Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Προοπτικές επαναλειτουργίας του ΣΥΚΣΞ

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ της Νέας Δομής Δυνάμεων, που σήμανε ταυτοχρόνως και το “πράσινο φως” για την συγκρότηση της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου στο ΓΕΕΘΑ, είναι ιστορία. Στην μακρά πορεία των λεγομένων Ειδικών Δυνάμεων στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπου σημείο εκκινήσεως θεωρείται το 1942 με την συγκρότηση του Ιερού Λόχου, ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έθεσε ένα νέο ιστορικό ορόσημο, καθώς η υπό σύσταση ΔΕΠ/ΓΕΕΘΑ με το οποίο συγκεντρώνονται οι μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων υπό μία ενιαία διοίκηση.

Στο πλαίσιο του οράματος της ΔΕΠ και των επιμέρους συναφών δράσεων, η ηγεσία επιφυλάσσει για το Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΙΝΣΚΗ» έναν νέο ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, προσβλέπει στην μετεξέλιξή του σε πρότυπο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Επιχειρήσεων – Ειδικών Δυνάμεων, το οποίο θα προσελκύσει και προσωπικό άλλων χωρών για εκπαίδευση. 

Προς τον στόχο αυτόν, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για μια σειρά σημαντικών έργων, τα οποία έχει επιθεωρήσει κατά καιρούς ο Α/ΓΕΕΘΑ. Ένα από αυτά, είναι το κολυμβητήριο μάχης, που απέκτησε στέγαστρο και παραδόθηκε σε σχετική τελετή στις 16 Απριλίου. Πρόκειται για το νέο καμάρι του στρατοπέδου. Όπως αναφερόταν σε σχετικό δελτίο Τύπου του ΓΕΕΘΑ, με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η εκπαίδευση των μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς ήδη το κολυμβητήριο αξιοποιείται εκπαιδευτικά σε πολλαπλές δρασηριότητες, “ενώ η περαιτέρω αναβάθμισή του θα αποτελέσει πόλο έλξης για συνεκπαιδεύσεις με τμήματα Ειδικών Δυνάμεων ξένων χωρών“.

Η αναβάθμιση του κολυμβητηρίου μάχης θα προκύψει με την εγκατάσταση συστήματος θερμαινόμενου νερού μέσω συστοιχίας υβριδικών πάνελ (θερμάνσεως νερού και φωτοβολταϊκών στοιχείων) δηλαδή η θέρμανση θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην σταδιακή απόσβεση του κόστους κατασκευής του. Με αυτό τον τρόπο, το συνολικό κόστος της αναβαθμίσεως του κολυμβητηρίου μάχης θα ανέλθει στο ύψος των 200.000 € περίπου.

Πρόκειται για σημαντική οικονομική επένδυση, που όπως κάθε ανάλογη, πρέπει να μεγιστοποιείται η εκμετάλλευσή της. Υπάρχουν τρόποι περαιτέρω εκμεταλλεύσεως του κολυμβητηρίου μάχης, ώστε να εξασφαλιστούν επιπλέον πολλαπλά οφέλη; Ασφαλώς.

Καθώς οι στόχοι και προθέσεις του ΓΕΕΘΑ είναι σαφείς, μία σκέψη που προκύπτει είναι ότι πλέον οι συνθήκες προσφέρονται για την επαναλειτουργία του Σχολείου Υποβρυχίων Καταστροφών Στρατού Ξηράς (ΣΥΚΣΞ) το οποίο είχε καταργηθεί το 2017, αντίθετα προς όλες τις υπηρεσιακές εισηγήσεις και οικονομικοτεχνικές μελέτες που δικαιολογούσαν την δημιουργία του. Το ΣΥΚΣΞ είχε καθιερωθεί από το ΓΕΣ το 2008, με σκοπό την κάλυψη των ιδιαιτέρων επιχειρησιακών αναγκών του Στρατού Ξηράς σε εξειδικευμένης εκπαιδεύσεως προσωπικό και η λειτουργία του ήταν απολύτως επιτυχής και αποδοτική.

Οι συνθήκες σήμερα ευνοούν την επαναλειτουργία του ΣΥΚΣΞ, το οποίο υπενθυμίζεται ήταν πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά πρώτον, με τις πρόσφατες αποφάσεις και της πολιτικής ηγεσίας, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, τόσο στις κατηγορίες των ΟΒΑ και ΕΠΟΠ, όσο και των μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών. Συνεπώς, αναμένεται να αυξηθεί σοβαρά τα επόμενα έτη ο αριθμός των ενδιαφερομένων για την σχετική εκπαίδευση.

Ένας δεύτερος σοβαρός λόγος, είναι ο στόχος προσελκύσεως προσωπικού από φίλες χώρες για εκπαίδευση. Καθώς το ΣΥΚΣΞ διαρκεί περί τους 4 μήνες, σε αντίθεση με το ΣΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού που είναι διαρκείας 7 μηνών, είναι σαφές ότι το πρώτο θα είναι πιο ελκυστικό για ξένο προσωπικό, επειδή ο χρόνος απουσίας για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, άρα και ο χρόνος απουσίας από την μονάδα του, θα είναι μικρότερος.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αυτό θα ισχύσει με συμμαχικούς και φιλικούς στρατούς, είναι ότι παγκοσμίως, το προσωπικό των ειδικών μονάδων του στρατού είναι πολύ μεγαλύτερο αριθμητικώς, σε σχέση με το αντίστοιχο των ναυτικών δυνάμεων. Καθώς κάθε ναυτικό μπορεί ανέτως να απορροφήσει στο σχετικό σχολείο του, τους υποψηφίους που δηλώνουν συμμετοχή, αυτό δεν ισχύει πάντοτε για το προσωπικό του στρατού, που μπορεί ακόμη και να μην προβλέπεται να εκπαιδεύεται σε σχολεία του ναυτικού. Εάν προσφέρεται η δυνατότητα φοιτήσεως στο ΣΥΚΣΞ στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό το διεθνές ενδιαφέρον να είναι αξιόλογο. Δι’ αυτού του τρόπου, πέρα από την “στρατιωτική διπλωματία” της ΔΕΠ, θα εξασφαλισθεί μόνιμη ροή εσόδων.

Η απόφαση καταργήσεως του ΣΥΚΣΞ και τα παράδοξα “κριτήρια” του ΓΕΕΘΑ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close