Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΚΥΠΡΟΣ

Ο ΥΠΑΜ της Κύπρου για τον αμυντικό προϋπολογισμό 2022

Rheinmetall Lynx

Παρουσιάσθηκε σήμερα από τον υπουργό Αμύνης Χαράλαμπο Πετρίδη ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κύπρου, ενώπιον των επιτροπών Οικονομικών και Άμυνας, στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο υπουργός δήλωσε σχετικώς:

Η Τουρκική αδιαλλαξία σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη επιθετική στάση επιβάλλουν τη συνεχή αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους για αξιοποίηση των πόρων με τον πλέον ορθολογικό τρόπο.

Ο κύριος πυλώνας των προσπαθειών αφορά τις δράσεις και τους σχεδιασμούς μας για την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του κράτους, προχωρούμε με σταθερά βήματα στην εκτέλεση του εξοπλιστικού μας προγράμματος που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά σε οικονομικά επίπεδα τα υψηλότερα των τελευταίων 20 χρόνων. Στα θέματα του προσωπικού συνεχίζουμε τις συνεκπαιδεύσεις με άλλες προηγμένες στρατιωτικά χώρες. Όσο αφορά την ανέλιξη του προσωπικού έχουν αυξηθεί οι θέσεις προαγωγής των Υπαξιωματικών και ΣΥΟΠ. Αναμένεται πολύ σύντομα να ανακοινωθούν θέσεις προαγωγής και για τους Αξιωματικούς. 

Ως δεύτερο πυλώνα έχουμε θέσει την ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας με άλλα Κράτη στην προσπάθεια για δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με τις ΗΠΑ συνεχίζεται η σταθερή και ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεών μας. Έχει ανανεωθεί για το 2022 η δυνατότητα πώλησης αμυντικού υλικού που δεν εντάσσεται στην κατηγορία των φονικών όπλων και για πρώτη φορά, τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν διμερείς συνομιλίες σε επίπεδο Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής των δύο Υπουργείων Άμυνας.

Σημαντικό ρόλο στη συλλογική αυτή προσπάθεια διαδραματίζει πλέον και η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου η οποία εντός του 2021 διοργάνωσε με επιτυχία 3 Διεθνή σεμινάρια στα οποία συμμετείχε πολιτικό – στρατιωτικό προσωπικό από κράτη μέλη της ΕΕ, της Μέσης Ανατολής και των περιφερειών της Βόρειας Αφρικής και ΗΠΑ.

Ο τρίτος πυλώνας στοχεύει σε δράσεις και σχεδιασμούς για την εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ως Υπουργείο αρμόδιο για την καινοτομία σε θέματα άμυνας, για πρώτη φορά προχωρήσαμε φέτος στην υπογραφή 2 συμφωνιών με κοινοπραξίες αποτελούμενες από κυπριακά ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις για αμυντική έρευνα με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους με ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ.

Η ψευδοεκεχειρία του 1974 και η τυφλή αποφυγή στρατιωτικών επιλογών από την Αθήνα

Επίσης, το Υπουργείο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και τεχνολογίας, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP) έχει επιτευχθεί με υποστήριξη του Υπουργείου, η συμμετοχή 8 κυπριακών οντοτήτων σε 10 προγράμματα. Επιπλέον έχουμε αντλήσει χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για ανάπτυξη των δυνατοτήτων σε τεχνολογίες διττής χρήσης (dual use).

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της απόδοσης των οικονομικών πόρων και του Προϋπολογισμού. Έχουμε ήδη προχωρήσει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών των Προσφορών. Πρόθεσή μας είναι η προμήθεια τυποποιημένων υλικών των οποίων οι προδιαγραφές να έχουν ήδη εκπονηθεί από εξειδικευμένα κέντρα.

Ο πέμπτος πυλώνας αφορά δράσεις για την απλοποίηση και βελτίωση του Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου με μέτρα για την πάταξη της φυγοστρατίας και εκσυγχρονισμό των νόμων και κανονισμών που διέπουν το Στρατό της Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά.

Τον έκτο και τελευταίο πυλώνα αποτελεί η Περιβαλλοντική και Ενεργειακή πολιτική του Υπουργείου. Βασική μας στόχευση είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα στρατόπεδα της ΕΦ.  Για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας θα επιδιωχθεί χρηματοδότηση του από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία.

Καταλήγοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κοινοβουλευτική επιτροπή άμυνας για τη συμβολή της στην όλη προσπάθεια, που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της αμυντικής αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας“.

ΕΛΔΥΚ – Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ

Related Articles

Back to top button