Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΘΑ: Υπογραφή συμφωνίας στο πρόγραμμα “Ευρωκορβέτας” (MMPC)

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Έναν μήνα μετά την σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, στις 11 Σεπτεμβρίου ο ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας αποφάσισε την συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ στο Διακρατικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ερευνητικής & Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΠΕΑΣ) που τιτλοφορείται Τμηματική & Πολλαπλών Ρόλων Κορβέτα Περιπολίας (Modular and Multirole Patrol Corvette). Πρόκειται για το πρόγραμμα που ήταν παλαιότερα γνωστό ως Ευρωπαϊκή Κορβέτα Περιπολίας (EPC) και συνιστά την σπουδαιότερη πρωτοβουλία στον ναυτικό πόλεμο της Μόνιμης Δομημένης Συνεργασίας (PESCO) της ΕΕ και το υψηλότερης χρηματοδοτήσεως πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF).

Η συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ υπόκειται στους όρους του υποβληθέντος σχεδίου Μνημονίου Πλαισίου που καταρτίσθηκε κατόπιν διαπραγματεύσεως μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών – μελών και κατόπιν Γνωμοδοτήσεως Νο14/2023 υπέρ της συνάψεως συμβάσεως της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών της ΓΔΑΕΕ στις 2 Μαρτίου 2023. Η διαδικασία καθυστέρησε λόγω της παρατεταμένης προεκλογικής και εκλογικής διαδικασίας και κατόπιν αυτών, στις 2 Αυγούστου ακολούθησε η απόφαση του ΚΥΣΕΑ με την οποία εγκρίθηκε το ΔΟΠΕΑΣ MMPC. Ταυτοχρόνως, ο ΥΕΘΑ, εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ να υπογράψει το Μνημόνιο Πλαίσιο.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε σε επίπεδο ΕΕ στις 12 Νοεμβρίου 2019. Η Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) της ΓΔΑΕΕ εισηγήθηκε σχετικώς με το ΔΟΠΕΑΣ στις 20 Μαΐου 2021, στις 9 Σεπτεμβρίου το EDF κάλεσε τα συμμετέχοντα κράτη – μέλη να καταθέσουν προτάσεις και τον Δεκέμβριο του έτους εκείνου υπεγράφη η Επιστολή Υποστηρίξεως (LoI) και καταρτίσθηκαν οι Αρχικές Κοινές Απαιτήσεις του MMPC, βάσει προτάσεως που κατέθεσε στο EDF η κοινοπραξία NAVIRIS. Τον Φεβρουάριο του 2022 συμφωνήθηκε η πρόθεση συγχρηματοδοτήσεως.

Στo πρόγραμμα MMPC συμμετέχουν οι Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Νορβηγία. Το EDF έχει αποφασίσει την αφιέρωση 60 εκατ. € και η πρώτη φάση αφορά την Προετοιμασία και Προσδιορισμό Αντιλήψεως, Εφικτότητος και αρχικής Σχεδιάσεως, διαρκείας 24 μηνών, για την οποία θα εγκριθούν επιπλέον 154,5 εκατ. €. Ακολουθεί η φάση Πλήρους Αναπτύξεως και Παραγωγής.

Αντίληψη κορβετών δύο διαμορφώσεων για το Πολεμικό Ναυτικό

Το πλοίο που θα προκύψει, περιγράφεται ως “δευτέρας γραμμής” (σύμφωνα με την ορολογία του ΝΑΤΟ) πολλαπλού ρόλου, που θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις:

  • Πλήρους Μάχης Πολλαπλού Ρόλου (FCM) που θα διακρίνεται από επαρκή ικανότητα αυτοάμυνας σε όλα τα πεδία, με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ικανοτήτων χάρη στην τμηματική διαμόρφωσή της.
  • Μακράς Ακτίνος Πολλαπλού Ρόλου (LRM) με επαρκή ικανότητα μάχης σε επιλεγμένα πεδία και μεγαλύτερη αυτονομία (αναφέρεται επίδοση 10.000 ν.μ. με ταχύτητα 14 κόμβων) από πλευράς επαρκείας καυσίμου.

Το πρόγραμμα συντονίζει η ιταλογαλλική κοινοπραξία NAVIRIS και από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ως οντότητες οι ελληνικές εταιρείες FEAC, HYDRUS, IDE, ISD SA (ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ), PRISMA και TERRA SPATIUM. Κατά πληροφορίες του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ, το αρχικό ελληνικό ενδιαφέρον αφορά προμήθεια 3 κορβετών του προγράμματος.

Χάθηκε για το Πολεμικό Ναυτικό η προοπτική για βλήματα κρουζ MdCN;

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close