Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συμφωνία πλαίσιο της Naval Group με την ελληνική MEVACO

Rheinmetall Lynx

Στις 15 Ιουνίου 2022 η Naval Group και η Ελληνική εταιρεία MEVACO υπέγραψαν Συμφωνία Πλαίσιο σχετικά με τα μηχανικά συστήματα για τις φρεγάτες FDI HN (Ελληνικό Ναυτικό).

Μετά την εντατική προκαταρκτική φάση που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια για τον εντοπισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, η Naval Group έχει αναγνωρίσει τη MEVACO ως βασικό προμηθευτή μηχανολογικών συστημάτων και εξοπλισμού μεταλλουργίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MEVACO θα προμηθεύει μέρος του ιστού, του κύτους και του κινητού εξοπλισμού.

Η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας Πλαισίου απεικονίζει το φιλόδοξο Σχέδιο Συμμετοχής της Ελληνικής Βιομηχανίας της Naval Group και καταδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου να αναπτύξει και να δομήσει μια ισχυρή βιομηχανική συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία.

Επιπλέον και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, σε τροχιά υπογραφής βρίσκονται και άλλες συμβάσεις με αρκετές άλλες ελληνικές εταιρείες τους επόμενους μήνες. Στόχος του Naval Group είναι να αναπτύξει περαιτέρω το αποτύπωμά του στην Ελλάδα μέσω συνεργασιών με την ελληνική βιομηχανία, την έρευνα και ακαδημαϊκούς εταίρους.

Η Συμφωνία Πλαίσιο με τη MEVACO απεικονίζει τη δυναμική της γαλλοελληνικής συνεργασίας που αναπτύσσεται επίσης από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε μεταξύ της GICAN (French Marine Industry Group) και του ΣΕΚΠΥ (ένωση Ελλήνων Αμυντικών Κατασκευαστών) τον Φεβρουάριο του 2020.

Η MEVACO, με έδρα τον Ασπρόπυργο, παράγει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό πελατών.

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόμη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει απεριόριστη ποικιλία προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες.

Παράλληλα επεκτείνει την δραστηριότητά της και σε νέους τομείς, όπως:

1. Κατασκευές για την Αμυντική Βιομηχανία με εξαιρετική ποιότητα και καλύπτοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές (mil standards).

2. Μελέτη και κατασκευή ψηφιακών πινάκων ενημέρωσης, μεταβλητών μηνυμάτων αλλά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αθλητικών χώρων.

​3. Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κατασκευή κινούμενων και σταθερών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων).

Tags

Related Articles

Back to top button
Close