Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Tο 2025 πλέον η ολοκλήρωση παραδόσεων των αναβαθμισμένων Ρ-3Β;

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Xωρίς να αποκλείει και νέα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του προγράμματος αναβαθμίσεως των 4 Αεροσκαφών Ναυτικής Συνεργασίας Ρ-3Β, απάντησε ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος στις 30 Απριλίου, σε σχετική ερώτηση που ετέθη από βουλευτές, στις 29 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, ενώ ο ΥΕΘΑ απαντά ότι το πρώτο από τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθεί το 2023, προσδιορίζει τον χρόνο ολοκληρώσεως “εντός δύο έως τριών ετών“. Η συγκεκριμένη σχετική αοριστία διά εκτιμήσεως απλώς, έρχεται σε αντίθεση με απάντηση που είχε δώσει ο ίδιος τον Ιούλιο του 2020, σε ανάλογη ερώτηση, στην οποία είχε πει συγκεκριμένα ότι “σύμφωνα με το πρόσφατα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται ολοκλήρωση των παραδόσεων των εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών Ρ-3Β εντός του 2024“. 

O YΕΘΑ αναφέρεται σε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, όπως και στην απάντησή του τον Ιούλιο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, προβλεπόταν παράδοση των δύο πρώτων αναβαθμισμένων αεροσκαφών (τα “153415” και “153427”) στο β΄ και γ’ τρίμηνο του 2022 αντιστοίχως ενώ τα άλλα δύο ακολουθούσαν το β΄ και δ΄ τρίμηνο του 2023. Ήδη, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι το πρόγραμμα έχει διολισθήσει κατά ένα έτος ενώ βάσει της νέας απαντήσεως του ΥΕΘΑ, υπάρχει προοπτική συνολικής καθυστερήσεως διετίας, επομένως μάλλον το 2023 θα παραδοθεί μόνο ένα αεροσκάφος. H προοπτική προκαλεί μεγαλύτερη δυσφορία, επειδή ούτως ή άλλως η αρχική σύμβαση που ανατέθηκε το 2015, προέβλεπε απόδοση του πρώτου εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους έπειτα από μεγάλη χρονική περίοδο, συγκεκριμένα 7ετία, μεγαλύτερη ακόμη και από σύμβαση προμήθειας αεροσκαφών νέας κατασκευής!

Ενδιαφέρον σημείο είναι ότι ο ΥΕΘΑ αποδίδει τις καθυστερήσεις αποκλειστικώς στην ΕΑΒ, πέραν των αυτονόητων επιπλοκών λόγω της πανδημίας. Στην προ διετίας απάντησή του, απέδιδε την διολίσθηση τόσο στην ΕΑΒ, όσο και σε ευρήματα λόγω της παλαιότητος των αεροσκαφών, τα οποία απαιτούσαν επιπλέον εργασίες. Τότε δε, είχε αναφέρει ότι το τελικό κόστος ανερχόταν σε 499.843.145 $ αλλά στον απολογισμό μετά το πέρας της συμβάσεως, θα αναπροσαρμοσθεί. Ήδη, λόγω των μέχρι σήμερα καθυστερήσεων, η ανάδοχος Lockheed Martin βρίσκεται σε διαδικασία διαδοχικών αναπροσαρμογών.

Αναλυτικότερα, στην απάντησή του στις 30 Απριλίου 2022, ο ΥΕΘΑ ανέφερε:

Το πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών (Α/Φ) ναυτικών επιχειρήσεων (ΑΦΝΕ) P-3B Orion εξελίσσεται, συναρτήσει των επικαιροποιημένων χρόνων παραδόσεων που εξαρτώνται άμεσα από την αποδοτικότητα των εμπλεκόμενων εγχώριων αμυντικών βιομηχανιών, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εγχώριας
βιομηχανικής συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, και χωρίς να υφίστανται επί του παρόντος τεχνικά προβλήματα στην υλοποίηση της αναβάθμισης των εν λόγω Α/Φ.
Η υφιστάμενη διολίσθηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος, εκτός των απρόσμενων επιπτώσεων εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων λόγω διεκδικήσεων, οφείλεται και στην έλλειψη έμπειρου τεχνικού προσωπικού στην ΕΑΒ, το οποίο το τελευταίο διάστημα μειώθηκε περαιτέρω λόγω μετακινήσεών του σε έτερα
προγράμματα εντός της ΕΑΒ, όπως το πρόγραμμα αναβάθμισης των Α/Φ F-16.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Α/Φ, όπως αυτό πρόσφατα διαμορφώθηκε εκ νέου εξαιτίας των παραπάνω λόγων αλλά και της μειωμένης στελέχωσης της ΕΑΒ, η έναρξη παραλαβών των ΕΜΖ αεροσκαφών είναι προγραμματισμένη εντός του 2023 και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο έως τριών ετών.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, η ανάπτυξη του λογισμικού ΜΙΜS καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος μέσω προσομοίωσης έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός χρονοδιαγράμματος. Το εν λόγω λογισμικό προβλέπεται να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί επί των αεροσκαφών σύμφωνα με προγραμματισμό των εργασιών αναβάθμισης, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο παραλαβής κατά την παράδοση
των αεροσκαφών με βάση με το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ αποτελεί τον αντισυμβαλλόμενο με την ΕΑΒ ΑΕ, σε προγράμματα που εξελίσσονται για ιπτάμενα μέσα του, και έχει την αξίωση της πιστής εφαρμογής των συμπεφωνημένων με την εταιρεία“.

Επανεκκινούν οι εργασίες εκσυγχρονισμού των P-3 Orion στην ΕΑΒ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close