Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιλογή της Sig Sauer ως αναδόχου στο πρόγραμμα NGSW

Από Σάββας Δ. Βλάσσης
Τα όπλα της αμερικανικής Sig Sauer επιλέχθηκαν από τον Στρατό των ΗΠΑ σύμφωνα με ανακοίνωση της 19ης Απριλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος Όπλου Ομάδος Επομένης Γενεάς (NGSW) που αποβλέπει σε μερική αντικατάσταση της αραβίδος Μ4 και του ελαφρού πολυβόλου Μ249 στις μονάδες μάχης. Με την εξέλιξη αυτή τερματίζεται μια περίοδος 27 μηνών για την πρωτοτυποποίηση όπλων και υποβολή αυτών σε δοκιμές και αξιολόγηση από εκατοντάδες προσωπικού του Στρατού, των Πεζοναυτών και των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.
Το ύψος της συμβάσεως δεκαετούς διαρκείας που ανατέθηκε, είναι 20,4 εκατ. $, για την παράδοση τυφεκίων ΧΜ5 και πολυβόλων ΧΜ250, ταξινομήσεις που αντικατοπτρίζουν το πειραματικό καθεστώς που διακρίνει τα όπλα μέχρι την επίσημη χορήγησή τους στις μονάδες. Με τα νέα όπλα προβλέπεται σε βάθος χρόνου να εφοδιαστεί αριθμός μονάδων πεζικού, αναγνωρίσεως και μηχανικού μάχης. Οι συγκεκριμένες μονάδες, χαρακτηρίζονται ως “Δύναμη Μάχης εκ του Συστάδην” (Close Combat Force) περιγράφοντας τις μονάδες που προορίζονται για λήψη επαφής και αναμέτρηση με τον εχθρό. Ο παλαιός οπλισμός θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται από τις λοιπές μονάδες ενώ κάποιες ποσότητες του προγράμματος NGSW αναμένεται να χορηγηθούν και σε μονάδες Πεζοναυτών.
Ο Στρατός των ΗΠΑ σχεδιάζει την προμήθεια περί των 15.000 τυφεκίων ΧΜ5, 13.000 πολυβόλων ΧΜ250 και 29.000 οπτικών συστημάτων Ελέγχου Πυρός ΧΜ157, στην διάρκεια του Οικονομικού Έτους 2023, με αφιέρωση 221 εκατ. $. Εξ αυτών, τα 147 εκατ. $, αφορούν την προμήθεια των XM157!
Ο Στρατός των ΗΠΑ έχει ως βασική δύναμη ελιγμού πεζικού την Ομάδα Μάχης Ταξιαρχίας (BCT) και την Μηχανοκίνητη BCT Stryker, ενώ στα Τεθωρακισμένα, υφίστανται οι τεθωρακισμένες BCT. Mε βάση την τελευταία αναδιοργάνωση, η Δομή Δυνάμεων περιλαμβάνει 20 BCT Πεζικού, 5 BCT Τεθωρακισμένων και 2 BCT Stryker. 
Με βάση την διάκριση των Close Combat Force, στις οποίες θα χορηγηθεί το NGSW, οι ανωτέρω σχηματισμοί διαθέτουν τις κάτωθι μονάδες:
  • Κάθε BCT Πεζικού διαθέτει 3 Τάγματα Πεζικού και Επιλαρχία Ιππικού.
  • Κάθε BCT Τεθωρακισμένων διαθέτει 2 Τεθωρακισμένα Τάγματα μεταξύ των υπομονάδων των οποίων υφίσταται Λόχος Μηχανοκίνητου Πεζικού, ένα Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού, Επιλαρχία Ιππικού και Τάγμα Μηχανικού Μάχης με διλοχαία Μηχανικού Μάχης.
  • Κάθε BCT Stryker διαθέτει 3 Τάγματα Πεζικού και Επιλαρχία Ιππικού. 

