Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Υιοθέτηση τεχνικής διεισδύσεως/απαγκιστρώσεως SPIE από το ΕΤΑ

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Μια νέα τεχνική απαγκιστρώσεως προσωπικού δοκιμάσθηκε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου από τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, επαυξάνοντας τις επιλογές δράσεως και διευκολύνοντας την σχεδίαση επιχειρήσεων των τμημάτων. Επρόκειτο για την τεχνική της Ειδικής Διεισδύσεως/Απαγκιστρώσεως Περιπόλου (Special Patrol Insertion/Extraction) που επιτρέπει την ταυτόχρονη εφαρμογή της από τα μέλη μιας περιπόλου και όχι απλώς μεμονωμένα στελέχη.
Η τεχνική SPIE αναπτύχθηκε από συλλογή που σχεδίασαν οι Αμερικανοί Πεζοναύτες κατά την διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, κατά πρώτον για χρήση από τμήματα Αναγνωρίσεως. Αρχικώς, το 1969,
δοκιμάσθηκαν διάφορες μορφές συλλογών που παρουσίασε προσωπικό ειδικευμένο στην συσκευασία φόρτων για ρίψη από αέρος και κατόπιν εξελίχθηκε η υπηρεσιακή διαδικασία πιστοποιήσεως που περιελάμβανε σειρά δοκιμών με ομοιώματα και κατόπιν εγκρίθηκε η τεχνική για χρήση από τις ειδικές μονάδες.
Η συλλογή αναπτύχθηκε για χρήση σε ορεινό έδαφος και πυκνόφυτες εκτάσεις, όπου δεν βρίσκονται εύκολα ανοίγματα για προσγείωση ελικοπτέρων και αποβίβαση ή επιβίβαση περιπόλων. Επιπλέον, η τεχνική SPIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην θάλασσα για επείγουσα ανάπτυξη/απαγκίστρωση προσωπικού.
Ένα χοντρό σχοινί φέρεται από το ελικόπτερο και με το τελευταίο σε αιώρηση στο επιθυμητό σημείο, το σχοινί χαμηλώνει στο έδαφος. Κατά μήκος του σχοινιού υφίστανται θηλιές στις οποίες μπορεί να περάσει καραμπίνερ τύπου D για πρόσδεση, το οποίο με την σειρά του είναι προσαρμοσμένο στην ειδική εξάρτυση ιμάντων (μποντριέ) που φέρει το προσωπικό. Το στέλεχος, το μόνο που έχει να κάνει είναι να προσαρμόσει το καραμπίνερ και να το ασφαλίσει στην καθορισμένη θηλιά για να “δεθεί” στο σχοινί, είτε να απελευθερώσει το καραμπίνερ για να αποδεσμευθεί από αυτό.
Κατά την απαγκίστρωση περιπόλου, αφού το προσωπικό προσδεθεί στην συλλογή SPIE, το ελικόπτερο ανέρχεται κάθετα, προκειμένου το προσωπικό να μην χτυπήσει είτε σε βλάστηση, είτε σε τυχόν άλλα φυσικά εμπόδια. Αφού το ελικόπτερο βρεθεί σε ύψος ασφαλείας, λαμβάνει την επιθυμητή πορεία προς ασφαλή Ζώνη Προσγειώσεως. Καθ’ όλη την πτήση, εφαρμόζονται από το πλήρωμα του ελικοπτέρου διαδικασίες μεταφοράς εξωτερικού φορτίου.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από ελικόπτερο Chinook του 4ου ΤΕΑΣ στο αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων. Η συλλογή SPIE ήταν προσαρμοσμένη μέσα από την κεντρική καταπακτή στο δάπεδο του ελικοπτέρου και σε αυτήν έγινε προσομοίωση απαγκιστρώσεως περιπόλου 6 ανδρών του ΕΤΑ. Κατά το παρελθόν, το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων έχει χρησιμοποιήσει την τεχνική SPIE στο πλαίσιο ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεως στο εξωτερικό αλλά τώρα υιοθετήθηκε για χρήση και από τις ελληνικές μονάδες.
Η κίνηση περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων για την Τμηματική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (SOCC) που πρόκειται να ενεργοποιηθεί το 2024 με κράτος – πλαίσιο την Ελλάδα.
Tags

Related Articles

Back to top button
Close