Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εντός του 2019 η χορήγηση του G95K σε KSK και KSM

Rheinmetall Lynx

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η νέα Διόπτρα Νυκτερινής Οράσεως την οποία μελετούν να προμηθευτούν οι γερμανικές μονάδες, που δοκιμάστηκε παραλλήλως με το G95K. Αυτό εξασφάλισε την από κοινού εκτέλεση των δοκιμών, με τελικό αποτέλεσμα εξ αυτής της “συμβιώσεως” την επιβεβαίωση ότι αμφότερα ανταποκρίνονται στην χρήση και συνεργάζονται αρμονικώς. Πολλές φορές, ένα παρελκόμενο ή βοήθημα που αποφασίζεται να αποκτηθεί για τον στρατιώτη, αποδεικνύεται μετά την χορήγησή του ότι “βγάζει” προβλήματα όταν συνδυάζεται με ένα άλλο όπλο ή υλικό.

Η τυπική διαμόρφωση του ΗΚ416Α7 με κάννη μήκους 14,5 ιντσών.

Από την όλη φάση των δοκιμών, αποφασίστηκε η υιοθέτηση συγκροτήματος πολλαπλών βάσεων στην θέση του χειροφυλακτήρος, το οποίο θα προεκτείνεται ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια για προσαρμογή παρελκομένων. Στις αρχικές φωτογραφίες του ΗΚ416Α7 που είχαν δημοσιοποιηθεί, το συγκρότημα πολλαπλών βάσεων έφθανε σε μήκος μέχρι την χαρακτηριστική τριγωνική βάση του στοχάστρου ενώ η κάτω βάση ήταν ελαφρώς μικρότερου μήκους. Άλλες μικρότερες επιμέρους τροποποιήσεις ζητήθηκαν από τα στελέχη που συμμετείχαν στις δοκιμές του όπλου.

Σε σχέση με το G36K που βρίσκεται σε υπηρεσία επί δύο δεκαετίες με τις γερμανικές Ειδικές Δυνάμεις, το G95K είναι μικρότερου βάρους και ο μοχλός βολής/ ασφαλείας είναι πιο εργονομικός, προσφέροντας ευχερέστερο χειρισμό. Επιπλέον, είναι ανθεκτικότερο στην διάβρωση και την φθορά. Η συνολική προμήθεια αφορά 1.745 όπλα, η παράδοση των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Related Articles

Back to top button