Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αυστηρότερα τεστ φυσικής κατάστασης καθιερώνει ο Βρετανικός Στρατός

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Ο Βρετανικός Στρατός πρόκειται αλλάξει την καθιερωμένη δοκιμασία φυσικής κατάστασης στην οποία υποβάλει τους υποψηφίους που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτόν. Η δοκιμασία που ισχύει σήμερα, περιλαμβάνει πρόνοιες που λαμβάνουν υπ’ όψιν το φύλο και την ηλικία, ώστε να καθοριστούν χρονικά όρια και η τελική βαθμολογία. Στον δρόμο ταχύτητος ή την εκτέλεση συγκεκριμένων σωματικών ασκήσεων επί παραδείγματι, η δοκιμασία είχε μεγαλύτερο όριο και μικρότερο αριθμό επαναλήψεων για τις γυναίκες υποψήφιες. Πλέον όμως, το Υπουργείο Αμύνης σκοπεύει να καθιερώσει νέο σύστημα δοκιμασίας φυσικής κατάστασης, που θα είναι “ουδέτερο” ως προς το φύλο και την ηλικία.

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε ισχύ από το 2019 και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της Υπηρεσίας ότι όλοι οι στρατιώτες που εκ της αποστολής τους εμπλέκονται σε μάχη εκ του συστάδην, είναι προετοιμασμένοι από πλευράς φυσικής κατάστασης για να αντιμετωπίσουν την κόπωση του σύγχρονου πεδίου μάχης. Υπαξιωματικός του στρατού απέδωσε την όλη φιλοσοφία, απλούστατη στην ουσία της, με την φράση: «Δεν με ενδιαφέρει εάν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Δεν με ενδιαφέρει τί κάνεις, όπως δεν ενδιαφέρει και τον εχθρό».

Το πρόγραμμα των νέων φυσικών δοκιμασιών καθορίσθηκε έπειτα από τριετή περίοδο μελέτης και από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Τσίτσεστερ, προκειμένου να αναπαριστά σενάρια μάχης με την μίμιση της εκτελέσεως πραγματικών έργων στο πεδίο της μάχης, όπως η μεταφορά τραυματία, η κίνηση μέσω εχθρικών γραμμών και η μεταφορά εξοπλισμού και υλικών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι ρόλοι του στρατιώτη πεζικού απετέλεσαν αντικείμενο λεπτομερούς και αυστηρώς επιστημονικής ερεύνης. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πορεία 4 χλμ. με φόρτο 40 κιλών σε λιγότερο από 40 λεπτά, αμέσως μετά πορεία 2 χλμ. με φόρτο 25 κιλών σε χρόνο 15 λεπτών, εν συνεχεία εκτέλεση ασκήσεως πυρός και κινήσεως σε χρόνο 5 λεπτών, ακολούθως έλξη φορτίου 110 κιλών σε απόσταση 20 μέτρων, αμέσως μετά μεταφορά δύο κάνιστρων νερού βάρους 22 κιλών το καθένα σε απόσταση 240 μέτρων και σε χρόνο 4 λεπτών, για να ακολουθήσει η άρση βάρους 70 κιλών και κράτημα στην ανάταση για 3 δευτερόλεπτα και στο τέλος η μεταφορά σάκκων βάρους 20 κιλών επί 20 φορές σε μία απόσταση 30 μέτρων.

Το παλαιό σύστημα που ίσχυε χωρίς αλλαγές επί 20ετία, προέβλεπε την εκτέλεση απλώς ορισμένων κάμψεων κορμού και καθισμάτων μαζί με ελαφρές ασκήσεις ταχύτητος και κρίνεται πλέον ανεπαρκέστατο. Επιπλέον αλλαγές στις δοκιμασίες εισόδου υποψηφίων στον Βρετανικό Στρατό, πέραν της φυσικής κατάστασης, αναμένεται να ανακοινωθούν τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η αλλαγή του συστήματος αξιολογήσεως φυσικής κατάστασης εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σοβαρά το ποσοστό κατατάξεως γυναικών, διότι είναι παραπάνω από σαφές ότι αυτές υστερούν σε μυική δύναμη και επιδόσεις, εν σχέσει με τους άνδρες. Αυτό μπορεί να μην ομολογείται ευθέως, αλλά είναι και ζητούμενο, επειδή οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι εθελοντικές και στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι το μεγάλο ποσοστό γυναικών είναι μειονέκτημα και θέτει μεγάλους περιορισμούς όταν έρχεται η στιγμή της συμμετοχής σε πολεμικές επιχειρήσεις. Για να παρακαμφθούν αναμενόμενες αντιδράσεις φεμινιστικού χαρακτήρα, προτάσσεται η αντίληψη της ικανότητος ανταποκρίσεως του προσωπικού στις πραγματικές συνθήκες μάχης, από τις οποίες δεν μπορούν να απέχουν σε τελική ανάλυση στοιχειώδη κριτήρια αξιολογήσεως των υποψηφίων. Εάν λόγω φυσικής κατάστασης δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθουν, τότε τίθεται θέμα ασφαλείας αυτών των ιδίων όσο και του συνόλου. Προτάχθηκε δηλαδή αυστηρώς η τεχνοκρατική αντίληψη, έναντι της «πολιτικής», και η πολιτική ηγεσία επείσθη.

Με την νέα δοκιμασία φυσικής κατάστασης, το συνολικό ποσοστό της εισόδου γυναικών στον Βρετανικό Στρατό θα μειωθεί ενώ στις μάχιμες μονάδες αναμένεται σχεδόν να μηδενιστεί. Αμφότερα, θα εξυπηρετήσουν τον ουσιαστικό στόχο, που είναι η βελτίωση του αξιόμαχου. Ως προς τους άρρενες, είναι σαφές ότι οι νέες φυσικές δοκιμασίες απαιτούν πολύ καλύτερα γυμνασμένους νεοσυλλέκτους, κάτι που σημαίνει ότι ο πήχυς έχει ανεβεί συνολικώς.

Τα υψηλά ποσοστά γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις και ιδίως στους στρατούς, έχουν καταστροφικές συνέπειες στο αξιόμαχο, για τον απλό λόγο ότι μειώνουν τις θέσεις αρρένων, οι οποίοι λείπουν από μάχιμες μονάδες. Οι γυναίκες απασχολούνται σε βοηθητικά καθήκοντα ενώ ακόμη και αυτές που θεωρητικώς αναλαμβάνουν καθήκοντα μάχης (μέλη ομάδων πεζικού, πληρωμάτων τεθωρακισμένων, υπηρετών πυροβόλων) επιδιώκουν και μετά από μικρή χρονικώς υπηρεσία, τοποθετούνται σε γραφεία. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα δεν γίνεται αντιληπτή σε στρατούς που συμμετέχουν περιορισμένα, με συμβολικές συμμετοχές, σε πολεμικές επιχειρήσεις ενώ σε στρατούς που απέχουν εντελώς από το πεδίο της μάχης, αποτελεί «κοινό μυστικό» που κανείς δεν τολμά να θίξει για λόγους πολιτικής ορθότητος. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει και ο Ελληνικός Στρατός, ο οποίος απλώς κρύβει το πρόβλημα “κάτω από το χαλί”.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close