Διαγωνισμός γενικής επισκευής 15 κινητήρων αεροσκαφών T-6A Texan II

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Σε διαγωνισμό για την γενική επισκευή (overhaul) αεροκινητήρων ΡΤ6Α-68 των εκπαιδευτικών αεροσκαφών T-6A Texan II, προχώρησε η Πολεμική Αεροπορία. Στις 30 Μαρτίου η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΠΑ) ανακοίνωσε την διενέργεια του διαγωνισμού Δ.13/20, ορίζοντας ως ημερομηνία αποσφραγίσεως των προσφορών, την 18η Μαΐου. Είχε προηγηθεί στις 3 Μαρτίου η έγκριση από … Continue reading Διαγωνισμός γενικής επισκευής 15 κινητήρων αεροσκαφών T-6A Texan II