Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

OHB Hellas, Thales Hellas και SITAEL Hellas στο Εθνικό Πρόγραμμα Κατασκευής Μικρών Δορυφόρων

Με σημερινό δελτίο Τύπου, η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, χαιρέτισε την ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στις 23 Ιανουαρίου, για την επιλογή τριών εταιρειών στην Ελλάδα, για το Εθνικό Πρόγραμμα Κατασκευής Μικρών Δορυφόρων. Το δελτίο Τύπου αναφέρει:

Η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΓΓΤΤ, των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για την υποβολή πληροφοριών (RFI) για το εμβληματικό Εθνικό Πρόγραμμα Κατασκευής Μικρών Δορυφόρων (https://mindigital.gr/archives/4963).

Το κρίσιμο αυτό ορόσημο ολοκληρώθηκε επιτυχημένα, με την εξαιρετική προσπάθεια και την πυρετώδη εργασία και υποστήριξη της ομάδας ηγεσίας της ΓΓΤΤ και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ηγεσία και το προσωπικό της ΓΓΤΤ, κατανοώντας την θέση και ανάγκες της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας και του ευρύτερου οικοσυστήματος, καθώς και την αναπτυξιακή δυναμική και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του έργου αυτού, στην Εθνική Οικονομία, διαμόρφωσαν την απαίτηση της αυξημένης εγχώριας συμμετοχής (high local content) στην φάση υλοποίησης του έργου. Οι εταιρίες επιλέχθηκαν ως Primes για να περάσουν στην επόμενη φάση υλοποίησης, είναι ηγετικοί βιομηχανικοί κολοσσοί της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Διαστημικής Αγοράς και έχουν αποδεδειγμένη παρουσία με έδρα στην Ελλάδα. Οι εταιρίες αυτές έχουν επενδύσει στη χώρα μας, δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της Ελληνικής Διαστημικής βιομηχανίας να παρέχει όχι μόνο υπηρεσίες αλλά κυρίως να σχεδιάζει και κατασκευάζει ολοκληρωμένα συστήματα και υποσυστήματα (Space Hardware & Software) που θα μπορούν να επιχειρήσουν στο Διάστημα.

Εκτός όμως από την παραπάνω ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του RFI, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος προχώρησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του υπο-έργου των cubesats. Για πρώτη φορά το Ελληνικό Διαστημικό οικοσύστημα, μπαίνει στην διεθνή και αναδυόμενη αγορά των cubesats, με στόχο να δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό στόλο 10+ cubesat, με επιτυχημένες επιχειρησιακές συνέργειες, με εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα, από γεω-επισκόπηση μέχρι τηλεπικοινωνίες, παρέχοντας υπηρεσίες που θα ενισχύσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις και την Εθνική Οικονομία.

Τα παραπάνω εμβληματικά έργα αναμένεται να διαμορφώσουν έναν ισχυρό πυρήνα ανάπτυξης διαστημικής καινοτομίας madeinGreece, την επιθυμητή ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο Διάστημα, τον μετασχηματισμό της Εθνικής Οικονομίας με την προσθήκη δραστηριοτήτων σχεδίασης και παραγωγής διαστημικών τεχνολογιών αιχμής, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση νέων επιστημόνων μηχανικών και τεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Η Ελληνική Διαστημική Βιομηχανία είναι ήδη τεχνολογικά ώριμη και έτοιμη για την μέγιστη δυνατή εγχώρια συμμετοχή. Εγγυάται, την απορρόφηση του μέγιστου δυνατού βιομηχανικού έργου σε κρίσιμους τομείς των Εθνικών μικρών δορυφόρων (αναφέρουμε ενδεικτικά τα υποσυστήματα των Satellite Structure and Mechanisms, Satellite Payload, Satellite Central Software, Flight Electronics, Harnesses, Ground Segment, EGSE, MGSE, Downstream applications, Data Exploitation, Ground Control, Services κ.ά.) και πως τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα έχει κατασκευάσει και θέσει σε τροχιά σημαντικό αριθμό δορυφόρων που θα υποστηρίζουν πολλαπλές εφαρμογές.

Εγγυάται τα παραπάνω καθώς, ειδικότερα τα μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ, έχουν ήδη:

α) ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA) σημαντικό αριθμό προγραμμάτων και έχουν αναπτύξει σημαντική Διαστημική κληρονομιά (Space heritage) μέσω της επιτυχημένης συμμετοχής τους σε κομβικές Διαστημικές αποστολές.

