Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Απαντήσεις ΥΕΘΑ για την ματαίωση του διαγωνισμού FOS των ΑΣΕΠΕ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 27 Σεπτεμβρίου, ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος απάντησε σε ερώτηση που κατατέθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στην Βουλή με θέμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System – MS) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού». Από την απάντηση, επιβεβαιώνονται πλήρως όσα αποκάλυψε ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ μετά την απόφαση ματαιώσεως του σχετικού διαγωνισμού τον περασμένο Αύγουστο, όταν γράφαμε: «Γιατί απέβη άκαρπη η διαδικασία; Γιατί απλούστατα οι “προδιαγραφές” της FOS ήταν καθορισμένες πολύ παλαιότερα και δεν είχαν επικαιροποιηθεί τόσα χρόνια. Η SAAΒ είχε επισημάνει από την πλευρά της το “πρόβλημα”, μία διάσταση του οποίου ήταν ότι δεν συνέφερε πλέον η επισκευή πολλών συστημάτων του ΑΣΕΠΕ όπως προβλεπόταν στην FOS (από παλιά) αλλά σήμερα πλέον ήταν προτιμότερο και οικονομικότερο να αγοραστούν νέα».

Αναλυτικότερα, ο ΥΕΘΑ έκανε γνωστά τα παρακάτω:

«Κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων φορέων του ΥΠΕΘΑ, αναλήφθηκε η πολυετής υποχρέωση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου υποπρογράμματος, καθώς και η υποχρέωση χρηματοδότησης για το 2021. Ακολούθως και με άμεσες ενέργειες, την 2α Φεβρουαρίου 2021, με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός 01/21 για το Υποπρόγραμμα «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System Μ-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού», ο οποίος εν τέλει ματαιώθηκε, την 18η Αυγούστου 2021, λόγω μη συμμετοχής υποψήφιων οικονομικών φορέων.

Πέραν των ανωτέρω, το ΓΕΑ έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία τροποποίησης της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) του εν λόγω προγράμματος. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα διενεργηθεί τεχνικός διάλογος με την κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 31 του Ν.3978/11
(Α’ 137). […]

Περαιτέρω, για την υποστήριξη του Συστήματος Αποστολής (Mission System) και του συναφούς εξοπλισμού του Α/Φ ΑΣΕΠΕ, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο σύναψης νέας σύμβασης κατόπιν αναθεώρησης της προαναφερθείσας ΠΕΔ, ενώ για την υποστήριξη του σκάφους ΕΜΒ-145Η ΑΕW&C και των αεροκινητήρων του, έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση και επίκειται η έκδοση εντολών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών για τη σύναψη δύο συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης, για το σκάφος και τους αεροκινητήρες αντίστοιχα.

Τέλος, έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση του ποσού των 5.344.300,18 $, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον Προμηθευτή στο πλαίσιο της Τροποποίησης υπ’αριθμ.3 της Κύριας Σύμβασης 022Α/99, ενώ στην παρούσα φάση εκκρεμεί η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σχετικά με τη νομιμότητα των ενεργειών ως προς τον άμεσο υπολογισμό και την επιβολή στον Προμηθευτή τόκων δικαιοπραξίας υπέρ Ελληνικού Δημοσίου επί του 50% του ανωτέρω ποσού, που καταβλήθηκε ως προκαταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο, τα έτη 1999-2000, στο πλαίσιο των προβλέψεων της συγκεκριμένης σύμβασης».

Τι έγινε τελικά με την FOS των ΑΣΕΠΕ;

Tags

Related Articles

Back to top button
Close