Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκριση FMS για FOS ελικοπτέρων S-70B/B-6 Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού

Rheinmetall Lynx

Στις 1 Αυγούστου, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόφαση εγκρίσεως πιθανής Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS) στην ελληνική κυβέρνηση για Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Διατήρηση ελικοπτέρων S-70, εκτιμώμενου κόστους 162,07 εκατ. $.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε αιτηθεί τα ανωτέρω, περιλαμβανομένων:

 • ανταλλακτικών.
 • αναλωσίμων, απαρτίων επισκευών, υλικών και παρελκομένων για την υποστήριξη ελικοπτέρων S-70B και S-70B6.
 • επισκευής ελικοπτέρων S-70 και προμήθειας μερών μεταξύ των οποίων αναβαθμίσεις Συστήματος Αποστολής, διαχείρισης παλαιότητος υφισταμένων ραντάρ και σόναρ.
 • προμήθειας βάσεων πυροβόλου (gun mount).
 • μη διαβαθμισμένης βιβλιογραφίας για την λειτουργία και συντήρηση των ελικοπτέρων.
 • τεχνικής υποστηρίξεως και υπηρεσιών κυβερνήσεως ΗΠΑ και αναδόχου.
 • επισπευσμένων προσπαθειών αναθέσεως συμβάσεων.
 • αξιολογήσεως και προσαρμογής λύσεων τεχνικών θεμάτων.
 • παροχής εισροών σε έγγραφα σχεδιασμού.
 • απαιτήσεων ολοκλήρωσης, μηχανικής, δομικών, αποκατάστασης παλαιότητας, αναβαθμίσεων εξοπλισμού,  προγραμματισμένων βελτιώσεων προϊόντος, υπηρεσιών διαχείρισης Ολοκληρωμένης Υλικοτεχνικής Υποστήριξης (ILS) και Επιστροφής, Επισκευής και Επαναποστολής μη επισκευασμένων επισκευάσιμων αντικειμένων/ εξοπλισμού.
 • ανταλλακτικών.
 • τεχνικών υπηρεσιών Αρχικού Κατασκευαστή Εξοπλισμού (OEM).
 • τεχνικής βοήθειας και ταξιδιών προσωπικού.
 • διαχείρισης προγραμμάτων OEM στις Ηπειρωτικές ΗΠΑ (CONUS) και στην Ελλάδα.
 • αναβαθμίσεων λόγω απαρχαιότητας.
 • διαχείρισης προγράμματος αναβάθμισης OEM/ αναδόχου.
 • μηχανολογικών αναλύσεων, μελετών και ανάπτυξης/ επικύρωσης/ δοκιμής λύσεων αναβάθμισης.
 • προμήθειας συλλογών μετασκευής και επακόλουθης εγκατάστασης.
 • δημοσιεύσεων και προσπαθειών Επισκευής Επισκευάσιμων.
 • Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου Εκπροσώπου Υπηρεσιών Πεδίου ή/και εκπαίδευσης εν υπηρεσία από τον Ανάδοχο.
 • άλλων συναφών στοιχείων εφοδιαστικής υποστήριξης και υποστήριξης προγράμματος.

Η έκταση του πακέτου FOS και Διατηρήσεως των υφισταμένων ελικοπτέρων, υπονοεί εκτενή μέριμνα για επιμελέστερο πρόγραμμα συντηρήσεώς τους, είτε και σοβαρά ζητήματα που έχουν συσσωρευθεί και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στην δύναμη της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού υφίστανται 8 S-70B-6 (“ΠΝ 51-58”) με παλαιού τύπου αναλογικό πιλοτήριο και 3 S-70B Lot1 Group2 (“ΠΝ 59 – 61”) με ψηφιακό. Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Ιουνίου, η Βουλή είχε ενημερωθεί και εγκρίνει την αύξηση προϋπολογισμού για την FOS των S-70B/B-6. 

Δούρειος Ίππος Podcast # 022 Πρόγραμμα MQ-9B SeaGuardian και Heron

Tags

Related Articles

Back to top button
Close