Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αναδιοργάνωση Ειδικών Δυνάμεων με μεταβολές σε Δ΄ ΜΚ, 1η ΜΑΛ και 505 ΤΠ/Ν

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Πέρα από την μείζονα εξέλιξη της συγκροτήσεως της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) υπό το ΓΕΕΘΑ, ταυτοχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναδιοργανώσεως των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού.

Οι μεταβολές θυμίζουν τις ανάλογες εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο πλαίσιο ευρείας αναδιοργανώσεως των Ειδικών Δυνάμεων, η οποία όμως ανατράπηκε έπειτα από μερικά χρόνια. Κύριος λόγος τότε, από τον οποίο υπαγορεύθηκε η αναδιοργάνωση, είναι, όπως και σήμερα, η λειψανδρία και τα χαμηλά επανδρώσεως των μονάδων, που οδηγούν σε μειωμένη ετοιμότητα και αξιόμαχο.

Από τον περασμένο Αύγουστο η Δ΄ Μοίρα Καταδρομών που εδρεύει στην Ρεντίνα, έχει παύσει να αποτελεί μονάδα α΄ ετοιμότητος και το προσωπικό της έλαβε μετάθεση σε άλλες μονάδες και επιτελεία. Στην παρούσα φάση πραγματοποιούνται οι τελευταίες ενέργειες που αφορούν την παράδοση υλικών διαχειρίσεως κ.λπ. μέχρι την επίσημη τελετή διακοπής της λειτουργίας της.

Η Δ΄ Μοίρα Καταδρομών συγκροτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1947, με έδρα τον Βόλο. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 έπαυσε να λειτουργεί ως Μοίρα και ανέλαβε ρόλο Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Ειδικών Δυνάμεων, καθεστώς το οποίο διήρκεσε μέχρι το 2010, οπότε και επαναλειτούργησε ως Μοίρα Καταδρομών.

Το 505 Τάγμα Πεζοναυτών που εδρεύει στον Βόλο, επίσης θα υποβληθεί σε μεταβολή ως προς το καθεστώς ετοιμότητος. Η μονάδα συγκροτήθηκε στις 11 Απριλίου 1945 ως 505 Τάγμα Πεζικού στην Χαλκίδα και μετά τις επιχειρήσεις 1945-1949 διαλύθηκε, για να επανασυγκροτηθεί το 1965 και το 1968 να μετονομασθεί σε 505 Τάγμα Πεζοναυτών. Το 2007 είχε αρχίσει να λειτουργεί και αυτό ως ΚΕΝ Ειδικών Δυνάμεων αλλά το 2010, όπως και στην περίπτωση της Δ΄ ΜΚ, επανήλθε το προηγούμενο καθεστώς.

Μεταβολή θα επέλθει και στην 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών η οποία εδρεύει στο Μάλεμε. Η μονάδα θα παύσει να είναι μονάδα αλεξιπτωτιστών και θα μεταπέσει σε Μοίρα Καταδρομών. Ήδη η τελευταία ΕΣΣΟ κληρωτών καταδρομέων – αλεξιπτωτιστών που αποφοίτησε από την Σχολή Αλεξιπτωτιστών τοποθετήθηκε στην Μοίρα το καλοκαίρι ενώ από τούδε και στο εξής θα τοποθετούνται καταδρομείς.

Παρά την αλλαγή ταυτότητος, δεν θα μεταβληθεί η ονομασία της μονάδος. Πέρα από μια σειρά λόγων, η 1η ΜΑΛ θα διατηρηθεί ως ονομασία και για λόγους παραδόσεως. Η 1η ΜΑΛ συγκροτήθηκε στις 1 Ιουλίου 1965 στον Ασπρόπυργο και το 1985 μετέφερε την έδρα της στο Μάλεμε. Στις 14 Οκτωβρίου 2003 ανεστάλη η λειτουργίας της μονάδος αλλά στις 23 Ιουλίου 2004 επαναλειτούργησε ως ΚΕΝ Ειδικών Δυνάμεων και Μοίρα Αλεξιπτωτιστών Ειδικής Συγκροτήσεως. Η κατάσταση αυτή διήρκεσε μέχρι το 2010, οπότε η 1η ΜΑΛ επαναλειτούργησε ως μονάδα α΄ ετοιμότητος. Η μετάπτωσή της σε Μοίρα Καταδρομών γίνεται για λόγους οικονομίας.

Στην γενικότερη αναδιοργάνωση, λαμβάνουν χώρα και άλλες επιμέρους μεταβολές. Παρά την αύξηση της θητείας των κληρωτών, που όμως δεν ίσχυσε στην περίπτωση των μονάδων Ειδικών Δυνάμεων και τα μέτρα προσλήψεως ΟΒΑ, η κατάσταση των μονάδων από πλευράς επανδρώσεως δεν μεταβλήθηκε ουσιωδώς. Βελτίωση αναμένεται σταδιακώς λόγω της προσλήψεως ΕΠΟΠ βάσει των προσφάτων αποφάσεων, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού εισακτέων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

Νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρούμπιο και MDCA: Εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες

Tags

Related Articles

Back to top button
Close