Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Διαγωνισμός γενικής επισκευής 15 κινητήρων αεροσκαφών T-6A Texan II

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Σε διαγωνισμό για την γενική επισκευή (overhaul) αεροκινητήρων ΡΤ6Α-68 των εκπαιδευτικών αεροσκαφών T-6A Texan II, προχώρησε η Πολεμική Αεροπορία. Στις 30 Μαρτίου η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΠΑ) ανακοίνωσε την διενέργεια του διαγωνισμού Δ.13/20, ορίζοντας ως ημερομηνία αποσφραγίσεως των προσφορών, την 18η Μαΐου. Είχε προηγηθεί στις 3 Μαρτίου η έγκριση από τον ΥΕΘΑ της αναγκαιότητος – σκοπιμότητος συνάψεως συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διαρκείας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 16.470.158,13 € ή 18.331.286 $, με αποπληρωμή σε βάθος τριετίας.

Ο διαγωνισμός αφορά 15 κινητήρες, αριθμός ο οποίος μπορεί και να προσφέρει μια εκτίμηση για τον στόχο ως προς τα αναγκαία αεροσκάφη του τύπου προς κάλυψη των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας. Η προμήθεια των αεροσκαφών, υλοποιήθηκε με την ανάθεση συμβάσεως στις 8 Αυγούστου 1999 ύψους 72 δισ. δρχ. στην εταιρεία Raytheon, η οποία αφορούσε 45 αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη πάσχουν στον δείκτη διαθεσιμότητος, εξαιτίας ελλείψεως υποστηρίξεως σε ανταλλακτικά, δημιουργώντας πρόβλημα στην υπηρεσία, ως προς την εκτέλεση του απαραιτήτου αριθμού πτήσεων των εκπαιδευομένων.

Από το 2016 εκκρεμεί ο διαγωνισμός 01/2016 για την FOS των αεροσκαφών Τ-6 και του προσομοιωτή πτήσεως αυτών, προϋπολογισμού 23,7 εκατ. €. Το 2017 προκηρύχθηκε επαναληπτικός διαγωνισμός αλλά μόλις στις 24 Ιανουαρίου 2020 απερρίφθη κατά το δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας η τεχνική προσφορά μίας εκ των τεσσάρων εταιρειών που είχαν υποβάλει. Η συγκεκριμένη εταιρεία προέβη σε προδικαστική προσφυγή, που όμως απερρίφθη στις 16 Μαρτίου, χωρίς να υπάρχει έκτοτε άλλη εξέλιξη. Προσωρινή λύση στην υποστήριξη των Τ-6A δίδει η διακρατική συμφωνία FMS Case GR-P-GLO ύψους 7.358.000 $, η οποία καλύπτει και τα εκπαιδευτικά T-2 Buckeye και αφορά την προμήθεια/ επισκευή υλικών καθώς και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών.

Δόγμα οικονομικής αξιοποίησης της Άμυνας

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close