Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέλη της ΕΕΛΕΑΑ σε προγράμματα του EDF 2023

Rheinmetall Lynx

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στρατηγική για εξωστρέφεια και συνεργασία με ξένες εταιρίες στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) για μια ακόμη φορά συμμετέχει δυναμικά στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του EDF.

Μεταξύ των εταιριών που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του EDF 2023 περιλαμβάνονται 9 εταιρίες – μέλη  της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) και πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες: INTRACOM DEFENSE SA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, ISD S.A, MILTECH HELLAS SA, SOTIRIA Technology, HYDRUS, SCYTALYS S.A, THALES Hellas S.A, REALISCAPE.

Οι εταιρίες αυτές συμμετέχουν σε 13 ερευνητικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 799,44 εκατ. Ευρώ με διαφορετικό αντικείμενο που καλύπτουν ευρύτατο φάσμα νέων τεχνολογιών και επιχειρησιακών αναγκών.

Πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες –  μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. συμμετέχουν στα ακόλουθα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

 • TRITON (Generative Automation of Security Penetration Tests): INTRACOM DEFENSE SA (Προϋπολογισμός099.450 ευρώ)
 • ESOCA (European System for Outsized Cargo Airlift): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, ISD, (Προϋπολογισμός 20.001.810 ευρώ)
 • W.I.F.T (Sustainable Water Innovations for Fielded Troops): INTRACOM DEFENSE SA (Προϋπολογισμός 3.969.852 ευρώ)
 • SEACURE (Seabed and Anti-submarine warfare Capability through Unmanned FeatuRe for Europe): SOTIRIA Technology (Προϋπολογισμός 59.568.845 ευρώ)
 • EPC2 (EPC, the European class of naval vessel): HYDRUS (Προϋπολογισμός 288.257.386 ευρώ)
 • EMISSARY (European Military Integrated Space Situational Awareness and Recognition capabilitY): ISD S.A. (Προϋπολογισμός 157.698.802 ευρώ)
 • EISNET (EUROPEAN INTERACTIVE SENSOR-BASED DYNAMIC DEFENCE NETWORK): SCYTALYS S.A (Προϋπολογισμός 41.671.084 ευρώ)
 • MARTE (Main ARmoured Tank of Europe): INTRACOM DEFENSE SA, ISD S.A (Προϋπολογισμός 20.225.001 ευρώ)
 • ECYSAP EYE (European Cyber Situation Awareness Platform – Enhanced Cybersecurity Operations): THALES Hellas S.A (Προϋπολογισμός 37.450.724 ευρώ)
 • ACTUS (Advanced capabilities of Certification for Tactical UAV Systems): INTRACOM DEFENSE SA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, ISD S.A, REALISCAPE (Προϋπολογισμός 59.494.052 ευρώ)
 • NG-MIMA (Next Generation Military Integrated Modular Avionics): ISD S.A (Προϋπολογισμός 30.899.295 ευρώ)
 • HSM4COM (European cybersecurity HSM/TPM device for securing micro/nano satellite and UAV communications): MILTECH HELLAS S.A (Προϋπολογισμός 3.082.500 ευρώ)
 • E-CUAS (European Counter Unmanned Aerial Systems): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Προϋπολογισμός168.541 ευρώ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα υπό εξέλιξη EDF 2021 και 2022 συμμετέχουν 8 εταιρίες μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.  σε 12 ερευνητικά προγράμματα και 11 ερευνητικά προγράμματα αντιστοίχως.

Οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε τομείς και κατηγορίες συστημάτων για το ΕΛΚΑΚ

Tags

Related Articles

Back to top button
Close