Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑΙΣΤΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣ

Απονομή Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου σε έφεδρο και μόνιμο προσωπικό

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 15 Νοεμβρίου εκδόθηκε το ΦΕΚ αριθμός φύλλου 3029 στο οποίο δημοσιεύθηκαν τα προεδρικά διατάγματα σύμφωνα με τα οποία απονέμεται το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου στο έφεδρο και στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό.

Τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου, με πρόταση του ΥΕΘΑ ορίζουν τις απονομές στο έφεδρο και μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό αντιστοίχως, που μετείχε ευδοκίμως στις πολεμικές επιχειρήσεις της Κύπρου, στην Τηλυρία και Λευκωσία το 1964, στην Κοφίνου – Αγίους Θεοδώρους το 1967 καθώς και σε ολόκληρη τη νήσο Κύπρο κατά τη χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974.

Το συγκεκριμένο ΦΕΚ, μπορεί να θεωρηθεί μία νίκη στον “πόλεμο” που δίνει η Λέσχη Καταδρομέων & Ιερολοχιτών για την απονομή όλων των δικαιούμενων εν πολέμων Ηθικών Αμοιβών. Ο Πρόεδρος της Λέσχης, Ταξίαρχος ε.α. Ιωάννης Τζιάκης που πρωτοστατεί στην ηθική αποκατάσταση των πολεμιστών, τα τελευταία έτη.

Ενημέρωση προς τα μέλη της Λέσχης επί του θέματος, από τον Ταξίαρχο ε.α. Ιωάννη Τζιάκη, περιέγραφε την περίπτωση του αγώνα που δίδεται:

