Διαγωνισμός προμήθειας 4.881 μονόκυαλων NVG για Ειδικές Δυνάμεις και Πεζικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 24 Μαΐου η ΓΔΑΕΕ προέβη στην προκήρυξη του διαγωνισμού υπ’ αριθ. 01/2023 για την ανάθεση κι εκτέλεση Συμφωνίας Πλαίσιο για το πρόγραμμα «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου (ΑΔΠΤ)», 4ετούς διάρκειας για προμήθεια ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου και ξεχωριστής Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς διαρκείας για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) αυτών. Το ανωτέρω … Continue reading Διαγωνισμός προμήθειας 4.881 μονόκυαλων NVG για Ειδικές Δυνάμεις και Πεζικό