Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Από β΄ εξάμηνο 2022 τα πρώτα Munin S-1200 Armored στους Αμφιβίους Καταδρομείς

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Άλλο ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ειδικών Δυνάμεων που είχε εκπονηθεί τα τελευταία έτη, οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή συμφωνίας με τον προμηθευτή και θα αρχίσει να υλοποιείται. Πρόκειται για την υπογραφή στις 14 Δεκεμβρίου της Συμφωνίας Πλαίσιο 002Β/21, με αντικείμενο την προμήθεια 41 ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού τύπου MUNIN S-1200 και την παροχή αρχικής υποστήριξης 7 ετών. Αντισυμβαλλόμενος είναι η εταιρεία VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A. στην οποία είχε κατακυρωθεί η συμφωνία προ μηνός, στις 16 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για πρόγραμμα για το οποίο η απόφαση ενεργοποιήσεως σχετικού υποπρογράμματος είχε ληφθεί από τον ΥΕΘΑ στις 27 Μαρτίου 2018, για να προκηρυχθεί η αρχική διαδικασία διαγωνισμού (04/2018) στις 23 Μαΐου 2018.

Η σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 7ετούς διαρκείας, είναι εντός του ανώτατου συνολικού ποσού των 15.997.845,97 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων,φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν την προμήθεια. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,096% (4% υπέρ ΜΤΣ, 0,08% χαρτόσημο υπέρ Δημοσίου, 0,016% υπέρ ΟΓΑ) επί της καθαρής αξίας των συμβατικών υλικών. Η συμφωνία θα εκτελεσθεί με ανάθεση κάθε έτος εκτελεστικής συμβάσεως που αναλόγως της διατιθέμενης πιστώσεως θα αφορά 5 ως 7 σκάφη ενώ αναλόγως θα διαμορφώνεται και ο αριθμός των προς συντήρηση (προληπτική 1ου και 2ου κλιμακίου) σκαφών του τύπου. Στην απόφαση, περιλαμβάνεται πίνακας ενδεικτικών ποσοτήτων ανά ετήσια σύμβαση προμήθειας, με 5 σκάφη το πρώτο έτος και από 6 τα επόμενα έξι έτη ενώ σε συντήρηση θα υποβληθούν 5 σκάφη το δεύτερο έτος, 11 το τρίτο, 17 το τέταρτο, 23 το πέμπτο, 29 το έκτο και 35 το έβδομο έτος.

Η VIKING NORSAFE LIFE – SAVING EQUIPMENT HELLAS S.A. υποχρεούται προ της έναρξης κατασκευής των
σκαφών, να παραδώσει εντός 5 μηνών, που θα ορίζεται στην 1η εκτελεστική σύμβαση, ένα σκάφος για δοκιμές/αξιολόγηση/ πιστοποίηση ως «Βιομηχανικό Πρότυπο». Στην 1η εκτελεστική σύμβαση ορίζεται ότι από την ημερομηνία οριστικής αποδοχής του «Βιομηχανικού Προτύπου», θα ολοκληρώνεται η παραγωγή έκαστου σκάφους ανά 40 ημέρες. Θεωρητικώς, με ανάθεση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, παραδόσεις σκαφών παραγωγής θα πρέπει να αναμένονται από το β΄ εξάμηνο του 2022. 

Η συμφωνία αναφέρει ότι ως τόποι παράδοσης των συμβατικών υλικών δύνανται να είναι το ΚΕΕΔ στην Νέα Πέραμο και οι Α΄, Γ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄ ΜΑΚ που εδρεύουν στις νήσους Ρόδο, Χίο, Λέσβο, Σάμο και Κω.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα συμβατικών υλικών της συμφωνίας, αναφέρεται ότι η τιμή του σκάφος MUNIN S-1200 είναι 338.850 €, οπότε το κόστος των 41 σκαφών ανέρχεται σε 13.892.850 €. Το υπόλοιπο ποσό αφορά το κόστος κινητήρων και όλων των παρελκομένων, ανταλλακτικών, υπηρεσιών κ.λπ.

Κάθε σκάφος φέρει τρεις εξωλέμβιους κινητήρες Mercury Verado 400hp XL/CXL/XXL, ραντάρ ναυτιλίας Simrad Halo 24 μέγιστης εμβελείας 48 ν.μ. (89 χλμ.), με οθόνη απεικόνισης πολλαπλών λειτουργιών Simrad GO9 XSE στον θάλαμο διακυβέρνησης, σταθμό ασυρμάτου Simrad RS 40 VHF και βυθόμετρο Airmar P79.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Munin S-1200 είναι συνολικό μήκος 12,2 μέτρα, ολικό πλάτος 3,5 μέτρα, βύθισμα 60-90 εκ. (κενό-έμφορτο), ύψος 3,9 μέτρα, χωρητικότητα καυσίμου 1.140 λίτρα (3 δεξαμενές των 380 λίτρων) και μέγιστη μεταφορική ικανότητα 14 ατόμων (2 πλήρωμα). Το βάρος του σκάφους ανέρχεται σε 5.400 κιλά και το ωφέλιμο φορτίο σε 3.100 κιλά. Το σκάφος είναι πιστοποιημένο να επιχειρεί με ανέμους εντάσεως μεγαλύτερης των 8 Μποφόρ και ύψος κυματισμού μεγαλύτερο των 4 μέτρων.

Αν και δεν περιγράφεται, στο επισυναφθέν φυλλάδιο προϊόντος, ο τύπος του σκάφους αναφέρεται ως S1200 Armored, γεγονός που παραπέμπει σε στοιχειώδη θωράκιση τουλάχιστον του θαλάμου διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται, η έκδοση έχει ικανότητα μεταφοράς 6 ατόμων εντός του θωρακισμένου θαλάμου, συν 6 ατόμων σε καθίσματα στο ανοικτό κατάστρωμα, άπαντες σε αντικραδασμικά καθίσματα. Η έλλειψη σχετικού φωτογραφικού υλικού και ο περιορισμός σε απεικονίσεις, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έκδοση θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού.

Επιπλέον, αναμένεται να εγκατασταθεί οπλισμός, με τουλάχιστον πρωραία βάση υποδοχής βαρέως πολυβόλου ή πολυβόλου βομβίδων.

Τα Munin S-1200 Armored θα αντικαταστήσουν τα σκάφη Magna 960 RIB που έχουν συμπληρώσει 20ετή υπηρεσία στις ελληνικές μονάδες.

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close