Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Επιχειρησιακή Αξιολόγηση ΔΔΕΕ και ΜΑΕΕ από την ASOFCOM

Rheinmetall Lynx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε στις 21 και 28 Ιουνίου 2024 αντίστοιχα, η νατοϊκή διαδικασία αξιολόγησης η οποία πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation) της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) στο ρόλο της Τμηματικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Component Command – SOCC) και των Special Operations Air Task Units (SOATUs) της Μονάδας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Μέσω των διαδικασιών αξιολόγησης που διεξήχθησαν από την Allied Special Operations Forces Command (ASOFCOM), και κατά τις οποίες τόσο η ΔΔΕΕ όσο και η ΜΑΕΕ κρίθηκαν ως «Επιχειρησιακά Έτοιμες – Combat Ready» για ανάληψη αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ), το προσωπικό της ΔΕΠ ασκήθηκε και εξετάστηκε σε πολύπλοκα και ρεαλιστικά σενάρια που ανέδειξαν τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εμπλεκομένων.

Τονίζεται ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων επιτυχών διαδικασιών νατοϊκής αξιολόγησης οντοτήτων επιπέδου Μονάδας της ΔΕΠ κατά τα τελευταία έτη, γεγονός που αποδεικνύει την ταχεία προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις απαιτήσεις των συμμαχικών προτύπων και διαδικασιών.

Δούρειος Ίππος Podcast # 78 – Switchblade για τις Ειδικές Δυνάμεις;

Related Articles

Back to top button