Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Υπογραφή συμβάσεων 1ης Φάσης “Ευρωκορβέτας” EPC

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Σε τελετή που έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου στην έδρα του Οργανισμού Συνεργασίας Κοινών Εξοπλισμών (OCCAR) στην Ρώμη, υπεγράφησαν από τα μέλη της κοινοπραξίας οι εκτελεστικές συμβάσεις της πρώτης φάσεως του προγράμματος Ευρωπαϊκής Κορβέτας Περιπολίας (EPC).

Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας υπέγραψε ο Πλοίαρχος (Μ) Δημήτριος Φιλιάγκος, διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων & Τεχνολογικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ).

H φάση αυτή, αφορά τις μελέτες αντιλήψεως μέχρι την αρχική σχεδίαση της Τμηματικής & Πολλαπλών Ρόλων Κορβέτας (MMPC) με χρηματοδότηση 60 εκατ. € ως συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF). Τα μέλη της κοινοπραξίας, θα συνεισφέρουν συμπληρωματικό ποσό 27 εκατ. €.

Η πρώτη φάση έχει διάρκεια 24 μηνών και αποβλέπει σε ένα σχέδιο αναφοράς πλοίου κατηγορίας κορβέτας νέας γενιάς που θα μπορεί να αναλάβει ευρύ φάσμα αποστολών. Η σχεδίαση, θα διακρίνεται από τμηματική προσέγγιση και ευελιξίας, μεγαλύτερη αποδοτικότητα διαχειρίσεως ενεργείας, οικολογικότερη λειτουργία, μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και κυβερνοασφάλεια.

Τα μέλη της κοινοπραξίας, στην οποία ηγείται η Naviris, αποτελούνται από την Fincantieri (Ιταλία), Naval Group (Γαλλία), Navantia (Ισπανία) και τις χώρες Δανία, Ελλάδα και Νορβηγία ως δικαιούχους. Η συνεργασία των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών ναυπηγικών οίκων, θα αποφέρει μεγιστοποίηση νεωτερισμών και μεταξύ τους συνέργειες και διασταυρωποίηση.

Από πλευράς δικαιούχων στο πρόγραμμα, οι εταιρικές οντότητες που εμπλέκονται από ελληνικής πλευράς είναι οι INTEGRATED SYSTEMS DEVELOPMENT S.A. (ISD), HYDRUS ENGINEERING S.A., INTRACOM DEFENCE S.A. (IDE), PRISMA ELECTRONICS, FEAC ENGINEERING και TERRA SPATIUM. Την Νορβηγία εκπροσωπεί η VESTDAVIT ενώ την Δανία οι FORCE TECHNOLOGY και SH DEFENCE.

Το σχέδιο αναφοράς της κορβέτας, θα επιτρέπει την εμφάνιση δύο εκδόσεων: την έκδοση Πολλαπλού Ρόλου Μακράς Ακτίνος (LRM) και την Πολλαπλού Πλήρους Μάχης (FCM). Η πρώτη έκδοση ενδιαφέρει Γαλλία και Ισπανία ενώ η δεύτερη Ελλάδα και Ιταλία. Οι ναυτικές δυνάμεις των πέντε χωρών θα ορίσουν από κοινού της απαιτήσεις για μία μονάδα κρούσεως που χαρακτηρίζεται επισήμως “δευτέρας γραμμής”, μήκους 110 μέτρων περίπου και εκτοπίσματος 3.000 τόννων.

ΥΠΕΘΑ: Υπογραφή συμφωνίας στο πρόγραμμα “Ευρωκορβέτας” (MMPC)

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close