Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπαρκή τα “κίνητρα” του ΓΕΣ για τους Εθνοφύλακες – Αμφίβολα τα αποτελέσματα

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Οι διαρροές το τελευταίο διάστημα από το ΥΠΕΘΑ περί των σχεδίων αναβαθμίσεως της Εθνοφυλακής που πρόκειται να υλοποιηθούν στο εγγύς μέλλον, είναι μάλλον υπεραισιόδοξες. Αυτό σημειώνεται, επειδή η πεμπτουσία ενός στρατιωτικού οργανισμού είναι να μην υφίσταται απλώς στα χαρτιά αλλά να έχει και πραγματική υπόσταση. Το θεμελιώδες πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Εθνοφυλακή, είναι το τραγικά χαμηλό ποσοστό παρουσιάσεως εθνοφυλάκων στις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεως των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ). Αυτό σημαίνει ότι η Εθνοφυλακή κατ’ ουσίαν δεν υπάρχει παρά μόνο στα σχέδια…

Πληροφορίες για αξιοπρεπή ποσοστά παρουσιάσεως των εθνοφυλάκων, που κυκλοφορούν από διάφορες πηγές, δεν έχουν απολύτως καμμία σχέση με την πραγματικότητα. Επί Π. Καμμένου, όντως παρατηρήθηκε μια σχετική δραστηριοποίηση και το ΓΕΣ ενήργησε προς τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας. Αλλά η αυξημένη παρουσίαση εθνοφυλάκων σε ασκήσεις οι οποίες διεξήχθησαν παρουσία του ΥΕΘΑ ή του Α/ΓΕΣ, δεν μπορούν να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές, επειδή από όλους γινόταν σχετική “κινητοποίηση” προς δημιουργία θετικής εντυπώσεως. Το αποτέλεσμα ήταν να παρουσιάζονται σε αρκετές περιπτώσεις με στρατιωτική στολή άσχετα άτομα, που στην ομαδική φωτογραφία μπορεί να έδιναν την εντύπωση εθνοφυλάκων…

Η χαμηλή προσέλευση εθνοφυλάκων, οφείλεται στην εν γένει αδιαφορία των ανδρών που έχουν τοποθετηθεί στα ΤΕΘ κι έχουν χρεωθεί ατομικό οπλισμό και υλικά. Πραγματικά ελάχιστοι είναι οι συνεπείς εθνοφύλακες οι οποίοι διατηρώντας τακτική παρουσία, μπορούν να λογιστούν ως οργανικά “στελέχη” της μονάδος τους και κατά τεκμήριο, έτοιμοι κυρίως ψυχολογικώς να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των απόντων – αδιαφόρων, είναι αμφίβολο εάν σε περίπτωση κινητοποιήσεως θα έχει κάποια πρακτική αξία για τον διοικητή του Τάγματος Εθνοφυλακής. 

Είναι σαφές ότι απαιτείται η λήψη μέτρων προς εξεύρεση κινήτρων τέτοιων, που θα προσελκύσουν κόσμο και περισσότεροι εθνοφύλακες εκ των ήδη εγγεγραμμλένων, θα παρακολουθούν συστηματικώς το πρόγραμμα της μονάδος στην οποία ανήκουν. Τι έπραξε περί τούτου, η ηγεσία; Από πλευράς ΓΕΣ, ανακοινώθηκε προ μερικών ημερών:

“Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο επιβράβευσης του ψυχικού μεγαλείου και της ανιδιοτελούς προσφοράς του Εθνοφύλακα, καθιέρωσε την χορήγηση παροχών επιβράβευσης σε εκείνους τους Εθνοφύλακες που συμμετέχουν συστηματικά, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις κατά τις δραστηριότητες των Μονάδων τους. Οι παροχές αυτές αφορούν στα παρακάτω:
1. Είσοδος των Εθνοφυλάκων και των μελών οικογενειών τους Α΄ βαθμού συγγένειας στα στρατιωτικά πρατήρια και Λέσχες του τόπου διαμονής τους αλλά και των τέκνων τους που σπουδάζουν σε άλλη περιοχή (πλην ΛΑΕΔ & ΛΑΦ Θεσσαλονίκης).
2. Μοριοδότηση των στρατευμένων τέκνων των Εθνοφυλάκων, ώστε να υπηρετούν σε επιχειρησιακές Μονάδες του τόπου όπου υπηρετεί ο Εθνοφύλακας πατέρας τους.
3. Είσοδος στα ΚΑΑΥ (όχι διαμονή) του τόπου που υπηρετούν, των Εθνοφυλάκων και των μελών των οικογενειών τους ( Α΄ βαθμού συγγένειας).
4. Βράβευση με αναμνηστικό δίπλωμα των τέκνων των Εθνοφυλάκων, που τυγχάνουν αριστούχοι μαθητές.
Η χορήγηση των υπόψη παροχών ανανεώνεται κάθε εκπαιδευτικό έτος (είναι ετησίας διάρκειας) με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχει θέσει το ΓΕΣ και πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι Εθνοφύλακες“.

Είναι προφανές ότι τα παρεχόμενα κίνητρα που θέσπισε η ηγεσία, είναι αδιάφορα και σχεδόν ανούσια. Οι παροχές Νο1 και 3, εξασφαλίζουν επί της ουσίας επιπλέον έσοδα για την Υπηρεσία, από το άνοιγμα στους εθνοφύλακες. Τα στρατιωτικά πρατήρια όμως, αφενός έχουν μικρή σχετικώς ποικιλία προϊόντων, αφετέρου οι τιμές σε μεγάλο ποσοστό αυτών, δεν είναι ανταγωνιστικές των υπεραγορών. Η παροχή Νο 2 είναι ζήτημα εάν θα αποφέρει κάτι. Θα υπάρχει έλεγχος ώστε να βεβαιώνει η Υπηρεσία ότι ο πατέρας είναι συνεπής στα καθήκοντά του; Την παροχή Νο 4, δεν την σχολιάζουμε.

Επισημαίνεται ότι αυτές είναι παροχές του ΓΕΣ. Το ΥΠΕΘΑ, απουσιάζει, εφόσον αυτό δεν καθιερώνει κάποιο νέο κίνητρο…

Η συγκρότηση ΤΕΘ στα μεγάλα αστικά κέντρα, μπορεί να προσελκύσει αρκετούς ενδιαφερομένους και να αυξήσει την συνολική δύναμη, όπως ενδεχομένως και το συνολικό ποσοστό προσελεύσεως στις εκπαιδεύσεις, πλην όμως η πραγματική αξία τους σε περίπτωση πολεμικών επιχειρήσεων, είναι συζητήσιμη.

Συνοψίζοντας, η ηγεσία δεν έχει θεσπίσει αξιόλογα κίνητρα για να “συγκινήσει” τους εθνοφύλακες ώστε να ενδιαφερθούν περισσότερο για την εκπαίδευση και προετοιμασία τους στο πλαίσιο των ΤΕΘ. Δεν πρέπει να αναμένονται ουσιώδη αποτελέσματα, όπως και δεν πρέπει να είμαστε εκτός πραγματικότητος.

Στο ερχόμενο τεύχος του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ που κυκλοφορεί 7 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνεται εκτενές άρθρο, γραφέν από εθνοφύλακα, στο οποίο αναπτύσσεται μια ρεαλιστική άποψη συνολικώς, περί Εθνοφυλακής.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close