Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Καθιέρωση νέων ειδών ιματισμού στον Ελληνικό Στρατό

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 1 Ιουλίου, ο αρμόδιος Β΄ Κλάδος του ΓΕΣ, ενημέρωσε για τροποποιήσεις που αποφάσισε η ιεραρχία και αναφέρονται στο Πρακτικό της συσκέψεως του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου, σχετικώς με την στολή. Στις αποφάσεις, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η καθιέρωση με την στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας) μακρυμάνικης ισοθερμικής μπλούζας παραλλαγής με μικρό φερμουάρ στην λαιμόκοψη (Tactical Military Combat Shirt), πλατύγυρου καλύμματος κεφαλής τύπου ζούγκλας και νέας βαμβακερής κάλτσας προς αντικατάσταση της μάλλινης.

Η Διεύθυνση Υλικού Πολέμου θα συντάξει τις τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές των ειδών, τα οποία εν συνεχεία θα χορηγηθούν.

Για τα στελέχη της Αεροπορίας Στρατού, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται άρβυλα πιστοποιημένα για πτήση (Flight Approved) ενώ συνολικώς το προσωπικό θα μπορεί να φέρει προαιρετικώς άρβυλα τύπου II (με δέρμα καστόρι και ύφασμα τύπου cordura) και τον χειμώνα. Στα άρβυλα, έχει χορηγηθεί ένας περιορισμένος αριθμός τύπου ΙΙ αλλά στο μέλλον προβλέπεται να επεκταθεί η χορήγησή τους στο προσωπικό.

Τα ανωτέρω είδη χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλο μέρος του προσωπικού αλλά χωρίς να αποτελεί χορήγηση της υπηρεσίας. Αυτό συνεπάγεται προσωπική οικονομική δαπάνη υπολογίσιμου ύψους και το σημείο στο οποίο πρέπει να αποδοθεί προσοχή, είναι η ποιότητα κατασκευής αυτών που θα παραγγελθούν ώστε να χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού.

Ως σημαντικότερη πάντως, κρίνεται η απόφαση καθιερώσεως διακριτικού σήματος ομάδας αίματος στην στολή.

Αναλυτικότερα, η ενημέρωση του ΓΕΣ έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Στολή

ΣΧΕΤ.: α. ΣΚ 111-10 «Κανονισμός Στολών Αξκών – Οπλιτών του ΣΞ», β. Υπ’ αριθ. 155/Σ.16η/19 Ιουν 24/Πρακτικό ΑΣΣ

  1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του (β) σχετικού Πρακτικού ΑΣΣ, που αφορά στην τροποποίηση του (α) ομοίου, ότιη Ιεραρχία αποφάσισε τα εξής:

α. Την καθιέρωση διακριτικού σήματος ομάδας αίματος στη στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας), επί του δεξιού βραχίονα, στο αντίστοιχο ύψος που φέρεται η Ελληνική σημαία στο αριστερό μανίκι. Το σήμα θα είναι χαμηλής ορατότητας και διαστάσεων 2×3 εκ.

β. Την καθιέρωση εμβλήματος οικείου Σχηματισμού χαμηλής ορατότητας στη στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων — Εκστρατείας), επί του αριστερού βραχίονα, κάτωθεν της Ελληνικής σημαίας.

γ. Την τροποποίηση των άρθρων 3 και 10 της θερινής στολής υπ’ αριθ.9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας), της 2ης Σημείωσης, όπως παρακάτω:

«Με τη στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές θα φέρουν πηλήκιο ασκήσεων (τζόκευ) κατά την θερινή περίοδο (προαιρετικά) και στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται ΤΑΜΣ, εκπαιδεύσεις, βολές, αναγνωρίσεις κ.λπ.».

δ. Την καθιέρωση καλύμματος κεφαλής τύπου «jungle» (πλατύ γύρο) με τη θερινή στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας), σε ΤΑΜΣ – εντός Στρδου (προαιρετικά), κατόπιν δγής.

ε. Την τροποποίηση της παραγράφου 2, του άρθρου 23, όπως παρακάτω:

«Όλο το στρατιωτικό προσωπικό, στις στολές παραλλαγής και στο τζάκετ, στο δεξιό στήθος και πάνω ακριβώς από το κάλυμμα της τσέπης, φέρουν ταινία φαιοπράσινη πλάτους δύο εκ. στην οποία είναι κεντημένο με μαύρη κλωστή το επίθετο και το πρώτο γράμμα του ονόματος του φέροντος».

