Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Υπογραφή συμβάσεως για την ανακατασκευή του Spitfire Mk IX της Πολεμικής Αεροπορίας

Rheinmetall Lynx

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνεργασία με το κοινωφελές Ίδρυμα «ΙΚΑΡΟΣ», προέβη στη σύναψη κοινά συμφωνημένης σύμβασης, βάσει της οποίας παραχωρείται σε αυτό, το διατηρηθέν αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό την ανακατασκευή και την επαναφορά του σε πτήσιμη κατάσταση, έτσι ώστε να συμμετάσχει σε αεροπορικές εκθέσεις ή και επιδείξεις ιστορικών αεροσκαφών. Το αεροσκάφος θα φέρει τα χρώματα και το όνομα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), ενώ τα έξοδα για την επίτευξη του σκοπού αυτού, καθώς και της συντήρησης – υποστήριξης και εκπαίδευσης προσωπικού της ΠΑ, θα βαρύνουν αποκλειστικά το ίδρυμα.

Οι εργασίες ανακατασκευής του αεροσκάφους βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «The Spitfire Company Ltd», στο Biggin Hill της Μεγάλης Βρετανίας, όπου και μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 2018, μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης που πραγματοποιήθηκε από τον Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Χρήστο Χριστοδούλου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματος «ΙΚΑΡΟΣ», κ. Δημήτριο Κόλια.

Οι εργασίες αποκατάστασης του αεροσκάφους υπολογίζονται να περατωθούν στο τέλος του 2019 ή στις αρχές του 2020 το αργότερο.

Related Articles

Back to top button