Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτελεστική σύμβαση για γενική επισκευή κινητήρων ΡΤ6Α-68

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Με απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης του ΓΕΑ στις 16 Απριλίου, εγκρίθηκε η ενεργοποίηση των διαδικασιών σύναψης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Γενική Επισκευή (Overhaul) 15 αεροκινητήρων PT6A-68 αεροσκαφών Τ-6Α, για το πρώτο έτος εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 14/21 Συμφωνίας Πλαίσιο.

Η χρονική διάρκεια της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης θα είναι ένα έτος και θα καλύπτει 5 αεροκινητήρες PT6A-68 ενώ η συνολική προϋπολογισθείσα αξία θα είναι εντός ποσού των 5.302.586,20 €, δηλαδή 1.060.517,24 € εκάστου, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καταλογισθεί στον προϋπολογισμό του ΓΕΑ για το έτος 2022.

Παραλλήλως, δόθηκε εντολή για ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Α.Ε.» να ολοκληρώσει – βελτιώσει την οικονομική προσφορά του,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 20 και 22 των Γενικών Όρων της υπ’ αριθμ. 13/20 Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Διαγωνισμός γενικής επισκευής 15 κινητήρων αεροσκαφών T-6A Texan II

Tags

Related Articles

Back to top button
Close