Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Άρχικη έγκριση ΓΕΣ πρότασης για 76 AAV7 κόστους 150 εκατ. €

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Ένα βήμα πιο κοντά στην προμήθεια Τεθωρακισμένων Οχημάτων Αμφιβίου Εφόδου, έγινε στις 24 Νοεμβρίου, μετά την έγκριση από το ΓΕΣ της σχετικής Μελέτης Ολοκληρωμένης Πρότασης Υποπρογράμματος. Η συγκεκριμένη ΜΟΠΥ βασίστηκε σε ενημέρωση από το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας (ODC) της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έπειτα από μακρά αλληλογραφία, για την διάθεση μεταχειρισμένων τεθωρακισμένων AAV7 από τα αποθέματα του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Η ΜΟΠΥ που εγκρίθηκε, προτείνει την προμήθεια 76 συνολικώς οχημάτων, εκ των οποίων 4 εκδόσεως Περισυλλογής (Recovery) και 14 εκδόσεως Διοικήσεως (Command Post) ενώ τα υπόλοιπα είναι της τυπικής εκδόσεως μεταφοράς προσωπικού. Με τον αριθμό αυτόν, θα καλυφθούν συνολικώς οι απαιτήσεις της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και των οργανικών της 505, 521, 575 Ταγμάτων Πεζοναυτών.

Η πρόταση στηρίζεται σε αμερικανική ενημέρωση περί παραδόσεως των οχημάτων πλήρως ανακατασκευασμένων και ικανών για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων όπλων, συστημάτων επικοινωνιών, FOS και δημιουργία υποδομών συντηρήσεως στο στρατόπεδο της 32 ΤΑΞΠΝ. Το κόστος ανά όχημα από όλες τις εργασίες που θα αναληφθούν, ανέρχεται σε 1,7 εκατ. € περίπου.

Πέραν των οχημάτων, περιλαμβάνεται πρόσθετο κόστος 20 εκατ. € περίπου για την δημιουργία απαραιτήτων εγκαταστάσεων στα στρατόπεδα που θα μεταφερθούν τα οχήματα. Δηλαδή όρχοι οχημάτων, υπόστεγα, άλλες υποδομές, ακόμη και ειδική εκπαιδευτική εγκατάσταση με πισίνα για την εξοικείωση του προσωπικού με διαδικασίες διαφυγής από βυθιζόμενο όχημα. Στην δαπάνη περιλαμβάνεται βιβλιογραφία, εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού και πληρωμάτων, Επομένως, το συνολικό κόστος της προτάσεως, αγγίζει τα 150 εκατ. €. Η αποπληρωμή θα γίνει μέσω συνάψεως Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS). 

Επειδή πρόκειται για υλικό μεταχειρισμένο που μόλις έχει αρχίσει να αποσύρεται καθώς εντάσσεται πλέον σε υπηρεσία το ACV, η αμερικανική πρόταση προβλέπει την εξέλιξη της προμήθειας από το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ. Με ευθύνη των Αμερικανών Πεζοναυτών και από προσωπικό τους, θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες προετοιμασίας του υλικού και θα επιβλέψει τις προετοιμασίες στην Ελλάδα. Η πρόταση αφορά την διατήρηση των οχημάτων σε υπηρεσία για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών.

Επόμενα βήματα στην διαδικασία, είναι η υποβολή Προτάσεως Ενεργοποιήσεως Υποπρογράμματος Προμήθειας προς έγκριση από το ΓΕΣ, εφόσον ληφθεί έγκριση θα παρουσιασθεί προς έγκριση στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) και κατόπιν στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά, θεωρείται ότι μπορεί να έχει ληφθεί έγκριση μέχρι και την εκπνοή του έτους, ώστε εν συνεχεία το υποπρόγραμμα να παρουσιασθεί στην Βουλή και τέλος, να εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ.

Γιατί οι Ειδικές Δυνάμεις δεν είχαν χρόνο να “ασχοληθούν” με το θεατριλίκι στο Πολυτεχνείο

Tags

Related Articles

Back to top button
Close