Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Τί είναι η Βάση Υποστήριξης Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων που εγκαινιάστηκε

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Τα εγκαίνια της Βάσης Υποστηρίξεως Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων (BYMEE) στο στρατόπεδο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΙΝΣΚΗ, πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 2,5 ετών και περιλαμβάνει συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και συνεργείων επιχειρησιακής υποστηρίξεως.

Η υποδομή, επιτρέπει την υποστήριξη του επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού έργου των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου κι εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΓΕΕΘΑ για συνολική αναβάθμιση σε επίπεδο υποδομών. Το έργο απορρόφησε χρηματικό ποσό της τάξεως των 3,5 εκατ. € το οποίο διέθεσε ως κληρονομιά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις ο αείμνηστος ευπατρίδης Υποστράτηγος ε.τ. Ιάκωβος Τσούνης.

Η ΔΕΠ σε συνεργασία με την Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, προέβη στην σχεδίαση και υλοποίηση των νέων υποδομών ελλιμενισμού και συντήρησης πλωτών μέσων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στρατωνισμού και υποστήριξης διοικητικής μέριμνας των υφισταμένων Μονάδων της. Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

 • Υπόστεγο συντηρήσεως, διαγνωστικού ελέγχου και επισκευής του στόλου ταχυπλόων σκαφών της ΔΕΠ, τόσο των υφισταμένων όσο και των υπό παραλαβή 41 νέων σκαφών S-1200 Viking.
 • Υπόστεγο συντήρησης ελαστικών λέμβων και κινητήρων των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.
 • Καταδυτικό Κέντρο Επιχειρησιακής Συντήρησης Κλειστού Κυκλώματος.
 • Καταδυτικό Κέντρο Επιχειρησιακής Συντήρησης Ανοικτού Κυκλώματος.
 • Υπόστεγο Στάθμευσης Ταχυπλόων Σκαφών.
 • Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων καθέλκυσης σκαφών συμπεριλαμβανομένων των νεοπαραληφθέντων ταχυπλόων σκαφών, με απώτερο σκοπό αφενός μεν την επιβοήθηση της επισκευαστικής διαδικασίας και αφετέρου την δραστική μείωση του χρόνου αντιδράσεως των Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων.
 • Λιμενικά έργα και λιμενοβραχίονες με αναβαθμισμένες δυνατότητες ελλιμενισμού ταχυπλόων Σκαφών Ειδικών Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΣΑΠ τύπου Mk V.
Λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΥΜΕΕ. (ΣΔΒ © 2023)
 • Ιατρείο στο οποίο οι καταδυτικοί ιατροί της ΔΕΠ δύνανται να παρέχουν αρχική υγειονομική υποστήριξη σε περιστατικά αναλόγου φύσεως.
 • Αίθουσα ενημερώσεως (Briefing) όλων των Ομάδων που είτε πρόκειται να αναλάβουν επιχειρησιακή αποστολή με ταχέα σκάφη της ΔΕΠ, είτε πρόκειται να εκτελέσουν εκπαιδευτικές καταδύσεις συντηρήσεως.
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής, στάθμευσης οχημάτων, νέα περίφραξη, διαμόρφωση κρηπιδωμάτων, χωροθέτηση των υποδομών Διοικητικής Μερίμνης και καυσοδοσίας των σκαφών, που ελλιμενίζονται και επιχειρούν από την Βάση.
 • Μετεωρολογικό Σταθμό που παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία στο σύνολο των σκαφών τα οποία πλέουν από και προς την Βάση καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων των Μονάδων και Σχηματισμών.
 • Φωτεινοί σημαντήρες για την προσέγγιση στον λιμένα κατά την νύκτα με ασφάλεια.
 • Σύγχρονο ελικοδρόμιο σε παρακείμενο χώρο της Βάσης για την επιχειρησιακή υποστήριξη των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.
 • Επενδύσεις από σκυρόδεμα πολλών τοιχίων αντιστήριξης με συρματοκιβώτια εκατέρωθεν της Πύλης και πλησίον των κτιρίων για προστασία έναντι διάβρωσης από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
 • Ασφαλτόστρωση του συνόλου των εγκαταστάσεων της Βάσης με ανάλογες αποχετευτικές ευκολίες και χώρους σταθμεύσεως – φορτοεκφορτώσεως.
 • Εγκατάσταση Pilar παροχής ύδατος & ρεύματος σε όλους τους νέους λιμενοβραχίονες κατά μήκος των ακρομωλίων.
 • Βιομηχανικά δάπεδα, σύγχρονο ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό σε όλα τα προαναφερθέντα κτίρια, κατασκευή γερανογέφυρας στο νέο υπόστεγο συντηρήσεως σκαφών.
 • Μεταφορά και τοποθέτηση ογκόλιθων για προστασία των λιμενοβραχιόνων από καιρικές συνθήκες.
 • Επένδυση πέτρας τόσο στην κύρια είσοδο, όσο και στα εμφανή τοιχία όλης της Βάσης.
 • Σήμανση ασφαλείας λιμενοβραχιόνων για δυνατότητα ασφαλούς προσεγγίσεως στους χώρους φορτώσεως – εκφορτώσεως των σκαφών, ημέρα και νύκτα.
 • Ηλεκτρονικά μέσα επιτηρήσεως για την 24ωρη μεμακρυσμένη και διαβαθμισμένη επιτήρηση των εγκαταστάσεων από τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Διοικήσεων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.
Συγκρότημα υποστέγων της ΒΥΜΕΕ. (ΣΔΒ © 2023)

Με τα έργα αυτά, εξυπηρετούνται επίσης οι τακτικές δραστηριότητες συνεκπαιδεύσεων με τμήματα ξένων χωρών καθώς οι μέχρι προσφάτως υφιστάμενες είχαν καταστεί ανεπαρκείς από κάθε άποψη. Πλέον υπάρχει μία αξιοπρεπής “αλυσίδα” υποδομών που “λύνουν” τα χέρια και διευκολύνουν τα μέγιστα.

