που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές Ναυτικές Δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Σχετικό PESCO έργο: European Patrol Corvette.

Μαζί με την IDE στο έργο συμμετέχουν οι ελληνικές εταιρίες ISD, FEAC Engineering, Hydrus Engineering, Prisma Electronics και TERRA SPATIUM.

EDF 2021 NOMAD

Το αναπτυξιακό έργο “NOvel energy storage technologies usable at MilitAry Deployments in forward operating bases” (NOMAD) στοχεύει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για στρατιωτική χρήση.

Σχετικό PESCO έργο: Energy Operational Function (EOF).

EDF 2021 INDY

Το αναπτυξιακό έργο “Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps” (INDY) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τη δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών και αυτόνομων στρατοπέδων με χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή, τη μετατροπή, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή και την τελική χρήση της ενέργειας.

Σχετικό PESCO έργο: Energy Operational Function (EOF).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 5 αναπτυξιακά προγράμματα υποστηρίζονται ενεργά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Το Ελληνικό Υπουργείο έχει συμφωνήσει τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις (Common Requirements) των έργων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Άμυνας των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στις αντίστοιχες κοινοπραξίες. Επιπλέον, το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα συγχρηματοδοτήσει όπου απαιτηθεί, τα έργα αυτά μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμμετοχή της IDE στα παραπάνω έξι νέα έργα αφορά σε στρατηγικούς προϊοντικούς τομείς της εταιρείας, όπως τις Τεχνολογίες Υβριδικής Ενέργειας και Αποθήκευσης, τις Τακτικές Επικοινωνίες, την Ασφάλεια Πληροφοριών, τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και Θέματα Διασυνδεσιμότητας, στα οποία έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά με τις τεχνολογίες, τις γνώσεις και την εμπειρία της. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Προηγμένων Αλγορίθμων για να προσφέρει στα προϊόντα της επιπλέον προηγμένες δυνατότητες.

Συμμετέχοντας σε αναπτυξιακά προγράμματα, η ΙDE θα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει τεχνολογικά τα προϊόντα της, να ενδυναμώσει την θέση της στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά και να διαθέσει στο Ελληνικό αλλά και στα Ευρωπαϊκά Υπουργεία Άμυνας, σύγχρονα συστήματα που ικανοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η IDE συμμετέχει (είτε σαν συντονιστής ή σαν μέλος κοινοπραξίας) σε 13 συνολικά ευρωπαϊκά έργα, ένας αριθμός που την κατατάσσει πρώτη στις Ελληνικές συμμετοχές και ανάμεσα στους φορείς με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής από όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, η IDE είναι ήδη μέλος κοινοπραξιών σχετικές με την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του EDF 2022.

Επιβράβευση του συνεχούς καινοτόμου έργου

Ως επιβράβευση της καινοτομίας της στην τεχνολογία, η IDE βραβεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), με το Βραβείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα και με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της IDE, κ. Γεώργιου Τρουλλινού παραλαμβάνοντας το βραβείο, «Η IDE παράγει καινοτομία και τεχνολογία σε ελληνικό έδαφος και από την ίδρυσή της έχει εισφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα με εξαγωγικό κυρίως προσανατολισμό.

Σήμερα όμως, η INTRACOM DEFENSE, όπως και όλος ο κλάδος της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς στο πλαίσιο των εθνικών δαπανών για την άμυνα που επιβάλλουν οι γεωπολιτικές συνθήκες, είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσπάθεια για την ένταξη των ελληνικών επιχειρήσεων στα τρέχοντα εξοπλιστικά προγράμματα.

Με αφοσίωση σε σταθερές αξίες και δέσμευση για αριστεία, στόχος της εταιρείας είναι να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της με θεμέλιο την έρευνα και ανάπτυξη, για την δημιουργία καινοτόμων, ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων πρώτα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο».

Tags

Related Articles

Back to top button
Close