Δούρειος Ίππος Podcast # 016 – Πρόγραμμα NGSW διαμέτρημα 6,8 mm και πόσο πρέπει να απασχολεί τον Eλληνικό Στρατό

Στις 19 Απριλίου, ο Στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε επισήμως την επιλογή της πρότασης της Sig Sauer για το πρόγραμμα Όπλου Ομάδος Επομένης Γενεάς (Next Generation Squad Weapon). Ο Σάββας Δ. Βλάσσης και ο Βασίλης Χρονόπουλος παρουσιάζουν το υπόβαθρο και τις “πολιτικές” που ώθησαν στο πρόγραμμα έπειτα από μια δυσφημιστική εκστρατεία κατά του Μ4 και του … Continue reading Δούρειος Ίππος Podcast # 016 – Πρόγραμμα NGSW διαμέτρημα 6,8 mm και πόσο πρέπει να απασχολεί τον Eλληνικό Στρατό