Η παλαιού τύπου στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας) θα φέρεται με την τοποθέτηση του ονοματεπωνύμου στο δεξιό στήθος. Σε διακλαδικές ασκήσεις για λόγους ομοιομορφίας με το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό, θα φέρεται η διακλαδική στολή Ασκήσεων – Εκστρατείας υπ’ αριθ. 10 [Στολή υπ’ αριθ 9 (νέου τύπου) για τον ΣΞ],

στ. Την καθιέρωση στολής Στρατιωτικών Καταστημάτων (χειμερινή -θερινή) με παντελόνι και άρβυλα όπως της στολής υπ’ αριθ. 9 και μπλούζα φούτερ την χειμερινή περίοδο και στη θερινή κοντομάνικο μπλουζάκι τύπου «polo» ή «Τ-shirt», με το όνομα του καταστήματος, το έμβλημα του Σχηματισμού και πινακίδα με ονοματεπώνυμο.

ζ. Την τροποποίηση του άρθρου 3, της ειδικής στολής Ιπταμένου (χειριστή Α/Φ- Ε/Π, Ιπταμένου Μηχανικού Αεροναυτίλου), όπως παρακάτω:

(1) Αντικατάσταση των αρβυλών με φερμουάρ με άρβυλα πιστοποιημένα για πτήση «Flight Approved».

(2) Τα διακριτικά βαθμού – Οπλόσημου στα πέτα του χιτωνίου να τοποθετηθούν στο ύψος του αριστερού στήθους.

(3) Κατάργηση του εμβλήματος Σχηματισμού στον δεξιό βραχίωνα και αντικατάστασή της θέσης του με το διακριτικό που αναγράφει τον βασικό τύπο Α/Φ-Ε/Π που είναι διαθέσιμος ο χειριστής.

(4) Στο δεξιό στήθος να φέρεται μόνο το διακριτικό Μονάδας.

η. Την τροποποίηση του άρθρου 21, 54, 81 του διακριτικού σήματος και εμβλήματος της ΣΔΙΕΠ με ενσωμάτωση της ΣΠΣΞ, στα μέρη που απαιτείται.

θ. Την καθιέρωση νέας βαμβακερής κάλτσας σε αντικατάσταση της μάλλινης, στη στολή υπ’ αριθ. 9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας).

ι. Την καθιέρωση μακρυμάνικης ισοθερμικής μπλούζας παραλλαγής με μικρό φερμουάρ στο ύψος του λαιμού (Tactical Military Combat Shirt), για χρήση σε εκτέλεση επιχειρήσεων – ασκήσεων – επιδείξεων, σε αντικατάσταση του χιτωνίου παραλλαγής της στολής υπ’ αριθ. 9 [Ασκήσεων – Εκστρατείας (χειμερινή – θερινή)].

ια. Το σύνολο των Στελεχών, δύναται να φέρουν προαιρετικά, άρβυλα τύπου II (με δέρμα καστόρι και ύφασμα τύπου cordura), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ιβ. Την τροποποίηση του άρθρου 3 και 10, της θερινής στολής υπ’ αριθ.9 (Ασκήσεων – Εκστρατείας) με την συμπλήρωση της λέξης «fleece» ζακέτας στα απάρτια της στολής [- πουλόβερ, τζάκετ ή ζακέτα «fleece» και μετά από διαταγή της Μονάδας].

ιγ. Την τροποποίηση των άρθρων 3, 10, 27, 32, 45, 80 & 83 με ενσωμάτωση της 5 Α/Μ ΤΑΞ, στα μέρη που αναφέρεται η 71 Α/Μ ΤΑΞ.

  1. Τα προτεινόμενα είδη, περιγράφονται στα Παραρτήματα «Α» και «Β», του παρόντος.
  2. Με μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΥΠ, να συνταχθούν, όπου απαιτείται, οι κατάλληλες τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές των ειδών της παρ. 1 του παρόντος, καθώς και η χορήγηση αυτών.

Κύρωση συμφωνιών τοποθέτησης αξιωματικών σε USAREUR και USSOCOM

Related Articles

Back to top button