Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δοκιμές ηλεκτρονικών φυσιγγίων εκπαιδεύσεως από τον Νορβηγικό Στρατό

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Ο Νορβηγικός Στρατός δοκιμάζει στην παρούσα περίοδο ηλεκτρονικά πυρομαχικά που προμηθεύτηκε η Υπηρεσία Αμυντικού Εξοπλισμού (Forsvarsmateriell) από την νορβηγική Green Ammo. Μακροπρόθεσμα, τα πυρομαχικά αυτά θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα τυπικά αβολίδωτα πυρομαχικά εκπαιδεύσεως.

Η προμήθεια των ηλεκτρονικών πυρομαχικών, που αποκαλούνται E-blanks, έγινε με σκοπό να επιτραπεί η δοκιμή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα προς εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το εύρος των εκπαιδευτικών ασκήσεων στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά δεν χρησιμοποιούν πυρίτιδα, ούτε φέρουν κάλυκα, με αποτέλεσμα να μην μολύνουν το περιβάλλον ενώ παραλλήλως ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη. Αυτά έχουν ως συνέπεια να μην απαιτείται ο εκπαιδευόμενος να φέρει επιπλέον προστατευτικό εξοπλισμό, που σε κανονικές συνθήκες δεν φέρει, οπότε η εκπαίδευση γίνεται επί ρεαλιστικότερης βάσεως.

Η Forsvarsmateriell θεωρεί ότι ο Νορβηγικός Στρατός αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο για την περισυλλογή των απορριπτομένων καλύκων που αφήνουν τα πυρομαχικά εκπαιδεύσεως, όσο και για την λίπανση του φορητού οπλισμού μετά την χρήση τους. Αυτός ο χρόνος που εξοικονομείται με την χρήση των ηλεκτρονικών πυρομαχικών, θα μπορεί να προστεθεί πλέον στον χρόνο εκπαιδεύσεως του προσωπικού.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Νορβηγικός Στρατός πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα δοκιμών, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η Green Ammo έχει προμηθεύσει 80 συλλογές E-Blanks, που χορηγήθηκαν σε ένα τάγμα πεζικού και μία σχολή εκπαιδεύσεως ενώ πρόθεση είναι η δοκιμή τους και σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο εξοπλισμό προσομοιώσεως μάχης που βρίσκεται σε υπηρεσία.

Η συλλογή E-blanks προσομοιώνει τον ήχο της πυροδοτήσεως του όπλου, την ανάκρουση και την φλόγα στο στόμιο της κάννης. Η συλλογή αποτελείται από δύο τμήματα. Το κυρίως τμήμα της συλλογής περιλαμβάνει συσκευή ήχου και ενσωματωμένα μέχρι 30 ηλεκτρονικά φυσίγγια, όλα εντός του γεμιστήρα του όπλου. Οι γεμιστήρες είναι ιδίου βάρους με τους κοινούς γεμιστήρες. Το τμήμα ανακρούσεως της συλλογής, τοποθετείται στην θέση του κλείστρου και με την εισαγωγή γεμιστήρα, συνδέεται με το κυρίως τμήμα μέσω ισχυρών σημείων επαφής. Η τοποθέτηση της συλλογής στο όπλο εκτελείται πολύ γρήγορα και χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις επ’ αυτού. Με την πίεση της σκανδάλης, το ηχείο παράγει έναν απότομο ήχο που αναπαριστά τον θόρυβο κατά την πυροδότηση φυσιγγίου ενώ ταυτοχρόνως ενεργοποιείται η μονάδα παραγωγής ανακρούσεως και λάμψεως.

Η χρήση των E-blanks εξαλείφει το ενοχλητικό φαινόμενο των αυξημένων περιπτώσεων εμπλοκής λειτουργίας που διακρίνει την χρήση αβολίδωτων φυσιγγίων γενικώς ενώ από την άλλη, οι εκπαιδευτές μπορούν να προγραμματίσουν τον οπλισμό να προσομοιάζει συγκεκριμένο αριθμό εμπλοκών, ώστε να δοκιμάζεται η εκτέλεση των ενεργειών αμέσου ενεργείας προς θεραπεία, από πλευράς εκπαιδευομένων αλλά και να προσομοιώνονται διάφορες τακτικές καταστάσεις. Το μικρότερο ίχνος θορύβου κατά την πυροδότηση των όπλων, επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και σαφέστερη αντίληψη των παραγγελμάτων από πλευράς εκπαιδευτών ενώ καθιστά μη απαραίτητη την χρήση ωτοασπίδων και την ειδοποίηση των εκπαιδευομένων κάθε φορά που επίκειται επαφή με αντίπαλο τμήμα, στοιχείο που μειώνει το επίπεδο αληθοφανείας στην εκπαίδευση. Τέλος, δεν υπάρχει ανάγκη διατηρήσεως ελαχίστων αποστάσεων ασφαλείας από πλευράς εκπαιδευομένων, κατά την εκτέλεση πυρών.

Γενικότερα οι διαδικασίες προετοιμασίας και εκτελέσεως εικονικών πυρών από πλευράς εκπαιδευομένων, απλοποιούνται με την χρήση των ηλεκτρονικών πυρομαχικών E-blanks ενώ μειώνεται η φθορά των όπλων και η απώλεια χρόνου, υπέρ του πραγματικού χρόνου εκπαιδεύσεως. Αντί να πληρώνονται οι γεμιστήρες με αβολίδωτα φυσίγγια, με τα E-blanks αρκεί απλώς η άσκηση πιέσεως στο κοντάκιο ενώ μετά την εκπαίδευση, ο καθαρισμός των όπλων περιορίζεται στην απομάκρυνση σκόνης και χώματος.

Τέλος, από πλευράς κόστους, μειώνονται δραστικώς οι ανάγκες σε προμήθεια πυρομαχικών εκπαιδεύσεως αφού ένας γεμιστήρας E-banks επιτρέπει την χρησιμοποίηση για περίπου 150.000 βολές και πρακτικώς, χωρίς καμμία συντήρηση. Στην εξίσωση του κόστους, διαγράφονται πλήρως οι συνέπειες από μέριμνα για περιβαλλοντικούς λόγους, φθοράς και συντηρήσεως οπλισμού, λήψεως μέτρων ασφαλείας κ.λπ.

Η Green Ammo προχωράει στην Έρευνα & Ανάπτυξη ώστε τα ηλεκτρονικά πυρομαχικά να μπορέσουν να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες με τυφέκια ελευθέρου σκοπευτού, πολυβόλων και βαρέων πολυβόλων, ώστε να καλύπτεται η μεγαλύτερη ποικιλία φορητού οπλισμού. Η διαδικασία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αμύνης, υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας Αμυντικού Εξοπλισμού, με την συμμετοχή φυσικά των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δούρειος Ίππος Podcast # 016 – Πρόγραμμα NGSW διαμέτρημα 6,8 mm και πόσο πρέπει να απασχολεί τον Eλληνικό Στρατό

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close