Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣΕΛΛΑΔΑ

Τρεις εταιρείες για τον διαγωνισμό προμήθειας NVG Ειδικών Δυνάμεων και Πεζικού

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Προχωρούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού υπ’ αριθ. 01/2023 που προκηρύχθηκε από την ΓΔΑΕΕ στις 24 Μαΐου, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου (ΑΔΠΤ)». Στις 23 Νοεμβρίου, η ΓΔΑΕΕ αποφάσισε την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής των υποψήφιων εταιρειών MILTECH HELLAS AE., ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ και NVLS (NIGHT VISION LASERS SPAIN LTD) και την συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως πληρούσες τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Το πρόγραμμα είναι τετραετούς διαρκείας κι αφορά την προμήθεια ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου (NVG) και ξεχωριστής Συμφωνίας Πλαίσιο τετραετούς διαρκείας για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) αυτών. Συνολικώς προβλέπεται η προμήθεια 4.881 NVG με σύνθεση συλλογής παρελκομένων, υλικών συντηρήσεων, συσσωρευτές κ.λπ. Το εκτιμώμενο ανώτατο ποσό του προγράμματος είναι 38.057.692,50 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 4,096%, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια – αρχική υποστήριξη και εν συνεχεία υποστήριξη.

Από την συνολική ποσότητα διοπτρών, 492 θα παραδοθούν στο ΓΕΕΘΑ προς εξοπλισμό των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και 4.389 στο ΓΕΣ για τις μονάδες Πεζικού.

Διαγωνισμός προμήθειας 4.881 μονόκυαλων NVG για Ειδικές Δυνάμεις και Πεζικό

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close