Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

600 Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως για τον Στρατό Ξηράς

Rheinmetall Lynx

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Αμύνης που ελήφθη στις 6 Μαρτίου, αποφασίσθηκε η ανακατάταξη 600 Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) στον Στρατό Ξηράς, για περίοδο 2 ετών, με δυνατότητα ενός έτους επιπλέον. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίσθηκε η 27η Μαρτίου 2017 ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να είναι γεννημένοι από την 1 Ιανουαρίου 1990 και μετά. Επιπλέον, για όσους ανήκουν στην εφεδρεία, πρέπει να μην έχουν παρέλθει 3 έτη από την ημερομηνία οριστικής απολύσεώς τους, κατά την ημερομηνία καταθέσεως των δικαιολογητικών. Από την πλευρά τους, οι υπηρετούντες οπλίτες, πρέπει να απολύονται οριστικώς από 27 Απριλίου έως 27 Ιουνίου 2017.

Εκ των προσληφθέντων, 300 προορίζονται για μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και οι 300 για άλλα Όπλα (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις). Οι ΟΒΑ των Ειδικών Δυνάμεων θα κατανεμηθούν αναλόγως της ειδικότητος ως εξής: 50 Διαβιβαστές, 50 Χειριστές Ελαστικής Λέμβου, 65 Χειριστές Όλμων, 65 Χειριστές Αντιαρματικών Όπλων Μεσαίου και Μεγάλου Βεληνεκούς και 70 Πολυβολητές.

Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι Ειδικών Δυνάμεων θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες στην έδρα της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, για την εφαρμογή συστήματος μοριοδοτήσεως. Οι δοκιμασίες αφορούν δρόμο 2 μιλίων σε μέγιστο παραδεκτό χρόνο 17΄55΄΄, ελάχιστο αριθμό κάμψεων 40 σε χρόνο 2’, ελάχιστο αριθμό κοιλιακών 40 σε χρόνο 2΄ και ελάχιστο αριθμό έλξεων 6.

Οι ΟΒΑ ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με τον βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή εφεδρική ή πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθμων ΕΠΟΠ. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές των ΟΒΑ αναμένεται να κυμανθούν σε επίπεδο κάτω των 700 ευρώ.

Related Articles

Back to top button