Η περίοδος του 1974, κατά την οποίαν εν μέρει και κατά ανεξήγητο τρόπο αποσιωπούμε ως Πολιτεία, έχει αφήσει στο περιθώριο ανθρώπους που πολέμησαν για την Πατρίδα και δεν τιμώνται όπως προβλέπεται και πρέπει, αποτελώντας ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία και μάλιστα από κράτος το οποίο αντιμετωπίζει διαρκώς την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Οι άνθρωποι αυτοί, αρκετοί εκ των οποίων ήδη έχουν αποδημήσει, πολέμησαν για τα Ιερά και τα Όσια της Φυλής.
Τώρα, υπερήφανοι και αγέρωχοι, κρατούν για τον εαυτό τους το «παράπονο» της μη απονομής των προβλεπομένων εν πολέμω ηθικών αμοιβών.
Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών προέβη στην απονομή αναμνηστικών στους πολεμιστές-μέλη μας και στα μέλη οικογενειών θανόντων στις επιχειρήσεις ή μεταγενέστερα εν ειρήνη, για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο. Δεν θεώρησε ποτέ όμως ότι αυτό το αναμνηστικό καλύπτει τα όσα η Πολιτεία δεν έπραξε και τους οφείλει ακόμα. Ούτε βέβαια και το Μνημείο στον Παπάγο τους αποδίδει την οφειλόμενη τιμή.
Καταβάλλει μια συνεχή προσπάθεια προς τους αρμοδίους φορείς, για την εν τέλει αποκατάσταση με την απονομή των εν πολέμω δικαιουμένων ηθικών αμοιβών, όπως αυτές προβλέπονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Διοικήσεις των Μονάδων το 1974.
Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Είναι ηθική μας υποχρέωση, προβλέπεται από το Καταστατικό και «αυτό είναι η Λέσχη».
Θα πρέπει αυτή η αδικία να αποκατασταθεί επί τέλους. Και αυτή, η έστω καθυστερημένη αναγνώριση, θα έχει τριπλό μήνυμα.
Προς τους Τούρκους, οι οποίοι διαρκώς αναβαθμίζουν τις εντάσεις και προς όποιον άλλο επιβουλεύεται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων για να ξέρουν ότι τιμάμε τους πολεμιστές μας και οποιαδήποτε απόπειρα εναντίον μας θα συντριβεί και θα βρει μπροστά της «την φωτιά και το ατσάλι των Όπλων μας», προς το ενεργό τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων την Εφεδρεία και Εθνοφυλακή που το συμπληρώνουν και, εν τέλει, προς τον Ελληνικό λαό.
Ο Ελληνικός λαός θα πρέπει να χαλυβδωθεί για να επικρατήσει.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να ξέρουν ότι η Ελλάδα ως Πολιτεία δεν τους εγκαταλείπει ποτέ και αυτό ενεργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος για το έμψυχο υλικό μας, το οποίο σε συνδυασμό με τα οπλικά μέσα θα φέρει την τελική Νίκη“.
Στην ενημέρωση, παρατίθεται για λόγους συντομίας μέρος της σχετικής αλληλογραφίας με το ΓΕΣ, και συγκεκριμένα το τέταρτο κατά σειρά έγγραφο (το πλέον περιεκτικό και αναλυτικό) με αφαίρεση των διαβαθμισμένων αποσπασμάτων, για την απεικόνιση της καταστάσεως:
ΘΕΜΑ: Προσωπικό-Διοικητικά (Ηθικές Αμοιβές)
1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια των σχετικών που αφορούν σε απονομή ηθικών αμοιβών σε λαβόντες μέρος και διακριθέντες στις επιχειρήσεις στην Κύπρο εξ Ελλάδος Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Μονίμους Υπαξιωματικούς και Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες της Διοικήσεως Δυνάμεων Καταδρομών Κύπρου (ΔΔΚΔ/Κ), των Κυπριακών Μοιρών Καταδρομών (31-32-33-34 ΜΚ/Κ) από την 20 Ιουλίου και της Α΄ Μοίρας Καταδρομών από την νύχτα 21/22 Ιουλίου 1974, μέχρι και την λήξη των εχθροπραξιών και οι οποίοι προτάθηκαν από τους Διοικητές των Μοιρών για τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες εν πολέμω ηθικές αμοιβές τα παρακάτω:
α. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) στα έγγραφά της δεν αναφέρεται μόνο στο αναμνηστικό μετάλλιο του οποίου μας γνωρίσατε την απονομή και καθιερώθηκε με το ΠΔ του 2001 (όπως τροποποιήθηκε το 2002, το 2006 και το 2012) το οποίο, απονέμεται γενικώς και χωρίς διάκριση επιχειρησιακής διακρίσεως και αξίας, όπως τα υπόλοιπα πολεμικά μετάλλια, σε όλους όσους μετείχαν ευδοκίμως στις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
β. Η ΛΚΙ αναφέρθηκε, στα προβλεπόμενα πολεμικά μετάλλια, σύμφωνα με τα ισχύοντα της εποχής και ισχύοντα ακόμα και σήμερα με τροποποιήσεις μόνο ως προς την μορφή, λόγω των ενδιαμέσων πολιτειακών μεταβολών και αναγράφονται στους ΣΚ και τα ΠΔ. Ειδικώτερα αναφέρεται:
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
γ. Αναφερόμενοι ειδικά στα περί αποφάσεως της Πολιτείας το 2007 για απονομή «αποκλειστικά και μόνο» του Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου, σας γνωρίζουμε ότι:
(1) Δεν διαπιστώνουμε την αναφερόμενη (αιτιολογούμενη ή αιτιολογημένη «αποκλειστικότητα» σε κανένα Νόμο, ΝΔ ή ΠΔ.
