Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Στοιχεία ΥΠΕΘΑ για ΕΑΣ: τρέχουσες και σχεδιαζόμενες συμβάσεις (αλλά για ξένα προϊόντα)

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 15 Νοεμβρίου, σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή με θέμα «Κακοδιαχείριση και
αδιαφάνεια στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)», ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος παρέθεσε μεταξύ άλλων συμβάσεις και για τους τρεις Κλάδους που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη από την εταιρεία καθώς και συμβάσεις που πρόκειται να της αναθέσει το ΥΠΕΘΑ.

Από τις πέντε συμβάσεις του εντυπωσιακού συνολικού ύψος 198.426.826 € που σκοπεύει να αναθέσει το ΥΠΕΘΑ, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 95% αφορούν αναθέσεις σε ξένους οίκους και όχι προϊόντα των ΕΑΣ. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα αναβαθμίσεως ρουκετών 122 mm, εκσυγχρονισμού των ΠΕΠ τύπου RM70 και της προμήθειας 1.000 πολυβόλων Minimi συνολικού ύψους 181.830.450 €, μόνο κατά ένα μικρό μέρος εργασιών θα αφορούν την ελληνική εταιρεία, η οποία απλώς θα αναλάβει κυρίως συναρμολόγηση ετοίμων συγκροτημάτων και υποσυστημάτων.

Το αυτό βεβαίως ισχύει και για τις παρατιθέμενες επτά ήδη υλοποιούμενες συμβάσεις, όπου την μερίδα του λέοντος κατέχει η ανάθεση συμβάσεως στην βελγική FN Herstal για τα 2.320 πολυβόλα Minimi. Ακόμη και οι διόπτρες για τα Minimi, όπως και τα ΟΝΥΠΑΣ για τα Carl Gustaf, προέρχονται από την ελληνική ΘΕΩΝ Αισθητήρες και τα ΕΑΣ απλώς αναλαμβάνουν συμβολικό έργο επί των συγκεκριμένων προϊόντων.

Εκ των ανωτέρω, διαπιστώνεται το έντονο πρόβλημα ελλείψεως προϊόντων ιδίας αναπτύξεως από πλευράς ΕΑΣ επί τουλάχιστον 15ετία, που είναι και το πλέον ενδεικτικό στοιχείο ευρωστίας και υγιούς παραγωγικότητος μίας εταιρείας. Εταιρείες χωρίς δικά τους προϊόντα, που δουλεύουν “φασόν”, είναι καταδικασμένες σε απόλυτη στασιμότητα, η οποία μόνο στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα μπορεί να τυγχάνει αποδοχής ή έστω ανοχής.

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρέθεσε ο ΥΕΘΑ, έχουν ως εξής:

Από πλευράς ΓΕΣ, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση με την εταιρεία των παρακάτω συμβάσεων:
 «Προμήθεια 2.320 Ελαφρών Πολυβόλων 5,56 χιλ. FΝ ΜΙΝΙΜΙ, 2.320 Διοπτρών και 21.940.288 φυσιγγίων», συνολικού κόστους 62.888.696 €.
 «Προμήθεια 1.950 ΟΝΥΠΑΣ Ενισχύσεως Ειδώλου 3ης Γενεάς για τα αντιαρματικά CARL GUSTAF», συνολικού κόστους 16.938.554 €.
 «Προμήθεια φυσιγγίων 30χιλ. επιθετικών ελικοπτέρων ΑΗ-64Α», συνολικού κόστους 12.766.931,20 €.
 «Προμήθεια Βομβίδων 40mm ΗV», συνολικού κόστους 18.187.137 €.
 «Προμήθεια Αντιβαλλιστικών Κρανών για την Κάλυψη Αναγκών ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ», συνολικού κόστους 10.390.176 €.
 «Καταστροφή ναρκών Κατά Προσωπικού», συνολικού κόστους 3.976.563,58 €.
 «Προμήθεια Πυρομαχικών Εκπαίδευσης», συνολικού κόστους 5.957.742,74 € που θα καλυφθεί από το Λειτουργικό Προϋπολογισμό του ΓΕΣ.

Επίσης, έχουν δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, διαδικασίες ενεργοποίησης των παρακάτω προγραμμάτων:
 «Προμήθεια 1.000 Ελαφρών Πολυβόλων 5,56 χιλ. FΝ ΜΙΝΙΜΙ», με συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 10.917.950 €.
 «Μετατροπή 500 Πολυβόλων 0,50” Μηχανικής Πυροδότησης σε Ταχείας Αλλαγής Κάννης (ΤΑΚ)», με συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 2.132.500 €.
 «Αναβάθμιση Ρουκετών 122 χιλ.», με συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 87.912.500 €.
 «Προμήθεια Φυσιγγίων 7,62 x 51 χιλ.», με συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 14.463.876 €.
«Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων RΜ-70», με συνολικό εκτιμώμενο κόστος: 83.000.000 €.

Για την υλοποίηση των τελευταίων προγραμμάτων, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 198.426.826 €, θα απαιτηθεί προηγουμένως η εξασφάλιση αντίστοιχης χρηματοδότησης, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό.

Περαιτέρω, για την κάλυψη αναγκών του ΓΕΝ, είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση προγράμματος προμήθειας 13.000 Φυσιγγίων 76/62, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 7.870.000 € μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο πενταετούς διάρκειας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΕΑΣ ΑΒΕΕ και εκτιμώμενο έτος ενεργοποίησης το 2022.

Επιπλέον, για λογαριασμό του ΓΕΑ βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση συμβάσεων με τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ για την παροχή υπηρεσιών, όπως η εκτέλεση φυσικοχημικών ελέγχων και δοκιμών αξιοπιστίας πυρομαχικών και πυροτεχνικών. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναλάβει από την ΝΑΤΟ Support and Procurement Agency (ΝSΡΑ), μέσω της οποίας υλοποιείται το έργο της υποστήριξης των οπλικών συστημάτων ΡΑΤRΙΟΤ, μέρος των εργασιών που αφορούν στην υποστήριξη των πυραύλων του υπόψη οπλικού συστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μια πρόταση για τα ΕΑΣ – Ανάπτυξη νέων προϊόντων για τον Ελληνικό Στρατό

Tags

Related Articles

Back to top button
Close