Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Νέο πλήρως παθητικό σύστημα προσβολής για JTAC

Rheinmetall Lynx

Ένα νέο φορητό σύστημα κατευθύνσεως πυρός από Προωθημένους Παρατηρητές (FO) και Διακλαδικούς Ελεγκτές Τερματικής Επιθέσεως (JTAC), παρουσίασε η ισραηλινή Elbit Systems, το οποίο υπερβαίνει προβλήματα που ανακύπτουν στο πεδίο της μάχης από τα μέχρι σήμερα ανάλογα συστήματα, τα οποία βασίζονται για τον προσδιορισμό της θέσεως του στόχου με αποστασιόμετρο λέιζερ.

Κατά την Elbit, το HattoriX επιτρέπει για πρώτη φορά την παθητική, ταχεία και ανεξάρτητη πρόσκτηση στόχων Κατηγορίας 1 (CAT-1) δηλαδή στόχων με σφάλμα θέσεως μερικών μόνο μέτρων. Το βήμα προόδου που προσφέρει το νέο σύστημα είναι ότι αφενός βελτιώνει την επιβιωσιμότητα των JTAC, αφετέρου επαυξάνει την αποτελεσματικότητα στην προσβολή Στόχων Χρονικής Ευαισθησίας (Time Sensitive Targets) με παράλληλο περιορισμό των παράπλευρων απωλειών.

Στις πρόσφατες πολεμικές αναμετρήσεις, έχουν διαπιστωθεί δύο βασικά προβλήματα που επηρεάζουν την πρόσκτηση στόχων σε τακτικό επίπεδο. Η διάδοση συστημάτων εντοπισμού λέιζερ, διευκολύνει έναν τεχνολογικώς προηγμένο αντίπαλο, να εντοπίσει και να προσβάλει ομάδες JTAC, άπαξ και εκπέμψουν ακτίνα λέιζερ, είτε για προσδιορισμό της θέσεως του στόχου, είτε για την καταύγασή του (“φωτισμό”) για όπλα κατευθύνσεως λέιζερ. Πέραν αυτού, η διαδικασία που ακολουθείται σήμερα για πρόσκτηση Στόχων Χρονικής Ευαισθησίας είναι μακρά και επηρεάζει την ακρίβεια της προσβολής, επειδή ενέχει πολύπλοκους υπολογισμούς που πρέπει να εκτελεστούν στο πεδίο ενώ βασίζεται σε επικύρωση – έγκριση από το προϊστάμενο κλιμάκιο (Αρχηγείο) μέσω του συστήματος Διοικήσεως & Ελέγχου (C2).

Το HattoriX αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, επιτρέποντας ασφαλή και ταχεία πρόσκτηση στόχων. Το σύστημα περιλαμβάνει Αγνωστικιστή (Agnostic) Υπολογιστή Αποστολής που λειτουργεί με κατάλληλο λογισμικό, αλγόριθμο φωτογραμμετρίας (Photogrammetry Algorithm) και επικάλυψη Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality) δεδομένων C2 σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα εκτελεί αυτόματη σύντηξη στοιχείων από βάση δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), από φορτωμένα δεδομένα στόχων, οπτικά δεδομένα που παρέχει συνδεόμενος με το σύστημα αισθητήρας και πληροφορίες από σύστημα C2. Με αυτό τον τρόπο ο JTAC μπορεί να υποδεικνύει στόχους CAT-1 χωρίς να προβαίνει σε καμμία εκπομπή λέιζερ επάνω σε αυτούς και τροφοδοτεί στο Σύστημα Διαχειρίσεως Μάχης (ΒΜS) προσκτηθέντες στόχους και πρόσθετες πληροφορίες γι’ αυτούς, όπως εικόνα, βίντεο, περιγραφή.

Συνδεόμενο το σύστημα με σύνολο ηλεκτροπτικού αισθητήρος της επιλογής του χρήστη, το HattoriX συνδυάζει Γωνιόμτερο, Υπολογιστή Αποστολής, Μονάδα Οθόνης Αφής και τρίποδο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τηλεχειρισμού, για επιπλέον προστασία του JTAC.

Κατά την Elbit, ήδη το HattoriX βρίσκεται σε χρήση με μη κατονομαζόμενο χρήστη, το πιθανότερο κάποια μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Tags

Related Articles

Back to top button
Close