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
δ. Σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζετε, ενώ το αναμνηστικό πολεμικό μετάλλιο προβλέπεται να απονέμεται από το ΠΔ 237/2006 (ΦΕΚ Α’248) για τρεις κατηγορίες τιμωμένων, δεν απενεμήθη ούτως σε εν ζωή μόνιμα στελέχη με τα δύο (άνευ αριθμού) ΠΔ/2007 (ΦΕΚ Γ’477) για άγνωστους λόγους.
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
2. Πλέον αυτού, μελετώντας λεπτομερώς το ΠΔ 9/2001 (όπως τροποποιήθηκε το 2002, το 2006 και το 2012) το οποίο αναφέρει τρεις διακεκριμένες περιόδους που αφορούν σε επιχειρήσεις στην Κύπρο (1964, 1967, 20/7-20/8/1974) η Λέσχη σας εκθέτει και τα παρακάτω, τα οποία αναφέρονται σε εμπλοκή ή ενδεχομένη εμπλοκή των Δυνάμεων Καταδρομών (Διοικήσεως και Μονάδων), σε συνάρτηση με τις περιόδους και τις Μονάδες που ευρέθησαν ή μετακινήθηκαν στην Κύπρο και τα στελέχη τα οποία μετατέθηκαν εκεί και μετά την 23/7/74:
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
3. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, εκτός όσων ανέφερε ήδη στα προηγηθέντα τρία αλλά και στο παρόν έγγραφο, τα οποία δεν μετεβλήθησαν ως διαπιστώσεις και συμπεράσματα, σας αναφέρει και τα παρακάτω:
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
γ. Θεωρεί ότι η ατομική από τους δικαιούχους ή συγγενείς διαδικασία αιτήσεως υποτιμά τα Στελέχη και εν γένει όσους πολέμησαν και, επί πλέον, αδικεί τους εν τω μεταξύ θανόντες, δημιουργώντας μια περιττή για τους εν ζωή (και προφανώς επώδυνη για τις οικογένειες) διαδικασία αλληλογραφίας και συγκεντρώσεως από τους δικαιούχους των ήδη υφισταμένων στα αρχεία της Υπηρεσίας εγγράφων.
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
4. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών δεν ασχολείται με τις οποιεσδήποτε διεργασίες ή ενδεχόμενες πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες διαμόρφωσαν τα ισχύοντα σήμερα ως κριτήρια και προϋποθέσεις απονομής πολεμικών μεταλλίων, συντάξεων κλπ. Έχει όμως ηθική υποχρέωση να παραθέσει τα παρακάτω σχόλια:
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
δ. Το ΠΔ 9/2001, περί καθορισμού αναμνηστικού μεταλλίου επιχειρήσεων Κύπρου, αφ’ ης εξεδόθη, υπέστη διαδοχικές προσθήκες και τροποποιήσεις (2002, 2006, 2012) και κυρίως το άρθρο 1 αυτού.
(1) Το 2006, με το ΠΔ 237, προστέθηκε το «ευδοκίμως». Δίκαιο μεν, αλλά, κατά την άποψή μας, τυπικά λανθασμένο διότι με αυτό τον τρόπο χωρίς πλέον να υπάρχουν διαβαθμίσεις ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων και των διακεκριμένων πράξεων, περιθωριοποίησε τα λοιπά.
(2) Το 2012, με το ΠΔ 120, απέκτησε την τελική του μορφή.
(3) Διαφαίνεται ότι 48 χρόνια μετά τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο και ενώ από τα πορίσματα του «Φακέλου Κύπρου» του 1988 και του 2011 των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας) …….
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
……. προστέθηκαν οι παρακάτω διαδοχικές επεξηγήσεις και περιορισμοί:
(α) Περί δράσεως και συμβατότητας με την στρατιωτική δεοντολογία κατά την διάρκεια της επταετούς δικτατορίας.
(β) Περί συμμετοχής στο πραξικόπημα και,
(γ) Η τελευταία φράση «έστω και αν οι ίδιοι έλαβαν μέρος ευδοκίμως …. εισβολής».
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
5. Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών έχει ως αρχή ότι οι Ειδικές Δυνάμεις αποτελούν διαχρονικά μια «μεγάλη οικογένεια», πράγμα το οποίο μεταλαμπαδεύεται σε στελέχη και οπλίτες από τον Ιερό Λόχο, τους ΛΟΚ και τις Μονάδες Καταδρομών μέχρι και την εκάστοτε τελευταία υπηρετούσα ΕΣΣΟ.
α. Η Πολιτεία δεν έπραξε το αυτονόητο, για διαφόρους λόγους, με αποτέλεσμα να μην απονεμηθούν οι ηθικές αμοιβές.
β. Σε βιβλία μητρώου στελεχών είναι εύκολο να διαπιστωθεί, ότι ακόμα και οι προτάσεις των Διοικήσεων έχουν διαγραφεί.
(ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ)
7. Εκτιμάται ότι η ΓΕΣ/Β1 ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας είναι εύκολο να ανεύρει όλα τα επίσημα έγγραφα των κατά περίοδο (1964, 1967 και 1974) και περίσταση (για το 1974) εμπλεκομένων Δκσεων και,
8. Προτείνεται η από τα αρμόδια κλιμάκια επανεξέταση του θέματος, υπό ευρύτερο πρίσμα προσαρμοσμένο στις συνθήκες επιχειρήσεων και η ηθική αποκατάσταση των λαβόντων μέρος ευδοκίμως αφ΄ ενός και των ιδιαίτερα διακριθέντων αφ΄ ετέρου στις επιχειρήσεις στην Κύπρο το 1964, 1967 και 1974, όπως αναλύθηκε παραπάνω.
Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙ
Tags

Related Articles

Back to top button
Close