Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΔΙΑΦΟΡΑ

Νέα μεταπτυχιακά από την Σχολή Ευελπίδων και το Πολυτεχνείο Κρήτης

Μετά την απολύτως επιτυχή λειτουργία των πρωτοποριακών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση και τη Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering), το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής (Μ.Π.Δ.) και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησαν στην επανίδρυση των δύο καινοτόμων Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), τα οποία  οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής αντικείμενα και αντίστοιχες ειδικεύσεις:

  • Ευφυή Συστήματα (Master of Science in Intelligent Systems)

α. Μη Στελεχωμένα Συστήματα (Unmanned Systems).

β. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems).

  •   ΕπιχειρησιακήΈρευνα & Λήψη Αποφάσεων (Master of Science in Operational Research and Decision Making)

α. Άμυνα και Ασφάλεια (Defense and Security).

β. Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

Η σχετική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στα Δ.Π.Μ.Σ. δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021. Οι αιτήσεις και τα έντυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων www.sse-tuc.edu.gr , ενώ σχετική πληροφόρηση για τους ενδιαφερόμενους παρέχεται είτε στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. στη Σ.Σ.Ε., στα τηλέφωνα 2108904256, 6937991649 και στη Σχολή ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο 2821037161.

Η διάρκεια των Δ.Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Για τη λήψη Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής που αντιστοιχούν σε ενενήντα πιστωτικές μονάδες (90 ECTS).

Τα Προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε πολύ σημαντικά αντικείμενα και ειδικεύσεις αποκτώντας ένα ισχυρό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Τα Δ.Π.Μ.Σ. αναμένεται να παράγουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις δέουσες και αναγκαίες προϋποθέσεις για διεξαγωγή συγκροτημένης έρευνας σε σύγχρονες περιοχές ενδιαφέροντος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Α.Ε.Ι. όσο και των μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της χώρας. Επίσης, τα δύο πρωτοποριακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβάλλουν τη χώρα και αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό πόλο έλξης ξένων σπουδαστών, ενώ θα δημιουργήσουν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας απασχόληση σε νέους επιστήμονες.

Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και το πέρας την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022.

Η ελληνική Aether Aeronautics ανταγωνιστική στην διεθνή αγορά των εναερίων στόχων

Tags

Related Articles

Back to top button
Close