Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Για Κέντρο Αριστείας Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ προτείνει η Ελλάδα το ΚΕΑΠ

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Στρατόπεδο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΙΝΣΚΗ επισκέφθηκε ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος στις 19 Νοεμβρίου, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών που αφορούν στην υποστήριξη των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων, που εδρεύουν σε αυτό, ενώ ενημερώθηκε και για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων στην παροχή Πρώτων Βοηθειών στο Πεδίο της Μάχης.

Όμως η “έκπληξη” αναμένεται να γίνει από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στην Ρεντίνα Χαλκιδικής, που έχει προταθεί από την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ να αποτελέσει διεθνές “Κέντρο Αριστείας Ειδικών Επιχειρήσεων”.  Η ελληνική πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και καιρό, θεωρείται ώριμη και η οριστική λήψη αποφάσεως αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Υποψηφιότητα για τον ίδιο σκοπό, θέτει και η Ρουμανία, η οποία επιδιώκει την δημιουργία περισσότερων υποδομών της Συμμαχίας στην επικράτειά της. “Όπλο” προς επίτευξη του στόχου για την ανάληψη του Κέντρου Αριστείας, αποτελεί η έμφαση που έχει δώσει στην οργάνωση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, τις οποίες έχει διαθέσει το Βουκουρέστι σε διεθνείς αποστολές της Συμμαχίας σε πολεμικά μέτωπα.

Η ελληνική υποψηφιότητα τυγχάνει της υποστηρίξεως των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η χώρα αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μέλη της Συμμαχίας και στην παρούσα φάση οι διμερείς σχέσεις εξελίσσονται σε όλο και πιο ικανοποιητικό βαθμό. Ασφαλώς, ρόλο παίζει και η προσωπική επιρροή του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου με τους Συμμάχους, σε στρατιωτικό επίπεδο. Η αναβάθμιση – μετεξέλιξη του ΚΕΑΠ, ώστε να αποκτήσει και διεθνή ρόλο, θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ξένων εκπαιδευομένων να έρχονται ετησίως για εκπαίδευση στην Βόρεια Ελλάδα. Όπως είναι φυσιολογικό, η τελική έγκριση θα ανοίξει τον δρόμο για σημαντικές αλλαγές και ανανεώσεις στις εκπαιδευτικές υποδομές του ΚΕΑΠ, προκειμένου να ανταποκριθεί στον νέο του ρόλο.

Στην παρούσα φάση, σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΚΕΕΔ, όπως η κατασκευή καινούργιων κτιρίων για αποθήκευση υλικών, η συντήρηση και η μετασκευή υφιστάμενων κτιρίων σε θαλάμους, αποθήκες και κτίρια Υπομονάδων, η κατασκευή υποστέγου για τα οχήματα μάχης και τα σκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων, η διαμόρφωση του χώρου ελλιμενισμού σκαφών καθώς και η γενικότερη διευθέτηση χώρων.

Στόχος των εργασιών αυτών, είναι η βελτίωση του επιπέδου διαβιώσεως του προσωπικού, η εξυπηρέτηση των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των μονάδων που εδρεύουν στο στρατόπεδο, καθώς και η δημιουργία υποδομών για ελλιμενισμό, αποθήκευση και συντήρηση υφιστάμενων αλλά και νέων πλωτών μέσων και καταδυτικού υλικού. Ειδικώς ως προς τον χώρο ελλιμενισμού πλωτών μέσων, αυτός θα αλλάξει εντελώς μορφή και θα επεκταθεί καλύπτοντας πολύ μεγαλύτερη έκταση, έχοντας ικανότητα φιλοξενίας περισσοτέρων και μεγαλύτερου μεγέθους σκαφών.

Επιπρόσθετα και αναφορικά με τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβαθμίσεως του κολυμβητηρίου μάχης με την κατασκευή σκέπαστρου που θα επιτρέπει τη χρήση του σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και βελτίωσης λειτουργίας του γυμναστηρίου. Αμφότερες οι εγκαταστάσεις, εξυπηρετούν το προσωπικό των μονάδων του στρατοπέδου αλλά και ξένων αποστολών που βρίσκονται εκεί τακτικά για σκοπούς συνεκπαιδεύσεως.

Η ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών, μεταξύ άλλων θα συμβάλλει στην προβολή της χώρας μέσω της πληθώρας των συνεκπαιδεύσεων που διεξάγονται σε ετήσια βάση μεταξύ ελληνικών και ξένων Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων και αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό πόλο έλξεως, που θα συγκεντρώσει σε περιφερειακό επίπεδο τις αντίστοιχες δυνάμεις των γειτονικών χωρών, για παροχή τεχνογνωσίας και σχετικής εξειδικεύσεως.

Οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιοργανώσεως των Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων που βρίσκεται σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Α/ΓΕΕΘΑ.

Related Articles

Back to top button