Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Προμήθεια 300 αντιαρματικών βλημάτων MILAN 3 για το Ελληνικό Πεζικό

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 1 Μαρτίου η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό υπ’ αριθ. 02/2021 υποπρογράμματος προμήθειας κατευθυνομένων βλημάτων MILAN, η απόφαση ενεργοποιήσεως του οποίου ελήφθη από το ΓΕΣ έναν χρόνο πριν, στις 17 Μαρτίου 2020.

Το υποπρόγραμμα περιλαμβάνεται στον Τριετή Προγραμματισμό Εξοπλιστικών Δαπανών (ΤΠΕΔ) για τα έτη 2021-2023 που έχει εγκρίνει το ΣΑΓΕ και ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια 300 αντιαρματικών βλημάτων MILAN. Η διαθέσιμη πίστωση ανέρχεται σε 9 εκατ. € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων, φόρων κ.λπ. με έναρξη χρηματοδοτήσεως το 2021 ή εναλλακτικά το αντίστοιχο έτος εντός του οποίου θα καταστεί δυνατή η διάθεση των απαιτουμένων πιστώσεων για την υπογραφή της συμβάσεως. Ανά έτος, προβλέπεται η διάθεση 3 εκατ. €. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος «Προμήθεια Πυρομαχικών Στρατού Ξηράς, για συμπλήρωση αποθεμάτων πυρομαχικών επιχειρήσεων και εκπαίδευσης».

Τα υπό προμήθεια βλήματα θα πρέπει να διαθέτουν διπλή εκρηκτική κεφαλή (tandem) τύπου κοίλου γεμίσματος (ΗΕΑΤ), έτσι ώστε να καταστρέφουν:
1) Σύγχρονα άρματα και ΤΟΜΑ-ΤΟΜΠ, προκαλώντας διάτρηση τουλάχιστον 700 χιλ. σε ομοιογενή χάλυβα θωρακίσεων (RHA), μετά την εξουδετέρωση της εκρηκτικής ενεργητικής θωράκισης (ERA).
2) Έργα οχύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, προκαλώντας διάτρηση τουλάχιστον 200 χιλ.

H προδιαγραφή για διπλή εκρηκτική κεφαλή (tandem) και διάτρηση τουλάχιστον 700 χιλ. σε RHA, παραπέμπει στις εκδόσεις MILAN 2T και MILAN 3. Στο MILAN 3, υπάρχουν δύο κεφαλές HEAT η μία πίσω από την άλλη. Η πρόσθια, που είναι μικρότερη, επιτυγχάνει διάρτηση και εκτόνωση της εκρηκτικής ενεργητικής θωρακίσεως (ERA) ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την δεύτερη μεγαλύτερη κεφαλή ώστε να διατρήσει την συμβατική θωράκιση του άρματος που βρίσκεται από πίσω. Αντιθέτως, στο βλήμα MILAN 2T υπάρχει στο ρύγχος ένα αιχμηρό εκρηκτικό γέμισμα που βελτιώνει την διατρητικότητα σε 880 χιλ. σε RHA. Ωστόσο, και στην περίπτωση του MILAN 2T πηγές αναφέρουν ικανότητα διατρήσεως και ERA όμως, για να εξελιχθεί κατόπιν το MILAN 3, σημαίνει ότι το πρώτο ίσως δεν είχε απολύτως ικανοποιητική απόδοση έναντι προστασίας από ERA. Ως εκ τούτου, τις περισσότερες πιθανότητες προμήθειας συγκεντρώνει η έκδοση MILAN 3. Το βλήμα MILAN 3 βρίσκεται σε υπηρεσία και με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου. 

Θα πρέπει επίσης να έχουν ελάχιστο αποτελεσματικό βεληνεκές 250 μέτρα και μέγιστο τουλάχιστον 1.900 μέτρα για βολή του οπλικού συστήματος τόσο από το έδαφος όσο και από το όχημα. Το όριο ζωής των βλημάτων, δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 10 χρόνων από το έτος κατασκευής (σε συνθήκες εναποθήκευσης), με δυνατότητα επέκτασης ορίου ζωής άνω των 10 ετών, κατόπιν περιοδικών ελέγχων αξιοπιστίας των βλημάτων, είτε από τον προμηθευτή είτε από προσωπικό του Ελληνικού Στρατού, το οποίο ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει με δικό του κόστος.

Η προμήθεια προορίζεται όπως φαίνεται να αποκαταστήσει σε ένα βασικό επίπεδο το απόθεμα βλημάτων MILAN για τους εκτοξευτές του τύπου που στον Ελληνικό Στρατό ανέρχονται συνολικώς σε 290 ενώ θα ενισχύσει την ικανότητα αντιμετωπίσεως αρμάτων μάχης με πρόσθετη ενεργητική θωράκιση (ΕRA).

Υπενθυμίζεται ότι από τις 8 Οκτωβρίου 2019 έχει εγκριθεί από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής και υποπρόγραμμα προμήθειας αντιαρματικών βλημάτων TOW, που όπως αποκάλυψε ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ θα είναι της εκδόσεως TOW 2B Aero RF ασύρματης κατευθύνσεως και αυξημένου βεληνεκούς. Το υποπρόγραμμα των TOW είναι συνολικού κόστους 7,6 εκατ. €. 

Τα δύο προγράμματα περιλαμβάνονται στα 150 που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση και εκτιμάται ότι μπορούν να ανατεθούν συμβάσεις εντός του 2021.

Θητεία και εκπαίδευση κληρωτών: Ούτε καν τυφεκιοφόρους;

Tags

Related Articles

Back to top button
Close