β) αναπτύξει και πιστοποιήσει αριθμό προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών (flight qualification και software certification), με εφαρμογές στον τομέα των Εθνικών μικρών δορυφόρων τόσο στο Upstream όσο και στο Downstream.

γ) την απαραίτητη εξειδικευμένη παραγωγική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση των έργων των μικρών δορυφόρων και των CubeSats.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως τα μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ, έχουν ήδη ολοκληρώσει σειρά σημαντικών επενδύσεων στον τομέα των πιστοποιημένων state-of-the-art παραγωγικών (μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών) εγκαταστάσεων κρίσιμων υποσυστημάτων, εγκαταστάσεων συναρμολόγησης (για παράδειγμα στείρων και υπερ-στείρων χώρων/cleanrooms) καθώς και του εξοπλισμού εργαστηρίων διαστημικής τεχνολογίας ενώ παράλληλα έχουν αυξήσει σημαντικά τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολούν στην χώρας μας. Επιπλέον, η ΕΑΒ επιθυμεί να εισέλθει στον τομέα της συναρμολόγησης και κατασκευής μικροδορυφόρων, επενδύοντας στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τα 9.400 τετραγωνικά μέτρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2023.

 Η Ελληνική Διαστημική Βιομηχανία θα συνεχίζει να αγωνίζεται με στόχο την μεγιστοποίηση της εγχώριας βιομηχανικής συμμετοχής και της προστιθέμενης αξίας στην οικονομία της χώρας μας αναπτύσσοντας καινοτομία, καθιστώντας την χώρα μας ελκυστική για περαιτέρω επενδύσεις στον κλάδο της διαστημικής.

Η ανακοίνωση του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στις 23 Ιανουαρίου, ανέφερε:

Αποτελέσματα Πρόσκλησης για την υποβολή Πληροφοριών (RFI) για το Εθνικό Πρόγραμμα Κατασκευής Μικρών Δορυφόρων – Η Ελλάδα υλοποιεί την Εθνική της Διαστημική Στρατηγική

Το Εθνικό Πρόγραμμα Κατασκευής Μικρών Δορυφόρων εντάχθηκε στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Secure Connectivity του Επιτρόπου Thierry Breton, και με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ήδη ο Κυριάκος Πιερρακάκης φιλοδοξεί να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας IRIS.

Το Πρόγραμμα Ασφαλούς Συνδεσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2023-2027 στοχεύει στη δημιουργία ενός κυρίαρχου, αυτόνομου και ασφαλούς διαστημικού συστήματος συνδεσιμότητας για την παροχή ασφαλών υπηρεσιών επικοινωνίας για τους κυβερνητικούς χρήστες, την υποστήριξη της προστασίας των ζωτικών υποδομών, την επιτήρηση, τις εξωτερικές δράσεις, τη διαχείριση κρίσεων και την ανάπτυξη κρίσιμων εφαρμογών για την οικονομία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την άμυνα. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην παροχή εμπορικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τη διευκόλυνση της περαιτέρω ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων και της απρόσκοπτης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των «νεκρών ζωνών» επικοινωνίας, αυξάνοντας τη συνοχή στα εδάφη των κρατών μελών και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση των στόχων του Digital Decade. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ στον τομέα των λύσεων και υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας μέσω της καινοτομίας και της ευρύτερης ανάπτυξης των εμπορικών εφαρμογών.

Η αξιολόγηση του Ελληνικού RFI και η επιλογή των εταιριών πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του RFI και τις απαιτήσεις του Εφαρμοστικού Σχεδίου για το Ελληνικό Πρόγραμμα (Implementation Plan) μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Οι τρεις επιλεχθείσες εταιρείες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εφαρμοστικού Σχεδίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος και την επίτευξη των Εθνικών στόχων και προτεραιοτήτων. Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν από την ESA για την επόμενη φάση είναι οι OHB Hellas, Thales Hellas και SITAEL Hellas.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την πρόσκληση των επιλεγμένων εταιρειών σε εργαστήριο (Workshop) με τους κύριους χρήστες και την ESA προκειμένου να παρουσιαστούν οι προτάσεις τους και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διαβούλευση με στόχο τη βελτιστοποίηση των προτεινόμενων λύσεων και τον καθορισμό των τελικών  προδιαγραφών του κυρίως έργου, ώστε με ταχύτητα το έργο να μπει στη φάση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (RFP).

 

 

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close