Στην ΒΥΜΕΕ εδρεύει ο Λόχος Τεχνικού της Μονάδας Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΥΕΕ) της ΔΕΠ, που εξασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των σκαφών που χρησιμοποιούν οι μονάδες της ΔΔΕΕ. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα διάφορα συνεργεία εξοπλισμού και ειδικών υλικών Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων και του ΚΕΕΔ. 

Κατά τον χαιρετισμό του ο Α/ΓΕΕΘΑ εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την περάτωση του έργου, με το οποίο σηματοδοτείται η ολοκλήρωση ενός κύκλου που άρχισε το 2020 και αφορούσε στην αναβάθμιση σε επίπεδο υποδομών, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης των Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ χαιρετάει προσωπικό της Ζ΄ ΜΑΚ. (ΣΔΒ © 2023)

Αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα στον τομέα αυτόν που εκτελέστηκαν τα τελευταία 4 χρόνια, ήτοι την κατασκευή του σύγχρονου στεγάστρου:

 • του αναβαθμισμένου κολυμβητηρίου μάχης στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ» (https://geetha.mil.gr/teleti-paradosis-stegastroy-kolymvitirioy-machis/).
 • την ίδρυση του αυτόνομου Στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΣΙΓΑΝΤΕΣ» και την κατασκευή του Διοικητηρίου της νέας Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) (https://geetha.mil.gr/teleti-egkainion-stratopedoy-yptgos-christodoylos-tsigantes-kai-egkatastaseon-neas-ddee-socc-special-operations-component-command/).
 • τις νέες εγκαταστάσεις και τον στίβο αστικού αγώνα στο Πεδίο Βολής (ΠΒ) «ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ» στην Νέα Πέραμο Αττικής (https://geetha.mil.gr/teleti-egkainion-ton-neon-egkatastaseon-toy-pedioy-volis-kandilioy/).
 • την μεταστάθμευση του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) και την ανακατασκευή του Διοικητηρίου και των λοιπών εγκαταστάσεων διαβίωσης και εκπαίδευσης του Τμήματος στο παρόν Στρατόπεδο.
 • το νέο Διοικητήριο της Μονάδας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ) στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΣ (ΠΒ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ» στην Πάχη Μεγάρων (https://geetha.mil.gr/egkainia-toy-dioikitirioy-tis-monadas-aeroporikon-eidikon-epicheiriseon-tis-dioikisis-eidikoy-polemoy-toy-geetha/).
 • τον νέο Κόμβο Πληροφοριών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (Intelligence Fusion Cell – IFC) (https://geetha.mil.gr/egkainia-toy-komvoy-pliroforion-dynameon-eidikon-epicheiriseon-tis-dioikisis-eidikoy-polemoy-toy-geetha/).
 • το νέο Στρατηγείο της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», ενώ έκανε αναφορά και στον Εξομοιωτή Ελεύθερης Πτώσης (αεροσήραγγα), του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.
Ο Α/ΓΕΕΘΑ χαιρετάει ομάδα της ΜΥΑ/ΛΣ. (ΣΔΒ © 2023)

Ο Α/ΓΕΕΘΑ επισήμανε ότι οι νέες λιμενικές εγκαταστάσεις αναβαθμίζουν κατακόρυφα την ποιότητα συντήρησης, εκπαίδευσης και σχεδίασης επιχειρήσεων του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταποκρινόμενες πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, με τελικό αποτέλεσμα την απόδοση άρτια εκπαιδευμένων μαχητών ικανών να αναλάβουν οιαδήποτε αποστολή τους ανατεθεί, ενώ παράλληλα δημιουργούν τεράστια προστιθέμενη αξία και καθιστούν την χώρα πόλο έλξεως για φίλους και συμμάχους, στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών και συνεκπαιδεύσεων που θα υποστηρίξουν έτι περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνος σταθερότητος και ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αείμνηστο Υποστράτηγο επί τιμή Ιάκωβο Τσούνη, για την γενναιόδωρη συνεισφορά του προς τις ΕΔ, μέρος της οποίας αφορά στην κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ιωάννη Παπαθανασίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Ανδρέα Σιάμισιη για την παραχώρηση χώρου από τις παράπλευρες εγκαταστάσεις του ΕΛΠΕ που επέτρεψαν την εύρυθμη χωροθέτηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Υπόστεγο φυλάξεως λέμβων εφόδου. Και αυτές είχαν αγοραστεί προ ετών με δωρεά του αειμνήστου ευεργέτου Υποστρατήγου ε.τ. Ιακώβου Τσούνη.(ΣΔΒ © 2023)

Τέλος, ευχαρίστησε όλους όσους εργάσθηκαν με ταχύτητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα για την ολοκλήρωση των έργων, και εξέφρασε την απεριόριστη εμπιστοσύνη του στο σύνολο του προσωπικού των ΕΔ – ΔΕΕ, προτρέποντάς το να συνεχίσει να εκτελεί την αποστολή του με την ίδια αυταπάρνηση και τον ίδιο ζήλο, αξιοποιώντας στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που παρέχονται, ώστε όταν απαιτηθεί το κρίσιμο «ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΣ» να επιτευχθεί υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις προετοιμασίας για την επίτευξη της μέγιστης μαχητικής ικανότητας και της αποτρεπτικής ισχύος των ΕΔ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ: Οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων το 2030 – Προκλήσεις, Προβληματισμοί και Ευκαιρίες

 

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close