Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πρόγραμμα 71 μεταχειρισμένων AAV7A1 για την 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στην τελική ευθεία φαίνεται να έχει εισέλθει η υπόθεση της προμήθειας Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αμφιβίου Εφόδου για την κάλυψη των αναγκών της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών (32 ΤΑΞ Π/Ν). Τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι επιτελικές διαδικασίες για να μπορέσει να προχωρήσει η υπογραφή της συμφωνίας.

Όπως είχαμε αποκαλύψει προσφάτως, το νέο αίτημα που είχε απευθύνει το ΓΕΣ προς την αμερικανική πλευρά μέσω του Γραφείου Αμυντικής Συνεργασίας (ODC) της πρεσβείας των ΗΠΑ, αφορούσε 71 μεταχειρισμένα οχήματα AAV7A1 για παραχώρηση δωρεάν ως Πλεονάζον Αμυντικό Υλικό (EDA).

Τον Αύγουστο επιτροπή του ΓΕΣ στις ΗΠΑ για τα M1117 – Nέο αίτημα για δωρεάν παραχώρηση ΑΑV7A1

Η απάντηση είναι θετική αλλά συνοδεύεται από ενημέρωση κόστους για την υποβολή των οχημάτων σε εργασίες ανακατασκευής από την BAE Systems ούτως ώστε τα οχήματα να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και να τεθούν αμέσως σε υπηρεσία. Ζητούμενο ήταν εξάλλου η δέσμευση του κατασκευαστή για απροβλημάτιστη υποστήριξη του τύπου για περίοδο 20 ετών. Το κόστος εργασιών ανά όχημα κοστολογείται σε 2 εκατ. € περίπου στο οποίο θα προστεθεί το κόστος μεταφοράς, ανταλλακτικών κ.λπ.

Με τα 71 οχήματα θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της 32 ΤΑΞ Π/Ν, λαμβανομένης υπ’ όψιν δυνάμεως τριών ταγμάτων πεζοναυτών. Το AAV7A1 τέθηκε σε υπηρεσία το 1972 κι έχει υποβληθεί σε διάφορα προγράμματα αναβαθμίσεως σε υπηρεσία με το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Από το 2020 έχει αρχίσει η αντικατάστασή του με το ACV, διάδοχος που είναι τροχοφόρος και προορίζεται να εξασφαλίσει δείκτη επιχειρησιακής διαθεσιμότητος 90%, την στιγμή που τα AAV7A1 λόγω παλαιότητος αντιμετωπίζουν υψηλό ποσοστό βλαβών ενώ η διακοπή της ροής ανταλλακτικών εν όψει αντικαταστάσεως, έχει οδηγήσει σε ακινητοποίηση πολλών οχημάτων για να προσποριστούν από αυτά ανταλλακτικά.

Το AAV7A1 έχει βάρος 29,1 τόννους και μεταφέρει 21 πεζοναύτες, πέραν του τριμελούς πληρώματος. Σε πυργίσμο Μ48 φέρεται πολυβόλο βομβίων Mk19 των 40 mm και βαρύ πολυβόλο Μ2ΗΒ των 12,7 mm. Τα οχήματα αφήνονται στο νερό από την ράμπα των πλοίων της Αμφιβίου Δυνάμεως Επιχειρήσεων που έχουν προσεγγίσει σε τυπική απόσταση 5 ν.μ. από την ακτή αποβάσεως. Εν συνεχεία τα οχήματα πλέουν στο νερό με μέγιστη ταχύτητα 13 χ.α.ώ. Η θωράκισή του AAV7A1 είναι ελαφρά και ικανή να παρέχει προστασία από βολίδες μέχρι και βαρέων πολυβόλων αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί από πλευράς επιπέδων προστασίας με σύγχρονα οχήματα και πάσχει ιδίως στο μετωπικό τμήμα του οχήματος. Παρά το ότι το 2015 είχε ανατεθεί σύμβαση για την αναβάθμιση της θωρακίσεως, συμπεριλαμβανομένης αντιναρκικής προστασίας, το 2018 ακυρώθηκε εν όψει εντάξεως σε υπηρεσία του ACV.

Την αναβαθμισμένη έκδοση του οχήματος που προσφέρει η BAE Systems, υιοθέτησε το Τουρκικό Ναυτικό για να εφοδιάσει την Ταξιαρχία Πεζοναυτών του με Τεθωρακισμένο Όχημα Αμφιβίου Εφόδου. Η σύμβαση ανατέθηκε το 2017 στην τουρκική FNSS (της οποίας το 49% του μεριδίου μετοχών κατέχει η BAE Systems) στο πλαίσιο του προγράμματος ΖΑΗΑ, που αφορά συνολικώς παραγωγή 27 οχημάτων (23 μεταφοράς προσωπικού, 2 διοικητικά, 2 περισυλλογής).

Το ΖΑΗΑ, ως απλή αναβάθμιση του AA7A1, δεν ενσωματώνει επαναστατικές καινοτομίες, πέραν του ανώτερου επιπέδου προστασίας χάρη στην σύγχρονη θωράκιση και των άλλων παρεμβάσεων σε ειδικές διατάξεις ατομικών καθισμάτων απορροφήσεως κραδασμών εκρήξεων αντί για απλούς πάγκους, βελτιωμένες αναρτήσεις, κινητήρας κ.λπ. Από τον αριθμό των προς προμήθεια οχημάτων, διαπιστώνεται ότι το Τουρκικό Ναυτικό εφοδιάζει με Τεθωρακισμένα Οχήματα Αμφιβίου Εφόδου μόνο ένα τάγμα της Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Η επιχειρησιακή απαίτηση προέκυψε όταν αποφασίσθηκε η προμήθεια του ελικοπτεροφόρου ANADOLU (L-400) που προορίζεται να μεταφέρει ένα Συγκρότημα Αποβατικού Τάγματος.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close