Επομένως, θεωρητικώς, το NGSW προορίζεται να εξοπλίσει 66 Τάγματα Πεζικού, 10 Τάγματα Μηχανοκίνητου Πεζικού, 5 Λόχους Μηχανοκίνητου Πεζικού, 27 Επιλαρχίες Ιππικού και 5 Τάγματα Μηχανικού Μάχης. Οι BCT Πεζικού και BCT Stryker, διαθέτουν κοινά τάγματα Μηχανικού, που διαθέτουν έναν Λόχο Μηχανικού Μάχης, που είναι άγνωστο εάν θα εξοπλιστεί με τον νέο οπλισμό. Είναι σαφές λοιπόν ότι με την προβλεπομένη δαπάνη για το Οικονομικό Έτος 2023, θα καλυφθεί μέρος μόνο των αναγκών και ο νέος οπλισμός θα χορηγηθεί σε έναν μικρό μόνο αριθμό μονάδων, για να συνεχιστεί ο εξοπλισμός τα επόμενα έτη.

Το ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον Στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει: “Αμφότερα τα όπλα προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις ικανότητος σε ακρίβεια, βεληνεκές και συνολική φονικότητα. Είναι ελαφρά, βάλουν πιο φονικά πυρομαχικά, περιορίζουν την ανάκρουση, παρέχουν βελτιωμένη απόδοση κάννης και περιλαμβάνουν ολοκληρωμένους μειωτήρες θορύβου και φλόγας“.

Πολλά από τα στοιχεία του προγράμματος NGSW έχουν δεχθεί αρνητική κριτική στις ΗΠΑ, καθώς αμφισβητείται η βασιμότητα της επιχειρησιακής απαιτήσεως που περιγράφηκε εξαρχής ενώ είναι δεδομένο ότι το πρόγραμμα υπόκειται σε ισχυρή επίδραση πολιτικών κριτηρίων που επεδίωκαν την απόδοση αποτελέσματος. Αρκετά από τα αναφερόμενα στην ανακοίνωση του Στρατού των ΗΠΑ, μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς την βασιμότητά τους. Συγκεκριμένα, το τυφέκιο της Sig Sauer που στηρίζεται στο MCX SPEAR το οποίο διατίθεται ήδη στην πολιτική αγορά, θα διακρίνεται από βάρος μάχης μεγαλύτερο των 5 κιλών, λόγω του μονίμως φερομένου σιγαστήρα, του οπτικού συστήματος Ελέγχου Πυρός ΧΜ157 της Vortex Optics που επιλέχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και πλήρους γεμιστήρα.

Πέραν αυτού, το όπλο της Sig Sauer διακρίνεται από υψηλά επίπεδα ανακρούσεως, ανάλογα με τυφεκίων 7,62 mm x 51. Σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο βάρος, τα αυξημένα επίπεδα ανακρούσεως δυσχεραίνουν τον έλεγχο και την χρήση του οπλισμού, ιδίως σε συνθήκες Μάχης εκ του Συστάδην (CQB).

Το κύριο χαρακτηριστικό της απαιτήσεως του ΝGWS για υψηλή διατρητική ικανότητα του πυρομαχικού 6,8 mm x 51 με επίδοση διατρήσεως πλακός θωρακίσεως Επιπέδου IV σε απόσταση 600 μέτρων, επίσης έχει αμφισβητηθεί. Πέραν του ότι πρόκειται για εξεζητημένη απαίτηση, έχει αναφερθεί ότι η εκτίμηση επιδόσεων στηρίχθηκε σε εσφαλμένα δεδομένα.

Μεγαλύτερη πρακτική αξία φαίνεται να έχουν οι βελτιωμένες επιδόσεις του 6,8 mm x 51 ως πυρομαχικό ομαδικού όπλου υποστηρίξεως. Πράγματι, το νέο πυρομαχικό δείχνει να προσφέρει ανώτερες επιδόσεις και χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υφιστάμενα πολυβόλα των 7,62 mm x 51. Το μεγαλύτερο δε όφελος που προκύπτει από το πρόγραμμα σε επίπεδο νέων τεχνολογιών, είναι το οπτικό σύστημα Ελέγχου Πυρός που συνδυάζει χαρακτηριστικά για να εξασφαλίσει βελτιωμένη απόδοση.

Αναλυτική παρουσίαση του υποβάθρου και των πολιτικών διαστάσεων του προγράμματος NGSW, γίνεται σε σχετικό άρθρο στο τεύχος 49 του περιοδικού ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ που κυκλοφορεί.

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close