Αντίληψη κορβετών δύο διαμορφώσεων για το Πολεμικό Ναυτικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Οι διεργασίες και ζυμώσεις των τελευταίων ετών μέσα από μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα, σε συνδυασμό με το όραμα της Δομής Δυνάμεων, έχουν βασανίσει εποικοδομητικά τους επιτελείς του Πολεμικού Ναυτικού από όλες τις απόψεις. Τεχνολογικές εξελίξεις, σύγχρονες πρακτικές, επιχειρησιακές απαιτήσεις και μελλοντικές τάσεις, πλάθουν αντιλήψεις ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να … Continue reading Αντίληψη κορβετών δύο διαμορφώσεων για το Πολεμικό Ναυτικό