Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος διαγωνισμός του ΓΕΝ για 6 σύγχρονα συστήματα FLIR στα S-70B-6

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Τέσσερα χρόνια μετά την αρχική καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών στις 5 Οκτωβρίου 2017, το ΓΕΝ προκήρυξε νέο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης προμήθειας 6 ηλεκτροπτικών συστημάτων για ελικόπτερα S-70B-6 Aegean Hawk. Τα ελικόπτερα αναφέρονται ως “Έρευνας – Διάσωσης” καθώς τα προς προµήθεια υλικά θα καλύψουν ανάγκες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών
αποστολών διάσωσης, καθώς η χρηματοδότηση, πέρα από εθνικούς πόρους, προέρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας). Για τον σκοπό αυτό, το ΥΠΕΘΑ έχει θεσπίσει την Πράξη «Ενίσχυση της Εθνικής Ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων καθώς και των δυνατοτήτων Έρευνας και Διάσωσης (SAR) του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας», η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραµµα «Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020».

Διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο είχε προκηρυχθεί από το ΓΕΝ στις 2 Φεβρουαρίου 2021. Η καθυστέρηση οφείλεται σε τροποποίηση που επήλθε στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 στην απόφαση της 11ης Ιουνίου 2020 για την ένταξη της Πράξης στο ανωτέρω Πρόγραμμα.

Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.850.000 € και απαλλάσσεται ΦΠΑ. Τα υλικά της σύμβασης θα παραδοθούν στην Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού/Ναυτικό Οχυρό Κοτρώνι (ΒΕΝ/ΝΟΚ) σε λειτουργία επί των ελικοπτέρων που θα υποδειχθούν εντός 9 µηνών από την ηµεροµηνία ανάθεσης. Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέραμε στο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ALMANAC 2017-2018, τα ηλεκτροπτικά συστήματα προορίζονται για εναλλάξ εγκατάσταση στα “ΠΝ 51” ως “ΠΝ 58” και θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα AN/AAQ-22A Star SAFIRE που είναι τεχνολογικώς παρωχημένα. Προηγουμένως, το Πολεμικό Ναυτικό επεδίωκε την προμήθεια νέων ηλεκτροπτικών προς εγκατάσταση στα S-70 και AB-212 αλλά μετά την απόφαση αποσύρσεως των δεύτερων, μεταβλήθηκε ο προσανατολισμός.

Απόδοση πρώτου επιθεωρημένου S-70B από την Aeroservices SA

Tags

Related Articles

Back to top button
Close