Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση ΓΔΑΕΕ για την υποστήριξη των NH 90

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Αριστείδη Αλεξόπουλου στις 28 Σεπτεμβρίου, έγινε αποδεκτή η τεχνικοοικονομική προσφορά της εταιρείας NH Industries και ορίσθηκε ως προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό 06/2020 (Επαναληπτικός 09/2018) για την υποστήριξη των ελικοπτέρων ΝΗ 90 του Ελληνικού Στρατού. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού ύψους 5 εκατ. € (3 καταβλητέα το πρώτο έτος και 2 το δεύτερο) προς σύναψη συμβάσεως διετούς διαρκείας.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση ενεργοποιήσεως του σχετικού υποπρογράμματος είχε ληφθεί στις 24 Απριλίου 2018 και μετά από 7 μήνες η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε τον αρχικό διαγωνισμό στις 3 Δεκεμβρίου. Δεκατρεις μήνες μετά, στις 30 Ιανουαρίου 2020 προκηρύχθηκε ο επαναληπτικός διαγωνισμός 6/2020, ο οποίος είχε το ανωτέρω αποτέλεσμα 19 μήνες μετά και συνολικώς 41 μήνες από την απόφαση ενεργοποιήσεως του υποπρογράμματος!

Σημειώνεται ότι στις 8 Απριλίου 2021 υπεγράφη η 6η Τροποποίηση της Σύμβασης Υπ΄αριθμ.: 034Α/03, η οποία αφορά την προμήθεια 16 μεταφορικών ελικοπτέρων ΝΗ 90, 4 ελικοπτέρων Ειδικών Αποστολών ΝΗ 90 και 4 Υγειονομικών Συλλογών. Έτσι, έχει ανοίξει ο δρόμος για την παραλαβή των υπολοίπων 6 ελικοπτέρων της εν λόγω σύμβασης.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η σύναψη συμβάσεως FOS για την υποστήριξη των ελικοπτέρων του τύπου.

Τα 5 προγράμματα που ενέκρινε η Βουλή

Tags

Related Articles

Back to top button
Close