Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αρχές του 2020 καταφθάνουν τα σκάφη MkV στην Ελλάδα

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η παραχώρηση από τις ΗΠΑ των 4 Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου Mk V που πρόκειται να ενισχύσουν την ΔΥΚ.

Στις 13 Νοεμβρίου η Τεχνική Διεύθυνση του Ναυστάθμου Σαλαμίνας έκανε αποδεκτή την προσφορά ύψους 65.100 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, της εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» για την εκτέλεση εργασιών λιμενικών ευκολιών στον προβλήτα 28 στην Αμφιάλη, που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ισχύος για Σκάφη Ανορθοδόξου Πολέμου Ταχείας Μεταφοράς (ΣΑΠ-ΤΜ) Mk V. Τα τελευταία πρόκειται να παραληφθούν από τις ΗΠΑ ως Πλεονάζον Αμυντικό Υλικό (EDA).

Αρχικώς, ως χρόνος παραλαβής είχε προσδιορισθεί το β΄ τρίμηνο του 2019, όπως αναλύσαμε στον ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ ALMANAC 2017-2018. Ωστόσο, προέκυψε καθυστέρηση λόγω της μακράς διαδικασίας πιστοποιήσεως από τις αμερικανικές υπηρεσίες, της εταιρείας που ανέλαβε την μεταφορά των σκαφών στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η άφιξη των σκαφών αναμένεται πλέον περί τον Ιανουάριο του 2020, κατ’ εκτίμηση. 

Υπενθυμίζεται ότι τα 4 Mk V είναι αρχικής αξίας 21.333.332 $ και στις 6 Νοεμβρίου 2017 που το Ναυτικό των ΗΠΑ εξουσιοδοτήθηκε να τα προσφέρει στην Ελλάδα ως EDA, η τιμή τους υπολογιζόταν σε 2.133.333,20 $. Στις 8 Ιανουαρίου 2018 το Ναυτικό των ΗΠΑ απέστειλε επιστολή παραχωρήσεως των σκαφών στο ΥΠΕΘΑ και ακολούθησε η υπογραφή της LOA GR-P-SCI. Η Ελλάδα επιβαρύνεται με την δαπάνη των εργασιών προετοιμασίας και μεταφοράς των σκαφών, ύψους 765.085 $ ενώ το ΓΕΝ προέβη σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά των σκαφών και υποστηρικτικού υλικού αυτών (φορτηγό ρυμουλκήσεως, πλατφόρμα και βάθρο μεταφοράς για μετακινήσεις στην στεριά) από τον Ναυτικό Σταθμό Κορονάντο στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ύψους 990.000 € άνευ ΦΠΑ.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close